Dátum aktualizácie: 28.11.2022 15:52h Zoznam ZP
Dátum aktualizácie: 20.12.2022 12:41h Zoznam ZP

Zoznam_ZP_202301.xls

Zoznam_ZP_202301.xls 

Časť 2 - Limitové tabuľky

Časť 2 - Limitové tabuľky 

Časť 3 - Vysvetlivky a zoznam skratiek

Časť 3 - Vysvetlivky a zoznam skratiek 

Časť 4 - Zoznam skratiek odborností lekárov Časť 4 - Zoznam skratiek odborností lekárov

Tabuľka štandardov - vozíky/kočíky

Tabuľka štandardov - vozíky/kočíky