Hľadali ste: Ministerstvo zdravotníctva SR

Stránky a články

Počet výsledkov: 3000

 1. zdravotníctva sú taxatívne vymedzené v ... Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o námietkach ... Námietky ministerstvo zdravotníctva bezodkladne zverejní v celom rozsahu a v súlade so všeobecnými ...
  Dátum: 29. novembra 2023  Veľkosť: 73 KB
  https://mzsr.sk/?siet-nemocnic-konanie-o-namietkach

 2. Online zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (10.11.2022 ... Tabuľka č. 1 Evidenčný zoznam žiadostí ... ​   Aktualizovaný zoznam členov Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR k 13.9.2023 ...
  Dátum: 14. septembra 2023  Veľkosť: 78 KB
  https://mzsr.sk/?mzsr-vedecka-rada

 3. Štátne príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR ... Smernica o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho ... inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve ...
  Dátum: 21. augusta 2023  Veľkosť: 75 KB
  https://mzsr.sk/?mzsr-vk-smernica

 4. Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o žiadostiach nemocníc ... Zákon č. 540/2021 Z. z. o ... Na základe právoplatných rozhodnutí ministerstvo zdravotníctva aktualizuje zoznam kategorizovaných nemocníc. ...
  Dátum: 30. novembra 2023  Veľkosť: 82 KB
  https://mzsr.sk/?siet-nemocnic-rozhodnutia-mzsr-o-ziadostiach-nemocnic

 5. Priority Ministerstva zdravotníctva počas predsedníctva Slovenskej republiky vo Výbore ministrov ... Pozícia SR: Spolupráca SR na medzinárodnej úrovni je potrebná nielen v súvislosti s členstvom ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 71 KB
  https://mzsr.sk/?priority-ministerstva-zdravotnictva-pocas-predsednictva-slovenskej-republiky-vo-vybore-ministrov-rady-europy

 6. o-spolupraci-bca-medzi-ministerstvom-zdravotnictva-sr-a-regionalnym-uradom-svetovej-zdravotnickej-organizacie-pre ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 68 KB
  https://mzsr.sk/?dvojrocna-dohoda-o-spolupraci-bca-medzi-ministerstvom-zdravotnictva-sr-a-regionalnym-uradom-svetovej-zdravotnickej-organizacie-pre-europu-na-roky-2010-2011

Strana 1 z 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80 170 250 330 420 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 960

 1. a praktické zvládnutie Metodického usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na realizáciu ... Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v súlade s uznesením vlády SR číslo 673/2015. ...
  Dátum: 1. januára 2016  Veľkosť: 263 KB
  https://mzsr.sk/Sources/Sekcie/OKM/20160222/Prezentacie-casta/MZ SR PHÚ 2016.doc

 2. O S N O V A ... pre vypracovanie správy o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty ... sa predkladá príslušnému organizačnému útvaru MZ SR, ktorý ZPC zabezpečoval po organizačnej stránke. ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 35 KB
  https://mzsr.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/priloha_4_Sprava_zo_ZPC_Osnova.doc

 3. Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva SR č. 19677-1/2005-ORVV, ktorým sa usmerňuje predkladanie ... Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 9 a v zmysle ustanovení § 24 až ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 29 KB
  https://mzsr.sk/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/Metodicky_pokyn.doc

 4. 2017-05-30T00:00:00Z ... u z a t v á r a j ú ... záujmov a potrieb zamestnancov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“ alebo „zamestnávateľ“ alebo „služobný úrad ...
  Dátum: 27. decembra 2018  Veľkosť: 246 KB
  https://mzsr.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/KZ-MZ-SR-na-rok-2019.doc

 5. a) pri plnení úloh Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky /ďalej len „MZ SR“/, ktoré ... V prípade, ak vysielaná osoba nie je zamestnancom MZ SR, musí spolu s návrhom na ZPC predložiť aj ...
  Dátum: 15. decembra 2008  Veľkosť: 79 KB
  https://mzsr.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/Opatrenie_ministra_zdravotnictva_SR_o_ZPC.doc

 6. zo zasadnutia Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny ... Prerokovanie žiadostí o zaradenie v skupinách dietetických potravín: ... DP02C Polymérne diéty s vysokým obsahom proteínov a energie p.o. sol. ...
  Dátum: 27. septembra 2010  Veľkosť: 61 KB
  https://mzsr.sk/Sources/dokumenty/zapisnice_Dietickej_komisie/201101/zapis_k_20110101.doc

Strana 1 z 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 100 130 > >>