Tlačiť Späť

Domov

Zoznam členov Odborných pracovných skupín

           Na stiahnutie: Zoznam-clenov-Odbornych-pracovnych-skupin.xlsx
Zoznam Odborných pracovných skupín pre kategorizáciu ústavnej zdravotnej starostlivosti
 
Číslo Odborná pracovná skupina Člen
1 Odborná pracovná skupina pre urgentnú medicínu MUDr. Attila Gányovics 
1 Odborná pracovná skupina pre urgentnú medicínu MUDr. Katarína Brštiaková 
1 Odborná pracovná skupina pre urgentnú medicínu MUDr. Mgr. Peter Kyseľ, PhD, MPH
1 Odborná pracovná skupina pre urgentnú medicínu doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D. 
1 Odborná pracovná skupina pre urgentnú medicínu MUDr. Roman Lutty
1 Odborná pracovná skupina pre urgentnú medicínu MUDr. Milan Galko
1 Odborná pracovná skupina pre urgentnú medicínu MUDr. Ladislav Neubert
1 Odborná pracovná skupina pre urgentnú medicínu MUDr. Boris Šťastný
1 Odborná pracovná skupina pre urgentnú medicínu MUDr. Andrea Letanovská, PhD.
1 Odborná pracovná skupina pre urgentnú medicínu MUDr. Marcel Brenner, MPH
2 Odborná pracovná skupina pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu MUDr. Ján Slávik, MBA
2 Odborná pracovná skupina pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
2 Odborná pracovná skupina pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
2 Odborná pracovná skupina pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu MUDr. Jaroslav Mikula 
2 Odborná pracovná skupina pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD. 
2 Odborná pracovná skupina pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.
2 Odborná pracovná skupina pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu MUDr. Tomáš Šulík
2 Odborná pracovná skupina pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
2 Odborná pracovná skupina pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu MUDr. Jarmila Železkovová, MBA 
2 Odborná pracovná skupina pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu MUDr. Katarína Galková, PhD. 
2 Odborná pracovná skupina pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu MUDr. Matúš Pauliny, PhD. 
2 Odborná pracovná skupina pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu MUDr. Boris Mavrodiev
2 Odborná pracovná skupina pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu MUDr. Jozef Valky, PhD.
2 Odborná pracovná skupina pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu MUDr. Stanislav Saladiak
2 Odborná pracovná skupina pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu MUDr. Ingrid Olejárová, PhD., MPH
3 Odborná pracovná skupina pre traumatológiu MUDr. Radomír Gajdoš, PhD.
3 Odborná pracovná skupina pre traumatológiu MUDr. Peter Cibur, PhD.
3 Odborná pracovná skupina pre traumatológiu prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
3 Odborná pracovná skupina pre traumatológiu MUDr. Eva Königsmarková 
3 Odborná pracovná skupina pre traumatológiu MUDr. Katarína Recabarenová
3 Odborná pracovná skupina pre traumatológiu MUDr. Miroslav Lisý, PhD.
3 Odborná pracovná skupina pre traumatológiu MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.
3 Odborná pracovná skupina pre traumatológiu MUDr. Peter Rovder
3 Odborná pracovná skupina pre traumatológiu MUDr. Ľuboš Tomčovčík, PhD.
3 Odborná pracovná skupina pre traumatológiu MUDr. Michal Magala, PhD., MPH
4 Odborná pracovná skupina pre popáleniny MUDr. Helena Šingliarová, PhD. 
4 Odborná pracovná skupina pre popáleniny prof. MUDr. Ján Koller CSc.
