Hľadali ste: Minister zdravotníctva

Stránky a články

Počet výsledkov: 1000

 1. Orgánom príslušným na rozhodnutie o námietkach je minister zdravotníctva, a to do 45 dní odo dňa ich doručenia ministerstvu zdravotníctva. Proti rozhodnutiu ministra o námietkach nemožno ...
  Dátum: 29. novembra 2023  Veľkosť: 73 KB
  https://mzsr.sk/?siet-nemocnic-konanie-o-namietkach

 2. minister-zdravotnictva-sr ... Ministerka zdravotníctva SR ... Zuzana Dolinková v rokoch 2002 až 2007 ... sociálna demokracia. Ako ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky pôsobí od 25. októbra 2023. ...
  Dátum: 23. februára 2024  Veľkosť: 70 KB
  https://mzsr.sk/?minister-zdravotnictva-sr

 3. vlády SR Róbert Fico. Úvodné prejavy predniesli minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš a minister zdravotníctva SR Ivan Valentovič. ... 8-konferencia-ministrov-zdravotnictva-rady-europy ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 74 KB
  https://mzsr.sk/?informacia-o-priebehu-a-vysledkoch-8-konferencie-ministrov-zdravotnictva-clenskych-krajin-rady-europy-ludia-v-pohybe-vyzva-pre-ludske-prava-a-pre-zdravotne-systemy-bratislava-slovenska-republika-22-23-november-2007

 4. žiadosť sa podáva na adrese: Ministerstvo zdravotníctva SR komunikačný odbor Limbová 2 837 52 ... adrese ministerstva www.health.gov.sk. 10. O rozklade rozhoduje minister zdravotníctva SR. ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 70 KB
  https://mzsr.sk/?postup-pri-uplatnovani-zakona-c-211-2000-z-z-o-slobodnom-pristupe-k-informaciam

 5. oblastí vojnových konfliktov do Európy a ... Záštitu nad konferenciou prevzali minister zdravotníctva Slovenskej republiky a ... Červený kríž, EGO Zlín, s.r.o., zdravotníctvo Trenčianskeho kraja a Estus, ...
  Dátum: 8. septembra 2016  Veľkosť: 81 KB
  https://mzsr.sk/?okm-cvicenie-2016

 6. ktoré je následne zverejnené na webovom sídle ministerstva zdravotníctva. V ... deviatich členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva. Každý člen orgánu je povinný dodržiavať ...
  Dátum: 29. novembra 2023  Veľkosť: 73 KB
  https://mzsr.sk/?siet-nemocnic-rada-pre-tvorbu-siete

Strana 1 z 167 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100 130 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 260

 1. členstva v Európskej únii v oblasti zdravotníctva, z členstva SR v medzinárodných organizáciách ... dôvodov na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva Slovenskej republiky /ďalej len „minister“/, ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 80 KB
  https://mzsr.sk/Sources/dokumenty/mzsr/ZPC/2008/Opatrenie_ministra_zdravotnictva_SR_o_ZPC.doc

 2. 5 členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva tak, že predsedom komisie je štátny ... s ňou. Osoby podľa predchádzajúcej vety môže zbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť minister. ...
  Dátum: 15. marca 2019  Veľkosť: 21 KB
  https://mzsr.sk/Sources/zdravotna-starostlivost/Verejna-vyzva-podpora-dusevneho-zdravia-2019/Priloha08.docx

 3. Plán rodovej rovnosti pre roky 2022-2025 ... riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Na ministerstve sú tieto stupne riadenia: ...
  Dátum: 20. septembra 2022  Veľkosť: 77 KB
  https://mzsr.sk/Sources/dokumenty/Gender-Equality-Plan-2022-2025.docx

 4. Ivan Uhliarik, minister zdravotníctva 31.3.2011 ... (7 priorít pre lepšie zdravotníctvo) 6. Elektronické zdravotníctvo Cieľ: zvýšenie komfortu pre pacienta ... Bratislava, 31/03/2011 Ďakujem za pozornosť
  Dátum: 31. marca 2011  Veľkosť: 452 KB
  https://mzsr.sk/Sources/tlacove_spravy/ts2010_2/Potreby-slovenskeho-zdravotnictva_tlacovka.ppt

 5. Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ... minister zdravotníctva Slovenskej republiky ... Na strane číslo 1 a na strane číslo 9 aktualizácia mena pána ministra: Michal Palkovič, minister ...
  Dátum: 4. februára 2013  Veľkosť: 88 KB
  https://mzsr.sk/Sources/plan-obnovy/Zmeny-k-zmene-Rozsirenie-ADOS.docx

 6. poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších ... Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. augusta 2020, ktorým sa ustanovujú ...
  Dátum: 16. júla 2021  Veľkosť: 487 KB
  https://mzsr.sk/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzva2021/Verejna_vyzva_2021-kompletny-material.doc

Strana 1 z 44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 > >>