Tlačiť Späť

Domov » Inštitút zdravotných analýz

O inštitúte

IZA je analytickým a poradným útvarom Ministerstva zdravotníctva SR spadajúci priamo pod ministra zdravotníctva. Podieľa sa na dodávaní podkladov pre dátovo podložené rozhodnutia v zdravotníctve a dohliada na zvyšovanie efektivity a kvality v zdravotníctve. Príklady oblastí a tém, ktorými sa IZA zaoberá sú: mapovanie využívania zdravotnej starostlivosti na Slovensku, referencovanie (benchmarking) cien liekov či zdravotníckej techniky, optimalizácia siete nemocníc, urgentných príjmov, prvej pomoci a rôznych zaujímavých analýzach v zdravotníctve. Budeme sa zaoberať aj predikcii potrieb pacientov a posunu k preventívnej starostlivosti.

IZA úzko spolupracuje s útvarmi na ministerstve a s inými analytickými inštitútmi v štátnej správe ako UHP, IFP a podobne.


Analýzy

Long-term returns to local health care spending (31.10.2022)
Selective referral or learning by doing? An analysis of hospital volume-outcome relationship of vascular procedures (5.10.2022)
Prítomnosť a zastúpenie SARS-CoV-2 variantu B117 na Slovensku pomocou diferenciálnej PCR diagnostiky (9.2.2021)
Komentár k základným štatistikám hospitalizácií pacientov s Covid19 na Slovensku (23.2.2021)


Komentáre

Čerpanie zdravotnej starostlivosti odídencami z Ukrajiny.pdfČerpanie zdravotnej starostlivosti odídencami z Ukrajiny

 


Očkovanie

Očkovanie proti HPV na Slovensku  ockovanie-proti-hpv-na-slovensku.pdf
Očkovanie_HPV_dataset_202211  ockovanie-hpv-dataset-202211.xlsx
HPV vaccination coverage of children in Slovakia hpv-vaccination-coverage-of-children-in-slovakia.pdf


Revízie výdavkov

Revízia výdavkov je štandardný nástroj v krajinách OECD na efektívnejšie dosahovanie cieľov verejnej politiky. Pomáha vládam hľadať priestor na lepšie využívanie verejných prostriedkov a stanovovať priority rezortu. Revízia výdavkov hodnotí účinnosť a efektívnosť výdavkov a identifikuje opatrenia, ktoré zvyšujú hodnotu za peniaze z verejných financií, čím umožňuje fiškálnu úsporu, lepšie verejné služby pre občanov (výsledky) a/alebo presun financií na priority vlády.

Aktualizácia Revízie výdavkov na zdravotníctvo III (2022) – Analýza
Aktualizácia Revízie výdavkov na zdravotníctvo III (2022) – Dátová príloha
Revízia výdavkov na zdravotníctvo II (2019) – Analýza
Revízie výdavkov na zdravotníctvo II (2019) – Dátová príloha
Revízia výdavkov na zdravotníctvo I (2016) – Analýza
Revízie výdavkov na zdravotníctvo I (2016) – Dátová príloha


Dátové rozhrania

V súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 51/2023 Z. z., z 8. februára 2023, ktorou sa ustanovujú dátové rozhrania na zasielanie údajov, sa zverejňujú XML schémy na zasielanie údajov podľa prílohy 1 až 9 vyhlášky:

Príloha 1: Spotreba kategorizovaných liekov

Príloha 2: Náklady zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť

Príloha 3: Platitelia poistného

Príloha 4: Poistenci

Príloha 5: Hospitalizácie poistencov

Príloha 6: Poistenci so zdravotným znevýhodnením

Príloha 7: Poistenci so zdravotnými pomôckami

Príloha 8: Poistenci z CRP

Príloha 9: Typy platiteľov poistného v CRP


Kariéra

Inštitút zdravotných analýz - Ponuka práce


Kontakt

Všeobecný kontakt
tel.: +421 2 593 73 429
e-mail: iza@health.gov.sk

Riaditeľ IZA
Matej Mišík, MSc.
e-mail: matej.misik@health.gov.sk