Koronavírus COVID-19 

VŠETKO O KORONAVÍRUSE NÁJDETE TU:

https://www.korona.gov.sk/
 

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA COVID-19

V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka, odporúčame postupovať nasledovne:

- výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informovať ich o svojom zdravotnom stave
- nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy,
- následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov,

ako požiadať o vyšetrenie: https://www.korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/

ŠTANDARDNÉ POSTUPY PRE ZDRAVOTNÍKOV ku COVID-19
POSTUPY PRE PACIENTOV ku COVID-19

 

OPATRENIA V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

 

HRANICE:

- Povinná 14-dňová štátna karanténa a ekaranténa bola zrušená.

- Bez obmedzení je možné pricestovať z menej rizikových krajín: Austrália, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Čína, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Holandsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Španielsko, Švajčiarsko a Taliansko.

- Od 20.7.2020 medzi menej rizikové krajiny pribudlo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska - http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_hranice_17_7.pdf

Pri príchode z iných krajín, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname:
- tieto osoby zostávajú v domácej izolácii spolu s osobami, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti
- najskôr na piaty deň po príchode absolvujú test na COVID-19, ak bude test negatívny, domáca izolácia sa skončí

Registrácia po príchode z rizikovej krajiny: https://korona.gov.sk/ehranica/#

Občania štátov Európskej únie môžu prechádzať územím Slovenska aj bez súhlasu ministerstva vnútra. Sú povinní prejsť bez zastavenia do 8 hodín od vstupu, vrátane času určeného na nevyhnutné tankovanie pohonných látok.

Opatrenia ÚVZ SR:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_03072020.pdf

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_03072020.pdf


RÚŠKA:

- rúška sú ďalej povinné na verejnosti v interiéroch budov a prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy
- v exteriéri pri vzdialenosti menej ako 2 metre od iných osôb je nosenie rúška len  odporúčanie, nie je to povinnosť
- na pracovisku je nosenie rúšok v rovine odporúčania, ak budú ľudia v uzavretých kolektívoch a aspoň 2 metre od seba. 
- rúška nemusia mať ani žiaci a študenti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, pri skúškach

bližšie informácie k rúškam - opatrenie ÚVZ SR: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/03_07_final_opatrenia_ruska.pdf


OBCHODY a PREVÁDZKY

- môžu byť otvorené všetky maloobchodné predajne, vrátane prevádzok v obchodných centrách
- nedeľný predaj je povolený

opatrenie ÚVZ SR: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_06_final_opatrenia_prevadzky_a_HP.pdf

Hygienické opatrenia v obchodoch:

- vstup len s prekrytým nosom a ústami (toto sa nevzťahuje na čas konzumácie jedál a nápojov)
- pri vchode dezinfekcia rúk alebo jednorazové rukavice
- odporúčané odstupy medzi osobami 2 metre, odporúča sa jeden nakupujúci na 10 metrov štvorcových
- časté vetranie priestorov a pravidelná dezinfekcia dotykových plôch

Opatrenia v prevádzkach verejného stravovania:

- zákazníci nosia rúška, s výnimkou konzumácie jedál a nápojov
- personál povinné rúška a dezinfekcia rúk medzi jednotlivými zákazníkmi
- dezinfekcia stolov a stoličiek
- na hygienických zariadeniach tekuté mydlo a papierové obrúsky,  pravidelná dezinfekcia každú hodinu
- príbor nie je voľne dostupný, každému zákazníkovi prinesú v papierovej servítke

Taxislužby:

- povinné rúško pre vodiča aj zákazníka
- klientovi sa odporúča sedieť na zadnom sedadle, nie je povinnosť, len odporúčanie
- oddelenie priestoru vodiča a zákazníka je len v rovine odporúčania
- po každom zákazníkovi dezinfekcia priestoru pre zákazníkov

Starostlivosť o ľudské telo:

- zamestnanci musia mať rúško
- medzi jednotlivými zákazníkmi priestor na upratanie a dezinfekciu
- hygienické zariadenia musia mať tekuté mydlo a rúško
- zákazník pri ošetrení tváre, strihaní a umývaní nemusí mať rúško

Kúpaliská:

- čistenie a dezinfekcia
- na oddychových plochách sa odporúča vzdialenosť medzi ľuďmi najmenej dva metre, je to len v rovine odporúčaní
- na hygienických zariadeniach tekuté mydlo a papierové utierky
- zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok

Autoškoly:

- inštruktor a účastník musia mať rúško
- dezinfekcia vozidiel a trenažérov
- vlastné ochranné prostriedky (prilba, rukavice)

Kultúrne podujatia – divadelné, hudobné, filmové

- návštevníci musia mať rúška
- účinkujúci nemôžu mať telesnú teplotu nad 37,2 stupňov Celzia
- odporúča sa šachovnicové sedenie
- na hygienických zariadeniach musí byť tekuté mydlo a papierové utierky, dezinfekcia každú hodinu
- pred predstavením dezinfekcia dotykových plôch

Hromadné podujatia:

Umožňuje sa usporadúvať hromadné podujatia – športové, kultúrne, spoločenské v počte do 500 osôb.

- kontrolovaný vstup a výstup účastníkov
- vstup s rúškom
- pri vstupe dezinfekcia rúk
- častá dezinfekcia priestorov, dostatočné vetranie
- šachovnicové sedenie

Od 1. júla sa povoľujú hromadné podujatia s počtom účastníkov vyšším ako 1000 za splnenia  stanovených podmienok -

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_zmena_opatrenia_prevadzky_a_HP_03072020.pdfKONIEC NÚDZOVÉHO STAVU:

- O polnoci zo soboty 13. júna na nedeľu 14. júna sa na Slovensku skončil núdzový stav, ktorý bol vyhlásený v súvislosti s novým koronavírusom.
- Mimoriadna situácia trvá aj naďalej.
- Zdravotníci od 14.6. už nie sú v mobilizačnej pohotovosti, dostávame sa do štandardného normálneho režimu poskytovania zdravotnej starostlivosti.
- V súvislosti s COVID-19 sa končí aj povinnosť reprofilizácie lôžok v 15 koncových slovenských nemocniciach, ktoré mali ošetrovať pacientov nakazených koronavírusom.
Nemocnice však aj naďalej musia mať zabezpečenú triáž.

Od 3. júna sú povolené návštevy v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a pobytových zariadeniach sociálnych služieb za stanovených podmienok:

opatrenie ÚVZ SR: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020.pdf

Usmernenie ÚVZ SR k operačným a intervenčným výkonom v súvislosti s ochorením COVID-19 počas priaznivej epidemiologickej situácie:
www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_elektivne_operacie_priazniva_epidemiologicka_situacia.pdf


ŠKOLY:

Je možná prevádzka jaslí, materských škôl, základných škôl, stredných škôl, centier pedagogicko-psychologického poradenstva, zariadení školského stravovania, školských klubov, základných umeleckých škôl, centier voľného času, či letných táborov. Žiaci a študenti v rámci vyučovania nebudú musieť mať rúška.

Usmernenia ÚVZ SR:
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_zariadeni_pre_deti_do_3r_uvolnenie.pdf

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_stravv._uvolnenie.pdf

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_zotavovacie_podujatia.pdfKONTAKTY PRE VEREJNOSŤ o COVID-19: 

Odborníci sú Vám k dispozícii. Zriadili sme infolinky, ktoré sú k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod. K dispozícii je aj mailový kontakt.

Kontakty prístupné pre verejnosť:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – koronapodnety@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Ďalšie kontakty:  http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4321:uvz-sr-zmena-innosti-call-centier-regionalnych-uradov-verejneho-zdravotnictva-v-sr-zriadenych-pre-pandemiu-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

 

Sémantický strom regulačných opatrení v súvislosti s COVID-19 v oblasti zdravotníctva

Metodické usmernenia

Povolenia MZ SR na terapeutické použite liekov v neschválenej indikácii infekcie COVID-19

Opatrenia MZ SR

Štandardizované postupy, protokoly a odporúčania

Usmernenia OOPP

Tehotenstvo pri COVID-19

Odborné informácie (prof. Borovský, doc. Krištúfková)

Dokumenty pre verejnosť

Videá

 Praktické informácie               Odborníci o koronavíruse              Čo treba vedieť                              Použitie rúška a dezinfekcie
COVID 19 - praktické informácie Odborníci o koronavíruse Čo treba vedieť o koronavíruse Použitie rúška a dezinfekcie 

Infografiky pre občanov  

 

Ďalšie Infografiky pre občanov nájdete na adrese: https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

Tlačové správy Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti s koronavírusom COVID 19

Aktuality o koronavíruse z iných webov štátnej správy

​​​