4 Odborná pracovná skupina pre popáleniny MUDr. Peter Bukovčan, PhD.
4 Odborná pracovná skupina pre popáleniny doc. MUDr. Eugen Frišman, PhD. 
4 Odborná pracovná skupina pre popáleniny MUDr. Peter Lengyel, PhD.
4 Odborná pracovná skupina pre popáleniny MUDr. Matúš Baran, MBA, MPH  
4 Odborná pracovná skupina pre popáleniny MUDr. Mária Pisarčíková, PhD.
5 Odborná pracovná skupina pre neurochirurgiu  MUDr. Kamil Koleják, PhD., MSc.
5 Odborná pracovná skupina pre neurochirurgiu  MUDr. Róbert Illéš, PhD., MPH
5 Odborná pracovná skupina pre neurochirurgiu  MUDr. Tomáš Andráš, MBA
5 Odborná pracovná skupina pre neurochirurgiu  MUDr. Vlastibor Minarovjech, MHA
5 Odborná pracovná skupina pre neurochirurgiu  MUDr. Marek Šperka 
5 Odborná pracovná skupina pre neurochirurgiu  MUDr. Slavomír Tóth PhD. 
5 Odborná pracovná skupina pre neurochirurgiu  doc. MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., MBA
5 Odborná pracovná skupina pre neurochirurgiu  MUDr. Ján Šulaj, PhD.
5 Odborná pracovná skupina pre neurochirurgiu  MUDr. Ján Kozák
5 Odborná pracovná skupina pre neurochirurgiu  MUDr. Peter Koppal
6 Odborná pracovná skupina pre oftalmológiu MUDr. Ladislav Jančo, PhD, MPH, FEBO
6 Odborná pracovná skupina pre oftalmológiu Doc. MUDr. Jana Štefaničková, PhD.
6 Odborná pracovná skupina pre oftalmológiu MUDr. Barbora Horváthová
6 Odborná pracovná skupina pre oftalmológiu MUDr. Zuzana Šustykevičová 
6 Odborná pracovná skupina pre oftalmológiu MUDr. Nora Majtánová, PhD. 
6 Odborná pracovná skupina pre oftalmológiu MUDr. Beata Bušányová, PhD, MBA
6 Odborná pracovná skupina pre oftalmológiu MUDr. Marta Ondrejková, PhD. 
6 Odborná pracovná skupina pre oftalmológiu MUDr. Roman Ondreička
6 Odborná pracovná skupina pre oftalmológiu MUDr. Vlastibor Minarovjech, MHA
6 Odborná pracovná skupina pre oftalmológiu MUDr. Maria Hurčíková
6 Odborná pracovná skupina pre oftalmológiu MUDr. Marek Horňák
6 Odborná pracovná skupina pre oftalmológiu MUDr. Pavol Veselý
7 Odborná pracovná skupina pre otorinolaryngológiu MUDr. Marian Sabo
7 Odborná pracovná skupina pre otorinolaryngológiu MUDr. Ján Večeřa
7 Odborná pracovná skupina pre otorinolaryngológiu MUDr. Slavomír Straka
7 Odborná pracovná skupina pre otorinolaryngológiu MUDr. Igor Hriseňko
7 Odborná pracovná skupina pre otorinolaryngológiu Prof. MUDr. Juraj Kovaľ , CSc., MPH
7 Odborná pracovná skupina pre otorinolaryngológiu Doc.MUDr. Pavel Doležal, Csc.,  mim.prof. 
7 Odborná pracovná skupina pre otorinolaryngológiu Prof. MUDr. Milan Profant Csc.
7 Odborná pracovná skupina pre otorinolaryngológiu MUDr. Marián Sičák, PhD.
7 Odborná pracovná skupina pre otorinolaryngológiu doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH   
7 Odborná pracovná skupina pre otorinolaryngológiu MUDr. Marián Kováč
7 Odborná pracovná skupina pre otorinolaryngológiu MUDr. Roman Bednár, PhD.
7 Odborná pracovná skupina pre otorinolaryngológiu MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.
7 Odborná pracovná skupina pre otorinolaryngológiu MUDr. Ivan Brychta, PhD. 
7 Odborná pracovná skupina pre otorinolaryngológiu MUDr. Ivan Veme
7 Odborná pracovná skupina pre otorinolaryngológiu MUDr. Martin Šuchaň, PhD.
7 Odborná pracovná skupina pre otorinolaryngológiu MUDr. Tomáš Pniak, PhD. 
8 Odborná pracovná skupina pre stomato-maxilo-faciálnu chirurgiu doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH   
8 Odborná pracovná skupina pre stomato-maxilo-faciálnu chirurgiu doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH
