Tlačiť Späť

Domov

Kategorizácia liečiv a liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia a cenové opatrenie s účinnosťou od 1.10.2011

Zoznam liečiv a liekov
s účinnosťou od 1.10.2011
Zoznam dietetických potravín
s účinnosťou od 1.10.2011
Zoznam zdravotníckych pomôcok
s účinnosťou od 1.10.2011
Cenové opatrenie
s účinnosťou od 1.10.2011