Tlačiť Späť

Domov

DIAGNOSTIKA VÍRUSU SARS-CoV-2

Štandardný postup procesu na zaradenie laboratória do siete laboratórií na diagnostiku vírusu sars-cov-2 v biologickom materiáli s využitím metód molekulárnej biológie

KONTAKT: covidlab@health.gov.sk

Aktualizácia: 5.5.2022

 

Príloha č. 1: Zoznam organizácií, ktoré sú oprávnené vykonávať validáciu laboratórií, ktoré vyšetrujú SARS-CoV-2

Zoznam organizácií, ktoré sú oprávnené vykonávať validáciu laboratórií, ktoré vykonávajú vyšetrenia na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2. Validáciu môžu vykonávať organizácie na základe poverenia NRC pre chrípku v súlade so štandardným postupom pre poskytovanie klinickej mikrobiológie.


Názov organizácie

Sídlo organizácie

Validácia na metódu RT-PCR

Spôsob odberu vzorky

Výter z nazofaryngu a orofaryngu

Výplach ústnej dutiny a hltana kloktaním

Odber slín z ústenej dutiny

Národné referenčné centrum pre chrípku
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava

x

x

x

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica

x

x

x

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Senný trh 4
040 11 Košice

x

x

x


Príloha
č. 2: Zoznam laboratórií, ktoré vyšetrujú SARS-CoV-2
Zoznam laboratórií, ktoré vykonávajú vyšetrenia na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2, sú zaradené do siete laboratórií a splnili požiadavky v súlade so štandardným postupom pre poskytovanie klinickej mikrobiológie.


P.č.

Názov organizácie/
laboratória

Miesto prevádzky laboratória

Dátum zaradenia a uverejnenia na webovom sídle MZ SR

Validácia na metódu RT-PCR

Spôsob odberu vzorky

Výter z nazofaryngu a orofaryngu

Výplach ústnej dutiny a hltana kloktaním

Odber slín z ústenej dutiny

1.

Národné referenčné centrum pre chrípku

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava

2/2020

x

x

x

2.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica

2020

x

x

x

3.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Senný trh 4
040 11 Košice

2020

x

x

x

4.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

Nemocničná 4
911 01 Trenčín

2020

x

 

 

5.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne

Mederečská 39
945 01 Komárno

2020

x

 

 

6.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Zdravotnícka 3525/3
058 97 Poprad

1/2021

x

 

 

7.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre

Štefánikova trieda 58
949 63 Nitra

2021

x

 

 

8.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline

Vojtecha Spanyola 27
011 71 Žilina

2/2021

x

 

 

9.

Medirex, a.s.,

Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava

4/2020

x

x

x

​10. ​Medirex, a.s., ​Novozámocká 67
949 05 Nitra
12/2021 ​x ​x ​x
​11. ​Medirex, a.s., ​Magnezitárska 2/C
040 13 Košice
​4/2020 ​x

12.

Unilabs Slovensko, s.r.o

Centrálne laboratórium – ZÁPAD
Polianky 7
841 01 Bratislava

11/2021

x

x

x

​13. ​Unilabs Slovensko, s.r.o. ​Centrálne laboratórium – STRED
J. Bellu 66
034 95 Likavka
​11/2021 ​x ​x ​x
14. ​Unilabs Slovensko, s.r.o. ​Centrálne laboratórium – VÝCHOD
Hviezdoslavova 37/46
091 01 Stropkov
11/2021​​ ​x ​x ​x

15.

Nemocnica AGEL Zvolen, a.s.

Oddelenie klinickej mikrobiológie
Kuzmányho nábrežie 28
960 01 Zvolen

4/2020

x

 

 

16.

Laboratóriá Piešťany, s.r.o.

Ovocná 3
921 01 Piešťany

4/2020

x

 

 

17.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie
Trieda SNP 1
040 11 Košice

4/2020

x

 

 

18.

Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok

Ústav klinickej mikrobiológie
Považská 1380/2
034 01 Ružomberok

4/2020

x

 

 

19.

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

Vyšné Hágy 1
062 01 Vysoké Tatry

5/2020

x

 

 

20.

KLINICKÁ BIOCHÉMIA, s.r.o. Žilina

Vojtecha Spanyola 47A
011 01 Žilina

5/2020

x

x

x

21.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Pracovisko klinickej mikrobiológie
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica

5/2020

x

x

 

​22. SYNLAB Slovakia, s.r.o.​
Pracovisko Ilava
Štúrova 3
019 01 Ilava​
​9/2021 ​x ​x x​
​23. ​SYNLAB Slovakia, s.r.o.
Pracovisko Košice
​Opatovská cesta 10
040 01 Košice
​9/2021 ​x ​x ​x

24.

AdLa, s.r.o. Prešov

Vajanského 1
080 01 Prešov

5/2020

x

 

 

25.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

Koreszkova 7
909 82 Skalica

7/2020

x

 

 x 

26.

Fakultná nemocnica Nitra

Ústav klinickej mikrobiológie
Špitálska 6
950 01 Nitra

7/2020

x

 

 

27.

AnalytX, s.r.o. Trnava

Oddelenie laboratórnej medicíny
Žarnova 11
917 02 Trnava

4/2020

x

 

 

28.

Žilpo, s.r.o. Žilina

Centrálne klinické laboratórium
Vysokoškolákov 31
010 08 Žilina

4/2020

x

 

 

29.

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec

Dolný Smokovec 70
059 81 Vysoké Tatry

7/2020

x

 

 

30.

SK-Lab, s.r.o.

Partizánska 15
984 01 Lučenec

7/2020

x

 x

 

31.

Cytopathos, s.r.o.

Kutuzovova 23
831 03 Bratislava

8/2020

x

 x

 x

32.

Lekárska fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Ústav epidemiológie
Trieda SNP 1
040 11 Košice

9/2020

x

 

 

33.

Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Malá Hora 4A
036 01 Martin

10/2020

x

 

 x

34.

Biomedicínske centrum
Slovenská akadémia vied

Dúbravská cesta 9
814 39 Bratislava

10/2020

x

 

 

35.

Martinské centrum imunológie, s.r.o.

Mudroňova 12
036 01 Martin

10/2020

x

 

 x

36.

Nemocnica Poprad, a.s.

Banícka 803/28
058 45 Poprad

12/2020

x

 

 

37.

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Kráľovský Chlmec

Nemocničná 8
077 01 Kráľovský Chlmec

12/2020

x

 

 

38.

SEBI, s.r.o.

Dolina 196
906 13 Brezová pod Bradlom

1/2021

x

 

 

39.

Nemocenská BB, s.r.o.

Kukučínova 20
974 01 Banská Bystrica

1/2021

x

 

 

40.

Lifebrain COVID Labor GmbH

Wipplingerstraβ.e 35/10
A-1010 Wien

3/2021

x

 

 

41.

Fakultná nemocnica Trenčín

Legionárska 28
911 71 Trenčín

3/2021

x

 

 

42.

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Palárikova 2311
022 16 Čadca

4/2021

x

 

 

43.

GHC Genetics SK, s.r.o.

Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava
6/2021
x
   
​44. ​Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky ​Slovenská 11A, 940 34 Nové Zámky ​7/2021 ​x
45. rychlotest-covid s.r.o. ​Bottova 7939/2A
811 09 Bratislava
​10/2021​ ​x ​x
46. ​Národný onkologický ústav ​Klenová 1
833 10 Bratislava
12/2021 ​x
47​ ​Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš ​Palúčanská 25
031 23 Liptovský Mikuláš
3/​2022​ ​x