Dňa 6. septembra 2023 vystúpil minister zdravotníctva SR Michal Palkovič na zasadnutí ministrov zdravotníctva, ktoré sa uskutočnilo v rámci prebiehajúceho Summitu prvých Dám a Pánov v Kyjeve. Predmetného stretnutia sa zúčastnilo 14 ministrov zdravotníctva z krajín Európy, aby spoločne vyjadrili záujem a snahu spolupracovať v oblasti zdravotníctva a zároveň načrtli možnosti takejto kooperácie. 

Šéf rezortu zdravotníctva Michal Palkovič identifikoval možnosti spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou, ktorú ako uviedol, vidí centrálne v transferoch vedomostí a skúseností medzi medicínskymi pracovníkmi a zdravotníckymi inštitúciami. Zároveň informoval, že v súčasnosti zástupcovia Ministerstva obrany SR preverujú možnosti nadviazania takejto spolupráce medzi Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP v Ružomberku a partnerskou inštitúciou na Ukrajine. 

Minister Palkovič  upozornil na potrebu budovania štruktúr globálneho zdravia, pričom vyjadril vďaku za podporu a vedenie zo strany WHO.  Jasne deklaroval pozíciu Slovenskej republiky voči ruskej agresii na Ukrajine a ubezpečil ukrajinských partnerov, že podpora a pomoc zo strany Slovenskej republiky, a to tak na bilaterálnych aj multilaterálnych platformách, bude pokračovať aj naďalej.