ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE NA podporu zdravia pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike pre rok 2018
proj.č.
Názov žiadateľa
Účel/názov projektu
Dátum ich schválenia
Výška žiadanej dotácie
Výška poskytnutej dotácie
2/2018
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Analýza klinického exómu - komplexný diagnostický nástroj zriedkavých onkogenetických chorôb
29.11.2018
50 000,00 €
50 000,00 €
3/2018
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Zlepšenie laboratórnej diagnostiky pacientov zachytených novorodeneckým skríningom s použitím automatického analyzátora aminokyselín
29.11.2018
64 695,00 €
50 000,00 €
Schválené dotácie - celkom    
114 695,00 €
100 000,00 €
ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE NA PODPORU zdravia pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike pre rok 2018
proj.č.
Názov žiadateľa
Účle/Názov projektu
Dátum ich neschválenia
Výška žiadanej dotácie
Dôvod neschválenia žiadosti
1/2018
Univerzita Komenského v Bratislave/Lekárska fakulta Implementácia inovatívnych vyšetrovacích metód do molekulovej diagnostiky steroidrezistentného nefrotického syndrómu
16.10.2018
52 090,00 €
pod 50 bodov (43)
4/2018
Univerzitná nemocnica Martin Rozšírenie diagnostických laborátornych metód pre diagnostiku raritných foriem vrodených porúch imunity na oddelení klinickej imunológie a alergológie UNM
16.10.2018
51 000,00 €
pod 50 bodov (48)
5/2018
Univerzitná nemocnica Martin Manažment pacientov so zriedkavými poruchami hemostázy v Národnom centre hemostázy a trombózy
16.10.2018
82 137,20 €
pod 50 bodov (46)
Neschválené dotácie - celkom
185 227,20 €