Vážení prijímatelia POO,

na webovom sídle vykonávateľa MZ SR v sekcii Plán obnovy a odolnosti v časti  Záväzná dokumentácia pre implementáciu projektov je aktualizovaná „Príručka pre prijímateľa“, konkrétne prílohy „Žiadosti o platbu.“

Logá "Plán obnovy a odolnosti"