8 Odborná pracovná skupina pre stomato-maxilo-faciálnu chirurgiu MUDr. Peter Kizek, PhD., MPH        
8 Odborná pracovná skupina pre stomato-maxilo-faciálnu chirurgiu MUDr. Peter Škvara
8 Odborná pracovná skupina pre stomato-maxilo-faciálnu chirurgiu MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.
8 Odborná pracovná skupina pre stomato-maxilo-faciálnu chirurgiu Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH
8 Odborná pracovná skupina pre stomato-maxilo-faciálnu chirurgiu MUDr., MDDr., Dr. med. dent. Adam Stebel, PhD., MHA
9 Odborná pracovná skupina pre hrudníkovú chirurgiu doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD.
9 Odborná pracovná skupina pre hrudníkovú chirurgiu MUDr. Martin Lučenič, PhD.
9 Odborná pracovná skupina pre hrudníkovú chirurgiu MUDr. Dalibor Piovarči
9 Odborná pracovná skupina pre hrudníkovú chirurgiu MUDr. Juraj Kacian 
9 Odborná pracovná skupina pre hrudníkovú chirurgiu doc. MUDr. Jozef Belák PhD.
9 Odborná pracovná skupina pre hrudníkovú chirurgiu MUDr. Rudolf Rindoš
10 Odborná pracovná skupina pre brušnú chirurgiu prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
10 Odborná pracovná skupina pre brušnú chirurgiu prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
10 Odborná pracovná skupina pre brušnú chirurgiu doc. MUDr. Augustín Prochotský
10 Odborná pracovná skupina pre brušnú chirurgiu MUDr. Maroš Eľko 
10 Odborná pracovná skupina pre brušnú chirurgiu MUDr. Vlastibor Minarovjech, MHA
10 Odborná pracovná skupina pre brušnú chirurgiu MUDr. Alica Sekáčová
10 Odborná pracovná skupina pre brušnú chirurgiu MUDr. Štefan Kvak
10 Odborná pracovná skupina pre brušnú chirurgiu MUDr. Michal Gergel, PhD., MPH
10 Odborná pracovná skupina pre brušnú chirurgiu doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
11 Odborná pracovná skupina pre urológiu Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
11 Odborná pracovná skupina pre urológiu MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
11 Odborná pracovná skupina pre urológiu MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU
11 Odborná pracovná skupina pre urológiu MUDr. Michal Korček
11 Odborná pracovná skupina pre urológiu MUDr. Linda Králiková
11 Odborná pracovná skupina pre urológiu MUDr. Jozef Ulianko, PhD.
11 Odborná pracovná skupina pre urológiu MUDr. Ľubomír Uherčík, PhD.
11 Odborná pracovná skupina pre urológiu MUDr. Ľubomír Velk, PhD. MPH
11 Odborná pracovná skupina pre urológiu MUDr. Peter Bartoň
12 Odborná pracovná skupina pre gynekológiu Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
12 Odborná pracovná skupina pre gynekológiu Prof. MUDr. Peter Urdzik, PhD. 
12 Odborná pracovná skupina pre gynekológiu MUDr. Peter Kaščák, PhD. 
12 Odborná pracovná skupina pre gynekológiu MUDr. Stanislav Bliščák 
12 Odborná pracovná skupina pre gynekológiu MUDr. Ján Galád
12 Odborná pracovná skupina pre gynekológiu MUDr. Vladimír Cupaník, CSc.
12 Odborná pracovná skupina pre gynekológiu MUDr. Ondrej Balco
12 Odborná pracovná skupina pre gynekológiu doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.
13 Odborná pracovná skupina pre spondylochirurgiu MUDr. Peter Durný, PhD.
13 Odborná pracovná skupina pre spondylochirurgiu MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA. 
13 Odborná pracovná skupina pre spondylochirurgiu prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.
13 Odborná pracovná skupina pre spondylochirurgiu MUDr. Juraj Horváth, PhD.
13 Odborná pracovná skupina pre spondylochirurgiu MUDr. Róbert Rosival 
13 Odborná pracovná skupina pre spondylochirurgiu MUDr. Martin Holas 
13 Odborná pracovná skupina pre spondylochirurgiu MUDr. Jana Kuciaková
14 Odborná pracovná skupina pre muskuloskeletálny systém prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
14 Odborná pracovná skupina pre muskuloskeletálny systém MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH
14 Odborná pracovná skupina pre muskuloskeletálny systém MUDr. Roman Totkovič, FEBOT
14 Odborná pracovná skupina pre muskuloskeletálny systém MUDr. Tomáš Jakubík
14 Odborná pracovná skupina pre muskuloskeletálny systém prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 
14 Odborná pracovná skupina pre muskuloskeletálny systém MUDr. Jozef Ulianko, PhD.
14 Odborná pracovná skupina pre muskuloskeletálny systém MUDr. Robert Filep 
14 Odborná pracovná skupina pre muskuloskeletálny systém MUDr. Róbert Čellár, PhD., MPH
14 Odborná pracovná skupina pre muskuloskeletálny systém MUDr. Vojtech Lazar
14 Odborná pracovná skupina pre muskuloskeletálny systém doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.
14 Odborná pracovná skupina pre muskuloskeletálny systém MUDr. Jozef Almási PhD., MPH.
14 Odborná pracovná skupina pre muskuloskeletálny systém MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA. 
15 Odborná pracovná skupina pre chirurgiu kože, podkožia a prsníka prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA
15 Odborná pracovná skupina pre chirurgiu kože, podkožia a prsníka MUDr. Vlastibor Minarovjech, MHA
15 Odborná pracovná skupina pre chirurgiu kože, podkožia a prsníka MUDr. Matúš Baran, MBA, MPH  
15 Odborná pracovná skupina pre chirurgiu kože, podkožia a prsníka MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.
