Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva » Vedecká rada MZ SR

Vedecká rada MZ SR

​   Aktualizovaný zoznam členov Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR k 1.7.2024 Aktualizovaný zoznam členov Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR k 1.7.2024

Štatút Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, zverejnený na str. 58 - 64 s účinnosťou od 28. marca 2022
Textová korektúra Štatútu Vedeckej rady MZ SR bola zverejnená na str. 116 vo Vestníku MZ SR, čiastka 18-20, ročník 70, ktorý nadobudol účinnosť dňa 6.apríla 2022.

vestnik-2022-9-17.pdf
vestnik-2022-18-20.pdf

Online zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (7.11.2023)

Zápisnica z online zasadnutia VR MZ SR

Zápisnica z online zasadnutia VR MZ SR 7.11.2023.pdf

Online zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (7.3.2023)

Zápisnica z online zasadnutia VR MZ SR

Zápisnica z online zasadnutia VR MZ SR 7.3.2023.pdf

Online zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (10.11.2022)

Zápisnica z online zasadnutia VR MZ SR

 

Zapisnica-VR-MZ-SR_1011_2022.pdf 

Online zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (20.10.2022)

Zápisnica z online zasadnutia VR MZ SR

 

Zapisnica-VR-MZ-SR_2010_2022.pdf 

Online zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (29. 6. 2022)

Zápisnica z online zasadnutia VR MZ SR

Minutes from the online meeting of Scientific Board, MoH SR

 

Zapisnica-VR-MZSR_2906_2022.pdf
Minutes_SB-MoH_2906_2022.pdf

Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (2.3.2020)

Zápisnica z plenárneho zasadnutia VR MZ SR

 

Zapisnica-z-plenarneho-zasadnutia-VR-MZSR.pdf 

Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (11.11.2019)

Zápisnica z plenárneho zasadnutia VR MZ SR

Zapisnica-z-plenarneho-zasadnutia-VR-MZ-SR-20191111.pdf

Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (16. 9. 2019)

Zápisnica z plenárneho zasadnutia VR MZ SR

 

Zapisnica-z-plenarneho-zasadnutia-VR-MZ-SR-20190916.pdf 

Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (22. 3. 2019)

Zápisnica z plenárneho zasadnutia VR MZ SR

 

Zapisnica-z-plenarneho-zasadnutia-VR-MZ-SR-20190322.pdf 

Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (19. 10. 2018)

Zápisnica z plenárneho zasadnutia VR MZ SR

Tabuľka č. 1 Evidenčný zoznam žiadostí (projektov)

Tabuľka č. 2 Vyhodnocovacia tabuľka – určenie poradia jednotlivých žiadostí (projektov) spolu so žiadanou výškou financovania zo štátneho rozpočtu

Tabuľka č. 3 („Ranking list“)

 

Zapisnica-z-plenarneho-zasadnutia-VR-MZ-SR-20181019.pdf
Tabulka-1-Evidencny-zoznam-ziadosti.pdf
Tabulka-2-Vyhodnocovacia-tabulka.pdf
Tabulka-3-Ranking-list.pdf

Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (13. 6. 2018)

Zápisnica z plenárneho zasadnutia VR MZ SR

Uznesenia z plenárneho zasadnutia VR MZ SR

 

Zapisnica-z-plenarneho-zasadnutia-VR-MZ-SR-201806.pdf
Uznesenia-z-plenarneho-zasadnutia-VR-MZ-SR-201806.pdf

Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (21. 3. 2018)

Zápisnica z plenárneho zasadnutia VR MZ SR

Uznesenia z plenárneho zasadnutia VR MZ SR

 

Zapisnica-z-plenarneho-zasadnutia-VR-MZ-SR.pdf
Uznesenia-z-plenarneho-zasadnutia-VR-MZ-SR.pdf