Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Národné centrum zdravotníckych informácií, sa uskutočnilo dňa 02. júla 2024 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Do výberového konania sa na základe oznámenia o vyhlásení výberového konania uverejneného dňa 27. mája 2024 v Hospodárskych novinách, denníku SME a na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR prihlásili v stanovenom termíne traja uchádzači, ktorí zároveň splnili predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 02. júla 2024, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzačov výberového konania (odpovede uchádzačov na otázky jednotlivých členov výberovej komisie a projekt stratégie rozvoja organizácie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch.

Výberová komisia zhodnotila výsledok výberového konania a z uchádzačov, ktorí vyhoveli stanoveným požiadavkám (na základe sumárneho súčtu bodov) určila nasledovné poradie uchádzačov:

 

Uchádzač

Projekt
stratégie
rozvoja
organizácie

Pohovor
členov
výberovej
komisie s
uchádzačom

Sumárny súčet
bodov
(min. 120 bodov,
max. 200 bodov)

Poradie

Hodnotiaci
hárok

Mgr. Pavol Vršanský

142

45

187

1.

Hodnotiaci hárok Mgr. Pavol Vršanský .pdf 

Mgr. Rozália Óvari

119

32

151

2.

Hodnotiaci hárok Mgr. Rozália Óvari .pdf 

Ing. Michal Korauš, PhD. MBA

96

31

127

3.

Hodnotiaci hárok Ing. Michal Korauš, PhD. MBA .pdf 

 

Zloženie výberovej komisie:

predseda MUDr. Ladislav Slobodník, MBA
členovia Mgr. Dominika Juck, PhD.
Mgr. Juraj Petrovič, PhD.
Ing. Matej Ovčiarka
Ing. Miroslav Dokupil