15 Odborná pracovná skupina pre chirurgiu kože, podkožia a prsníka MUDr. Jozef Ulianko, PhD.
15 Odborná pracovná skupina pre chirurgiu kože, podkožia a prsníka MUDr. Rastislav Burda, PhD.
15 Odborná pracovná skupina pre chirurgiu kože, podkožia a prsníka MUDr. Marián Karaba
15 Odborná pracovná skupina pre chirurgiu kože, podkožia a prsníka MUDr. Ramadán Aziri
15 Odborná pracovná skupina pre chirurgiu kože, podkožia a prsníka doc. MUDr. Martin Sabol, PhD. 
15 Odborná pracovná skupina pre chirurgiu kože, podkožia a prsníka MUDr. Daniel Dyttert, PhD.
15 Odborná pracovná skupina pre chirurgiu kože, podkožia a prsníka MUDr. Štefan Zelník, PhD.
15 Odborná pracovná skupina pre chirurgiu kože, podkožia a prsníka MUDr. Eugénia Drobná
15 Odborná pracovná skupina pre chirurgiu kože, podkožia a prsníka MUDr. Jakub Rybár
15 Odborná pracovná skupina pre chirurgiu kože, podkožia a prsníka MUDr. Vladimír Pastva
15 Odborná pracovná skupina pre chirurgiu kože, podkožia a prsníka MUDr. Milan Urbáni, MPH
16 Odborná pracovná skupina pre plastickú chirurgiu MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.
16 Odborná pracovná skupina pre plastickú chirurgiu MUDr. Vlastibor Minarovjech, MHA
16 Odborná pracovná skupina pre plastickú chirurgiu MUDr. Jozef Ulianko, PhD.
16 Odborná pracovná skupina pre plastickú chirurgiu MUDr. Rastislav Burda, PhD.
16 Odborná pracovná skupina pre plastickú chirurgiu MUDr. Vladimír Pastva
16 Odborná pracovná skupina pre plastickú chirurgiu MUDr. Matúš Baran, MBA, MPH  
17 Odborná pracovná skupina pre orgánové transplantácie MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH
17 Odborná pracovná skupina pre orgánové transplantácie doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MPH, MHA
17 Odborná pracovná skupina pre orgánové transplantácie MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
17 Odborná pracovná skupina pre orgánové transplantácie prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.
17 Odborná pracovná skupina pre orgánové transplantácie MUDr. Martin Chrastina, PhD., CETC
17 Odborná pracovná skupina pre orgánové transplantácie Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
18 Odborná pracovná skupina pre kardiochirurgiu Doc. MUDr. Michal Hulman, PhD.
18 Odborná pracovná skupina pre kardiochirurgiu MUDr. Filip Pekar, PhD., FETCS
18 Odborná pracovná skupina pre kardiochirurgiu doc. MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MPH
18 Odborná pracovná skupina pre kardiochirurgiu MUDr. Matej Nosáľ, PhD.
18 Odborná pracovná skupina pre kardiochirurgiu MUDr. Ing. Katarína Sládeková
18 Odborná pracovná skupina pre kardiochirurgiu prof. MUDr. František Sabol, PhD.,MPH, MBA
19 Odborná pracovná skupina pre cievnu chirurgiu MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.
19 Odborná pracovná skupina pre cievnu chirurgiu MUDr. Ján Tomka, PhD., MPH
19 Odborná pracovná skupina pre cievnu chirurgiu MUDr. Július Janek, PhD.
19 Odborná pracovná skupina pre cievnu chirurgiu MUDr. Štefan Zelník, PhD.
19 Odborná pracovná skupina pre cievnu chirurgiu MUDr. Katarína Šupolová
19 Odborná pracovná skupina pre cievnu chirurgiu MUDr. Vladimír Kovács, PhD., MPH, MHA 
19 Odborná pracovná skupina pre cievnu chirurgiu MUDr. Peter Závacký, PhD., MPH.
20 Odborná pracovná skupina pre intervenčnú kardiológiu doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD.
