Vyhláška 507/2005 Z.z. z 26. októbra 2005, ktorou sa upravujú podrobnosti o povoľovaní terapeutického použitia hromadne vyrábaných liekov, ktoré nepodliehajú registrácii, a podrobnosti o ich úhrade na základe verejného zdravotného poistenia

 

Vyhláška 507/2005 Z.z ​

Vyhl_507_2005.pdf
 

 

​Žiadosť o individuálne povolenie neregistrovaného lieku (2009)

Ziadost_o_individualne_povolenie_neregistrov_lieku2009.rtf Ziadost_o_individualne_povolenie_neregistrov_lieku2009.pdf
 

 

Žiadosť o skupinové povolenie neregistrovaného lieku  (2009)​

Ziadost_o_skupinove_povolenie_neregistro_lieku2009.rtf Ziadost_o_skupinove_povolenie_neregistro_lieku2009.pdf
 
 

Dátum úpravy: 1.6.2009

Dátum vystavenia: 15.08.2006
 ​