Tlačiť Späť

Domov » Kategorizácia a cenotvorba

Zoznam členov odborných pracovných skupín pre jednotlivé skupiny špeciálnych zdravotníckych materiálov

1. Odborná pracovná skupina
XA Neurochirurgia
1. Predseda: MUDr. Róbert Illéš PhD., MPH
2. Podpredseda: prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc.
3. Člen: MUDr. Milan Liška, MPH​

2. Odborná pracovná skupina
XBa Kardiochirurgia, Cievna chirurgia
1. Predseda: doc. MUDr. Michal Hulman, PhD.
2. Podpredseda: MUDr. Ján Tomka, PhD.
3. Člen: MUDr. Vladan Hudec

3. Odborná pracovná skupina
XBb Intervenčná kardiológia, Intervenčná rádiológia, Elektrofyziológia
1. Predseda: MUDr. Stanislav Mizera
2. Podpredseda: MUDr. Peter Margitfalvi​
3. Člen: MUDr. Matej Vozár

4. Odborná pracovná skupina
XCa Ortopédia
1. Predseda: MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH
2. Podpredseda: MUDr. Ján Kľoc, PhD.
3. Člen: MUDr. Roman Totkovič, PhD.

5. Odborná pracovná skupina
XD Spondylochirurgia
1. Predseda: MUDr. Andrej Džubera, PhD.
2. Popdpredseda: MUDr. Peter Durný, PhD., MPH
3. Člen: MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA​​

6. Odborná pracovná skupina
XE Stomatochirurgia
1. Predseda: prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc.
2. Podpredseda: Doc. MUDr. Peter Stanko, PhD.
3. Člen: doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.

7. Odborná pracovná skupina
XF Oftalmológia
1. Predseda: MUDr. Konštantín Peško
2. Podpredseda: MUDr. Erika Vodrážková, MPH.​
3. Člen: MUDr. Peter Žiak, PhD.​​

8. Odborná pracovná skupina
XG Otorinolaryngológia
1. Predseda: MUDr. Marián Sičák, PhD.
2. Podpredseda: MUDr. Tibor Barta, PhD.
3. Člen: MUDr. Igor Hriseňko

9. Odborná pracovná skupina
XH, XK, XL Chirurgia, Onkochirurgia
1. Predseda: prof. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
2. Podpredseda: MUDr. Ján Šimo, MBA
3. Člen: MUDr. Mišo Šimek, PhD.

10. Odborná pracovná skupina
XI, XJ Urológia, Gynekológia
1. Predseda: prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
2. Podpredseda: MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.
3. Člen: doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.

Odvolania členov odborných pracovných skupín pre jednotlivé skupiny špeciálnych zdravotníckych materiálov