20 Odborná pracovná skupina pre intervenčnú kardiológiu MUDr. Martin Hudec, PhD.
20 Odborná pracovná skupina pre intervenčnú kardiológiu MUDr. Viliam Fridrich, PhD.
20 Odborná pracovná skupina pre intervenčnú kardiológiu MUDr. Ján Luczy, PhD., MPH
20 Odborná pracovná skupina pre intervenčnú kardiológiu MUDr. Michal Žilinčan, MPH
21 Odborná pracovná skupina pre intervenčnú arytmológiu Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc.
21 Odborná pracovná skupina pre intervenčnú arytmológiu MUDr. Adrián Bystriansky, MSc., MPH
21 Odborná pracovná skupina pre intervenčnú arytmológiu doc. MUDr. Silvia Mišíková, PhD.
21 Odborná pracovná skupina pre intervenčnú arytmológiu MUDr. Peter Hlivák, PhD.
21 Odborná pracovná skupina pre intervenčnú arytmológiu MUDr. Gabriela Kaliská, CSc. FESC.
21 Odborná pracovná skupina pre intervenčnú arytmológiu Prof. MUDr. Ján Kmec, PhD.
21 Odborná pracovná skupina pre intervenčnú arytmológiu MUDr. Adriana Sudzinova, PhD 
21 Odborná pracovná skupina pre intervenčnú arytmológiu MUDr. Petr Kopecký
22 Odborná pracovná skupina pre vaskulárne intervencie doc. MUDr. Andrej Klepanec, PhD., MPH, EBIR
22 Odborná pracovná skupina pre vaskulárne intervencie doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.
22 Odborná pracovná skupina pre vaskulárne intervencie MUDr. Michal Žilinčan
22 Odborná pracovná skupina pre vaskulárne intervencie MUDr. Petr Vařejka
22 Odborná pracovná skupina pre vaskulárne intervencie MUDr. Miroslav Širila
22 Odborná pracovná skupina pre vaskulárne intervencie Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
22 Odborná pracovná skupina pre vaskulárne intervencie MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.
22 Odborná pracovná skupina pre vaskulárne intervencie doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD. 
22 Odborná pracovná skupina pre vaskulárne intervencie MUDr. Ľubomír Špak
22 Odborná pracovná skupina pre vaskulárne intervencie MUDr. Magdaléna Mižičková, PhD. 
22 Odborná pracovná skupina pre vaskulárne intervencie MUDr. Piotr Pedowski
22 Odborná pracovná skupina pre vaskulárne intervencie doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD. 
22 Odborná pracovná skupina pre vaskulárne intervencie MUDr. Martin Koščo
23 Odborná pracovná skupina pre nevaskulárne intervencie MUDr. Henrieta Blašková
23 Odborná pracovná skupina pre nevaskulárne intervencie MUDr. Martin. Hazlinger
23 Odborná pracovná skupina pre nevaskulárne intervencie doc. MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIR
23 Odborná pracovná skupina pre nevaskulárne intervencie MUDr. Ivan Uhrin
23 Odborná pracovná skupina pre nevaskulárne intervencie MUDr. Michal Žilinčan
23 Odborná pracovná skupina pre nevaskulárne intervencie doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD. 
23 Odborná pracovná skupina pre nevaskulárne intervencie MUDr. Magdaléna Mižičková
24 Odborná pracovná skupina pre internú medicínu prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
24 Odborná pracovná skupina pre internú medicínu prof. MUDr. Juraj Payer, CSc
24 Odborná pracovná skupina pre internú medicínu doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD. 
24 Odborná pracovná skupina pre internú medicínu Prof. MUDr. Peter Galajda, CSc 
24 Odborná pracovná skupina pre internú medicínu MUDr. Tatiana Leitmann 
