Dátum aktualizácie: 17.12.2021 11:12h Zoznam ZP 
Dátum aktualizácie: 5.1.2022 13:52h Zoznam ZP a Časť 2
Dátum aktualizácie: 10.1.2022 14:12h Zoznam ZP 
Dátum aktualizácie: 21.1.2022 9:55h Časť 2 - Limitové tabuľky

Zoznam_ZP_202201.xls

Zoznam_ZP_202201.xls 

Časť 2 - Limitové tabuľky

Časť 2 - Limitové tabuľky 

Časť 3 - Vysvetlivky a zoznam skratiek

Časť 3 - Vysvetlivky a zoznam skratiek 

Časť 4 - Zoznam skratiek odborností lekárov Časť 4 - Zoznam skratiek odborností lekárov

Tabuľka štandardov - vozíky/kočíky

Tabuľka štandardov - vozíky/kočíky