Hľadali ste: Ministerstvo zdravotníctva SR

Stránky a články

Počet výsledkov: 3100

 1. ​​   Aktualizovaný zoznam členov Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR k 1.7.2024 ... Online zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (7.3.2023 ... Uznesenia z plenárneho zasadnutia VR MZ SR ...
  Dátum: 8. júla 2024  Veľkosť: 78 KB
  https://mzsr.sk/?mzsr-vedecka-rada

 2. Komisia pre skríning onkologických chorôb v SR ... Komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre skríning onkologických chorôb ... prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., MHA ...
  Dátum: 8. júla 2024  Veľkosť: 72 KB
  https://mzsr.sk/?Komisia-pre-skrining-onko-SR

 3. Odboru modernizácie psychiatrickej a psychologickej starostlivosti, Ministerstvo zdravotníctva SR ... Desanka Kanderová – vedúca oddelenia nadrezortnej koordinácie, Ministerstvo zdravotníctva SR ...
  Dátum: 6. júna 2024  Veľkosť: 75 KB
  https://mzsr.sk/?rvdz-rada-dokumenty

 4. Priority Ministerstva zdravotníctva počas predsedníctva Slovenskej republiky vo Výbore ministrov ... Pozícia SR: Spolupráca SR na medzinárodnej úrovni je potrebná nielen v súvislosti s členstvom ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 71 KB
  https://mzsr.sk/?priority-ministerstva-zdravotnictva-pocas-predsednictva-slovenskej-republiky-vo-vybore-ministrov-rady-europy

 5. je nezávislým analytickým a poradným útvarom Ministerstva zdravotníctva SR v riadiacej pôsobnosti ministra zdravotníctva. Podieľa ... na strategických rozhodnutiach ministerstva, tvorbe ...
  Dátum: 19. júna 2024  Veľkosť: 84 KB
  https://mzsr.sk/?iza

 6. o-spolupraci-bca-medzi-ministerstvom-zdravotnictva-sr-a-regionalnym-uradom-svetovej-zdravotnickej-organizacie-pre ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 68 KB
  https://mzsr.sk/?dvojrocna-dohoda-o-spolupraci-bca-medzi-ministerstvom-zdravotnictva-sr-a-regionalnym-uradom-svetovej-zdravotnickej-organizacie-pre-europu-na-roky-2010-2011

Strana 1 z 517 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 170 260 340 430 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 1000

 1. a praktické zvládnutie Metodického usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na realizáciu ... Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v súlade s uznesením vlády SR číslo 673/2015. ...
  Dátum: 1. januára 2016  Veľkosť: 263 KB
  https://mzsr.sk/Sources/Sekcie/OKM/20160222/Prezentacie-casta/MZ SR PHÚ 2016.doc

 2. Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva SR č. 19677-1/2005-ORVV, ktorým sa usmerňuje predkladanie ... Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 9 a v zmysle ustanovení § 24 až ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 29 KB
  https://mzsr.sk/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/Metodicky_pokyn.doc

 3. 2017-05-30T00:00:00Z ... u z a t v á r a j ú ... záujmov a potrieb zamestnancov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“ alebo „zamestnávateľ“ alebo „služobný úrad ...
  Dátum: 27. decembra 2018  Veľkosť: 246 KB
  https://mzsr.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/KZ-MZ-SR-na-rok-2019.doc

 4. O S N O V A ... pre vypracovanie správy o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty ... sa predkladá príslušnému organizačnému útvaru MZ SR, ktorý ZPC zabezpečoval po organizačnej stránke. ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 36 KB
  https://mzsr.sk/Sources/dokumenty/mzsr/ZPC/2011/priloha_4_Sprava_zo_ZPC_Osnova.doc

 5. zo zasadnutia Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny ... Prerokovanie žiadostí o zaradenie v skupinách dietetických potravín: ... DP02C Polymérne diéty s vysokým obsahom proteínov a energie p.o. sol. ...
  Dátum: 27. septembra 2010  Veľkosť: 61 KB
  https://mzsr.sk/Sources/dokumenty/zapisnice_Dietickej_komisie/201101/zapis_k_20110101.doc

 6. zo zasadnutia Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny ... Prerokovanie žiadostí o zaradenie v skupinách dietetických potravín: ... DP01A Doplnková výživa bez fenylalanínu - tekuté formy p.o. sol. ...
  Dátum: 15. júna 2010  Veľkosť: 63 KB
  https://mzsr.sk/Sources/dokumenty/zapisnice_Dietickej_komisie/201010/zapis_k_201010.doc

Strana 1 z 167 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100 130 > >>