Zoznam chorôb, ktorých kód a názov sa zapisuje do pacientskeho sumára
.xls verzia Zoznam chorôb, ktorých kód a názov sa zapisuje do pacientskeho sumára.xls  .pdf verzia  Zoznam chorôb, ktorých kód a názov sa zapisuje do pacientskeho sumára.pdf