24 Odborná pracovná skupina pre internú medicínu MUDr.Peter Mikuš , PhD.
24 Odborná pracovná skupina pre internú medicínu Prof. MUDr. Krčméry Silvester, Csc.
24 Odborná pracovná skupina pre internú medicínu MUDr. Eva Kmetyová
24 Odborná pracovná skupina pre internú medicínu MUDr. Miroslav Červeň
24 Odborná pracovná skupina pre internú medicínu MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
25 Odborná pracovná skupina pre neinvazívnu liečbu kardiovaskulárnych ochorení MUDr. Vladimír Čavoj 
25 Odborná pracovná skupina pre neinvazívnu liečbu kardiovaskulárnych ochorení Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
25 Odborná pracovná skupina pre neinvazívnu liečbu kardiovaskulárnych ochorení MUDr. Peter Solík, PhD.
25 Odborná pracovná skupina pre neinvazívnu liečbu kardiovaskulárnych ochorení doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.
25 Odborná pracovná skupina pre neinvazívnu liečbu kardiovaskulárnych ochorení MUDr. Marek Pytliak, PhD
25 Odborná pracovná skupina pre neinvazívnu liečbu kardiovaskulárnych ochorení MUDr. Olexa Peter, PhD.
25 Odborná pracovná skupina pre neinvazívnu liečbu kardiovaskulárnych ochorení MUDr. Petr Kopecký
26 Odborná pracovná skupina pre pneumológiu a ftizeológiu MUDr. Štefan Laššán, PhD, MPH
26 Odborná pracovná skupina pre pneumológiu a ftizeológiu MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH
26 Odborná pracovná skupina pre pneumológiu a ftizeológiu MUDr. Ivan Kocan, PhD, MHA
26 Odborná pracovná skupina pre pneumológiu a ftizeológiu doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
26 Odborná pracovná skupina pre pneumológiu a ftizeológiu MUDr. Adriana Babičová 
26 Odborná pracovná skupina pre pneumológiu a ftizeológiu MUDr. Adriana Babičová 
26 Odborná pracovná skupina pre pneumológiu a ftizeológiu doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
26 Odborná pracovná skupina pre pneumológiu a ftizeológiu MUDr. Michal Urda, PhD. 
27 Odborná pracovná skupina pre gastroenterológiu a hepatológiu Doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.
27 Odborná pracovná skupina pre gastroenterológiu a hepatológiu prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
27 Odborná pracovná skupina pre gastroenterológiu a hepatológiu Doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
27 Odborná pracovná skupina pre gastroenterológiu a hepatológiu MUDr. Marek Rác, PhD.
27 Odborná pracovná skupina pre gastroenterológiu a hepatológiu MUDr. Laura Gombošová, PhD.
27 Odborná pracovná skupina pre gastroenterológiu a hepatológiu MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
28 Odborná pracovná skupina pre endokrinológiu, diabetológiu a metabolické poruchy prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
28 Odborná pracovná skupina pre endokrinológiu, diabetológiu a metabolické poruchy prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
28 Odborná pracovná skupina pre endokrinológiu, diabetológiu a metabolické poruchy doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.
28 Odborná pracovná skupina pre endokrinológiu, diabetológiu a metabolické poruchy Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP
28 Odborná pracovná skupina pre endokrinológiu, diabetológiu a metabolické poruchy MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
