Tlačiť Späť

Domov

Portál otvorených dát MZ SR

​​​​

data.health.gov.sk​

Portál otvorených dát Ministerstva zdravotníctva vznikol v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie​, ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. Tento portál má slúžiť pre občanov, podnikateľov, tretí sektor, ale aj pre samotnú verejnú správu. Umožní sa tým lepší prístup k informáciám, pretože sa na jednom mieste zhromaždia informácie o umiestnení dát verejnej správy vhodných na ďalšie spracovanie. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že stačí, ak verejná správa poskytne kvalitné dáta a samotní občania vytvoria používateľsky atraktívne koncepty a aplikácie. Rovnako sa potvrdilo, že významným užívateľom zverejnených dát a novovytvorených aplikácií sú samotné inštitúcie verejnej správy.

data.gov.sk je katalóg obsahujúci rôzne užitočné dáta z internetu, o ktorý sa starajú ľudia z komunity. Môžete tu zbierať odkazy na dáta z webu pre seba a ostatných, alebo vyhľadávať v dátach, ktoré zozbierali iní. Podľa typu dát (a formy použitia) je data.gov.sk katalóg schopný ukladať kópiu dát alebo im poskytnúť priestor v databáze spolu so základnými vizualizačnými nástrojmi.

Ciele, ktoré má naplniť portál otvorených dát - data.gov.sk:

 • Zverejňovať diaľkovo prístupné dáta v strojovo spracovateľne​j forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií.
 • Zverejňovať metadáta (t.j. popis dát, význam jednotlivých "stĺpcov v tabuľke" či okienok vo formulári), diaľkovo prístupné, v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií

Ministerstvo zdravotníctva SR poskytuje nasledovné dáta:

​0. Datasety rezortu Ministerstva zdravotnictva SR​​ (xml)
    Datasety rezortu Ministerstva zdravotnictva SR​​ (json)

  01 Zoznam kategorizovaných liekov
  02 Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok​
  03 Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
  04 Zoznam kategorizovaných dietetických potravín
  05 Zoznam liekov s úradne určenou cenou
  06 Zoznam zdravotníckych pomôcok s úradne určenou cenou​
  07 Zoznam dietetických potravín s úradne určenou cenou
  08 Sumár predkladaných žiadostí v rámci verejnej výzvy (pre rok 2015 žiadne dáta)
  09 Sumár výsledkov už poskytnutých dotácií (pre rok 2015 žiadne dáta​)​
  10 Vestník MZ SR
  11 Legislatíva a financovanie (nezverejniteľný dataset​)
  12    Zoznam akreditovaných študijných programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - ŠPECIALIZAČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
  13    Zoznam akreditovaných študijných programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovní kov - CERTIFIKAČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
  14    Zoznam akreditovaných študijných programov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - ŠTUDIJNÉ PROGRAMY SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA
  15    Zoznam SZŠ v SR
  16    Sieť SZŠ v Slovenskej republike
  17    Zoznam udelených akreditácií pre KURZY INŠTRUKTORA PRVEJ POMOCI
  18    Zoznam udelených akreditácií pre KURZY PRVEJ POMOCI
  19    Dotačné schémy​


ARCHÍV - Datasetov rezortu Ministerstva zdravotníctva SR​​​

 


Dátum aktualizácie: 31. 3. 2017
​​​