Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uverejňuje elektronickú kalkulačku na výpočet cien dietetických potravín s degresívnou obchodnou prirážkou v eurách a s 20 % DPH platnou od 1.1.2011 ako aj postup inštalácie funkcie na výpočet cien s degresívnou obchodnou prirážkou a 20 % DPH platnou od 1.1.2011.

Táto funkcia po inštalácii do programu excel uľahčuje prepočet cien dietetických potravín.

Dieteticke_potraviny_kalkulacka_EUR_20percent_DPH.zip Dieteticke_potraviny_kalkulacka_EUR_20percent_DPH.zip