Tlačiť Späť

Domov

Záväzná dokumentácia pre implementáciu projektov

číslo Dokumenty pre Prijímateľa súbor pdf
súbor
Aktualizované (2.2.2024)
Dokumenty pre Prijímateľa komplet v .zip
Dokumenty pre Prijímateľa komplet v .zip Dokumenty pre Prijímateľa komplet (pdf verzia dokumentov) v .zip
00

Príručka pre prijímateľa k implementácií projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR

Príručka pre prijímateľa.docx Príručka pre prijímateľa.pdf
01

Dizajn manuál pre prijímateľa pre projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti

Dizajn manuál.docx Dizajn manuál.pdf
p1a

Aktualizované (13.9.2023)

  • Príloha č. 1 a – Žiadosť o platbu – Refundácia
Žiadosť o platbu – Refundácia.docx Žiadosť o platbu – Refundácia.pdf
p1b

Aktualizované (13.9.2023)

  • Príloha č. 1 b – Žiadosť o platbu – Poskytnutie zálohovej platby

Žiadosť o platbu – poskytnutie zálohovej platby.docx Žiadosť o platbu – poskytnutie zálohovej platby.pdf
p1c

Aktualizované (13.9.2023)

  • Príloha č. 1 c – Žiadosť o platbu – Zúčtovanie zálohovej platby

Žiadosť o platbu – zúčtovanie zálohovej platby.docx Žiadosť o platbu – zúčtovanie zálohovej platby.pdf
p1d

Aktualizované (13.9.2023)

  • Príloha č. 1 d – Žiadosť o platbu – Poskytnutie predfinancovania

Žiadosť o platbu – poskytnutie predfinancovania.docx Žiadosť o platbu – poskytnutie predfinancovania.pdf
p1e

Aktualizované (13.9.2023)

  • Príloha č. 1 e – Žiadosť o platbu – Zúčtovanie predfinancovania

Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania.docx Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania.pdf
p1f

Aktualizované (13.9.2023)

  • Príloha č. 1 f – Žiadosť o platbu – Vrátenie
Žiadosť o platbu – Vrátenie.docx Žiadosť o platbu – Vrátenie.pdf
p2

Aktualizované (2.2.2024)

 • Príloha č. 2 – Monitorovacia správa projektu
Monitorovacia správa projektu.docx Monitorovacia správa projektu.pdf
p3
 • Príloha č. 3 – Oznámenie o zmene projektu
Oznámenie o zmene projektu.docx Oznámenie o zmene projektu.pdf
p4
 • Príloha č. 4 – Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu
Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve.docx Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve.pdf
p5
 • Príloha č. 5 – Podpisový vzor k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu
Podpisový vzor k Zmluve.docx Podpisový vzor k Zmluve.pdf
p6
 • Príloha č. 6 – Plnomocenstvo

Plnomocenstvoi.docx Plnomocenstvo.pdf
p7

Aktualizované (13.9.2023)

 • Príloha č. 7 – Povinné prílohy k predloženiu Žiadosti o platbu

Povinné prílohy k predloženiu Žiadosti o platbu.docx Povinné prílohy k predloženiu Žiadosti o platbu.pdf
p8
 • Príloha č. 8 – Povinné prílohy k predloženiu Monitorovacej správy

Povinné prílohy k predloženiu Monitorovacej správy.docx Povinné prílohy k predloženiu Monitorovacej správy.pdf
p9
 • Príloha č. 9 – Pútač k dizajn manuálu

Pútač k dizajn manuálu.docx Pútač k dizajn manuálu.pdf

Logá "Plán obnovy a odolnosti"

 ​