Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Štandardné postupy

Schválené nové a inovované postupy pre výkon prevencie

Pre vyhľadanie použite funkciu CTRL+F
V mobile Android ...; Hľadať na stránke

Prevencia endokrinologických a metabolických ochorení

Dokument v .pdf formáteOdporúčania pre prevenciu diabetes mellitus 2. typu
Dokument v .pdf formáteOdporúčania pre stravovanie a výživu u dospelých
Dokument v .pdf formáteOdporúčaný postup na rozvoj prevencie v školách a školských zariadeniach
Dokument v .pdf formáteOdporúčaný postup na výkon prevencie: Výživa a fyzická aktivita v tehotenstve
Dokument v .pdf formátePravidelná fyzická aktivita ako nástroj prevencie neprenosných ochorení v kontexte negatívnych vplyvov pandémie COVID-19 u detí mladšieho školského veku - 1. revízia
Dokument v .pdf formáteŠtandardný postup na výkon prevencie: Odporúčania pre stravovanie a výživu u dospelých – špeciálna časť  
Dokument v .pdf formáteŠtandardný preventívny postup pre manažment dospelých s nadhmotnosťou a obezitou  s dôrazom na psychologický prístup - 1. revízia
Dokument v .pdf formáteŠtandardný preventívny postup pre manažment dospelých s nadhmotnosťou a obezitou so zameraním na poradenskú starostlivosť  


Prevencia infekčných ochorení

Dokument v .pdf formáteOdporúčaný postup Slovenskej angiologickej spoločnosti k profylaxii venózneho tromboembolizmu u pacientov s infekciou COVID-19
Dokument v .pdf formátePoruchy imunity u dospelých (1. revízia infografiky)
Dokument v .pdf formáteŠtandardný postup na výkon prevencie očkovaním proti COVID-19 – informácie pre zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov očkovacích centier
Dokument v .pdf formáteŠtandardný postup na výkon prevencie šírenia HIV infekcie v rizikovej populácii v SR: Hodnotenie a výber pacientov na profylaxiu pred expozíciou HIV
Dokument v .pdf formáteŠtandardný postup pre rýchle usmernenia klinického manažmentu detských a dospelých pacientov s novým koronavírusom 2019 (COVID-19) - 1. revízia

Súvisiace dokumenty z OPS Primárna pediatria

Dokument v .pdf formátePediatrické odporúčania pre manažment detského a dospievajúceho pacienta v súvislosti s ochorením COVID 19 – 1. revíziaPrevencia kardiovaskulárnych ochorení

Dokument v .pdf formáteAmbulantná kardiovaskulárna rehabilitácia (AKVR) / sekundárna prevencia (SP)
Dokument v .pdf formáteSystematický monitoring kardiovaskulárneho rizika v primárnej sfére s cieľom znížiť mieru výskytu preventabilných ochorení srdca a ciev
Dokument v .pdf formáteŠtandardné psychologicko - behaviorálne postupy v prevencii srdcovocievnych ochorení
Dokument v .pdf formáteŠtandardný postup pre výkon prevencie kardiovaskulárnych ochorení v podmienkach verejných lekární 


Prevencia neurodegeneratívnych ochorení

Dokument v .pdf formáteNefarmakologická prevencia a liečba neurodegeneratívnych ochorení. Pohybové, kognitívne a nutričné intervencie v prevencii progresie Parkinsonovej choroby
Dokument v .pdf formáteOdporúčaný postup pre výkon prevencie: Nefarmakologická prevencia a liečba neurodegeneratívnych ochorení. Pohybové, kognitívne a nutričné intervencie v prevencii demencií
Dokument v .pdf formáteŠtandardný postup pre skríning zriedkavých geneticky podmienených extrapyramidových ochorení – 1. revízia


Prevencia onkologických ochorení

Dokument v .pdf formátePediatrická onkológia – sociálna práca v zdravotníctve (sekundárna a terciárna prevencia)
Dokument v .pdf formáteŠtandardný postup na vykonávanie lekárskeho ožiarenia a na výkon prevencie - skríningová mamografia/Štandardný postup na výkon prevencie karcinómu prsníka metódou populačného skríningu - skríningová mamografia - 3. revízia  
Dokument v .pdf formáteŠtandardný postup pre výkon prevencie skríningu kolorektálneho karcinómu v populácii so zvýšeným rizikom kolorektálneho karcinómu
Dokument v .pdf formáteVčasná diagnostika, surveillance a liečba Barrettovho pažeráka


Prevencia pľúcnych ochorení

Dokument v .pdf formáteBiomonitoring populácie Slovenskej republiky toxickým látkam z prostredia - 1. revízia


Prevencia psychiatrických ochorení

Dokument v .pdf formáteĽudia bez domova a migrácia
Dokument v .pdf formáteStarostlivosť o migrantky a žiadateľky o azyl počas tehotenstva
Dokument v .pdf formáteŠtandardný preventívny postup pre komplexný manažment detského, adolescentného a dospelého pacienta s depresívnou poruchou a periodickou depresívnou poruchou (F32, F33) v klinickej psychológii


​​​​​​​​