Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva » Vedecká rada MZ SR

Vedecká rada MZ SR

​   Zoznam členov Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2024 Zoznam členov Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2024

Zoznam členov Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky od 1. 8. 2019 do 31. 3. 2020

zoznam-clenov-vedeckej-rady-mz-sr.pdf

Zoznam členov vymenovaných vo funkčnom období od 1. 8. 2017 do 31. 3. 2020

Zoznam-clenov-vymenovanych-od-1-4-2017-do-31-3-2020.pdf

Štatút Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

vestnik-2018-33-35.pdf

Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (21. 3. 2018)

Zápisnica z plenárneho zasadnutia VR MZ SR
Uznesenia z plenárneho zasadnutia VR MZ SR


Zapisnica-z-plenarneho-zasadnutia-VR-MZ-SR.pdf
Uznesenia-z-plenarneho-zasadnutia-VR-MZ-SR.pdf

Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (13. 6. 2018)

Zápisnica z plenárneho zasadnutia VR MZ SR
Uznesenia z plenárneho zasadnutia VR MZ SR


Zapisnica-z-plenarneho-zasadnutia-VR-MZ-SR-201806.pdf
Uznesenia-z-plenarneho-zasadnutia-VR-MZ-SR-201806.pdf

Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (19. 10. 2018)

Zápisnica z plenárneho zasadnutia VR MZ SR

Tabuľka č. 1 Evidenčný zoznam žiadostí (projektov)

Tabuľka č. 2 Vyhodnocovacia tabuľka – určenie poradia jednotlivých žiadostí (projektov) spolu so žiadanou výškou financovania zo štátneho rozpočtu

Tabuľka č. 3 („Ranking list“)


Zapisnica-z-plenarneho-zasadnutia-VR-MZ-SR-20181019.pdf
Tabulka-1-Evidencny-zoznam-ziadosti.pdf
Tabulka-2-Vyhodnocovacia-tabulka.pdf
Tabulka-3-Ranking-list.pdf

Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (22. 3. 2019)

Zápisnica z plenárneho zasadnutia VR MZ SR


Zapisnica-z-plenarneho-zasadnutia-VR-MZ-SR-20190322.pdf

Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (16. 9. 2019)

Zápisnica z plenárneho zasadnutia VR MZ SR


Zapisnica-z-plenarneho-zasadnutia-VR-MZ-SR-20190916.pdf

Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (11.11.2019)

Zápisnica z plenárneho zasadnutia VR MZ SR


Zapisnica-z-plenarneho-zasadnutia-VR-MZ-SR-20191111.pdf

Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (2.3.2020)

Zápisnica z plenárneho zasadnutia VR MZ SR


Zapisnica-z-plenarneho-zasadnutia-VR-MZSR.pdf