Tlačiť Späť

Domov » Sieť nemocníc

Sieť nemocníc

​​

Optimalizácia nemocníc

Prečo optimalizujeme nemocnice

Pacient je na prvom mieste a zdravie je najdôležitejšia hodnota. Chceme, aby mal každý k dispozícii dostupnú, kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť, aby pacient vždy vedel, na koho sa obrátiť a preto vnášame do systému nemocničnej starostlivosti poriadok. Zriedkavé, najnáročnejšie výkony sústreďujeme do veľkých komplexných nemocníc na zabezpečenie kvality a optimálne využitie nedostatkových zdrojov (akým je a bude aj do budúcnosti personál). Bežnú a dlhodobú starostlivosť chceme naopak k pacientovi priblížiť.

Čo konkrétne robíme

Po tom čo v roku 2021 bol schválený zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácií ústavnej zdravotnej starostlivosti , prebehli počas roku 2022 rokovania expertných pracovných skupín ku tvorbe vyhlášky o kategorizácií, ktorých výstupy boli Kategorizačnou komisiou pre ústavnú zdravotnú starostlivosť (§ 3, ods. 3, § 4, ods. 7 Zákona 540/2021 Z. z.) odsúhlasené a po legislatívnom procese vydané vo vyhláške 316/2022 Z. z. spolu s 15timi prílohami.

Nemocnice rozdeľujeme do piatich skupín podľa svojho zamerania, tak že každá skupina nemocníc má definovanú povinnú a doplnkovú programovú štruktúru. V rámci kategorizácie je týchto programov 63 a každý pozostáva z medicínskych služieb, ktoré musí nemocnica na danej úrovni poskytovať. V rámci tejto štruktúry sú definované požiadavky na časovú dostupnosť, na minimálne počty výkonov, na materiálno-technické ako aj personálne zabezpečenie, ktoré musí nemocnica povinne plniť aby mala plnú úhradu od zdravotných poisťovní, resp. si udržala svoju úroveň zaradenia v rámci každoročného vyhodnocovania siete. Všetky tieto dáta na úrovni nemocníc budú v rámci vyhodnocovania siete každoročne verejne publikované aj s ukazovateľmi kvality.

Nerušíme žiadne z nemocníc, nerušíme ani ambulancie či urgentnú starostlivosť. Náročné nemocničné výkony, ktoré väčšina pacientov absolvuje párkrát za život, však už malá lokálna nemocnica nemusí poskytnúť. Cieľom optimalizácie nemocníc je zabezpečiť dostupnú, kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť na všetkých úrovniach nemocníc. Zároveň garantujeme maximálne čakacie doby na vybrané zákroky.

Legislatíva

  • Zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Vyhláška č. 316/2022 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti


Kategorizácia ústavnej zdravotnej starostlivosti


Sieť nemocníc


Plánovaná zdravotná starostlivosť


Otázky a odpovede


 

Kontakt: sietnemocnic@health.gov.sk
Pripravujeme novú stránku s komplexnými informáciami o optimalizácii nemocníc.​