29 Odborná pracovná skupina pre nefrológiu MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH
29 Odborná pracovná skupina pre nefrológiu MUDr. Zuzana Straussová, PhD.
29 Odborná pracovná skupina pre nefrológiu MUDr. Juraj Šváč, PhD.
29 Odborná pracovná skupina pre nefrológiu Prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.
29 Odborná pracovná skupina pre nefrológiu MUDr. Iveta Smatanová 
29 Odborná pracovná skupina pre nefrológiu MUDr. Marcel Čellár
30 Odborná pracovná skupina pre reumatológiu Prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH
30 Odborná pracovná skupina pre reumatológiu Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
30 Odborná pracovná skupina pre reumatológiu MUDr. Martin Žlnay, PhD.  
30 Odborná pracovná skupina pre reumatológiu MUDr. Janka Zálešáková 
31 Odborná pracovná skupina pre hematológiu a transfuziológiu MUDr. Alexander Wild
31 Odborná pracovná skupina pre hematológiu a transfuziológiu Doc. MUDr. Peter Rohoň, PhD.
31 Odborná pracovná skupina pre hematológiu a transfuziológiu MUDr. Eva Mikušková, PhD.
31 Odborná pracovná skupina pre hematológiu a transfuziológiu prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
31 Odborná pracovná skupina pre hematológiu a transfuziológiu MUDr. Eva Bojtárová, PhD. 
31 Odborná pracovná skupina pre hematológiu a transfuziológiu MUDr. Mária Hanáčková
32 Odborná pracovná skupina pre infektológiu MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
32 Odborná pracovná skupina pre infektológiu MUDr. Diana Vološinová, PhD., MBA
32 Odborná pracovná skupina pre infektológiu MUDr. Štefan Zamba
32 Odborná pracovná skupina pre infektológiu MUDr. Peter Kirschner  
33 Odborná pracovná skupina pre dermatovenerológiu prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MPH
33 Odborná pracovná skupina pre dermatovenerológiu doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD
33 Odborná pracovná skupina pre dermatovenerológiu MUDr. Vladimír Flimer
33 Odborná pracovná skupina pre infektológiu MUDr. Martin Novotný, PhD.
33 Odborná pracovná skupina pre dermatovenerológiu MUDr. Tomáš Kopal
33 Odborná pracovná skupina pre dermatovenerológiu MUDr. Janette Baloghová, PhD.
33 Odborná pracovná skupina pre dermatovenerológiu MUDr. Milan Urbáni, MPH
34 Odborná pracovná skupina pre klinickú imunológiu a alergológiu prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD. 
34 Odborná pracovná skupina pre klinickú imunológiu a alergológiu MUDr. Radovan Košturiak, PhD. 
34 Odborná pracovná skupina pre klinickú imunológiu a alergológiu MUDr. Luděk Hochmuth 
34 Odborná pracovná skupina pre neurológiu MUDr. Marek Krivošík
35 Odborná pracovná skupina pre neurológiu prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. 
35 Odborná pracovná skupina pre neurológiu Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD, FAAN
35 Odborná pracovná skupina pre neurológiu MUDr. Vlastimil Serdahely, MPH.
35 Odborná pracovná skupina pre klinickú imunológiu a alergológiu MUDr. Veronika Urdová 
35 Odborná pracovná skupina pre neurológiu MUDr. Miriam Dziaková, PhD.
35 Odborná pracovná skupina pre neurológiu MUDr. Martin Šimo
35 Odborná pracovná skupina pre neurológiu doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
36 Odborná pracovná skupina pre psychiatriu doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
36 Odborná pracovná skupina pre psychiatriu MUDr. Mária Králová, CSc.
36 Odborná pracovná skupina pre psychiatriu MUDr. Marek Zelman
36 Odborná pracovná skupina pre psychiatriu MUDr. Dagmar Šefčíková
36 Odborná pracovná skupina pre psychiatriu MUDr. Martin Kalaš
36 Odborná pracovná skupina pre psychiatriu MUDr. Michal Patarák, PhD.
36 Odborná pracovná skupina pre psychiatriu Doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD.
37 Odborná pracovná skupina pre klinickú onkológiu MUDr. Ľubomír Demský
37 Odborná pracovná skupina pre klinickú onkológiu Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc
37 Odborná pracovná skupina pre klinickú onkológiu prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
37 Odborná pracovná skupina pre klinickú onkológiu MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH
37 Odborná pracovná skupina pre klinickú onkológiu MUDr. Eva Husarovičová, PhD., MHA, MPH
37 Odborná pracovná skupina pre klinickú onkológiu MUDr. Pavel Demeter, MBA
37 Odborná pracovná skupina pre klinickú onkológiu Doc. MUDr. Richard Hrubý, PhD, MBA
37 Odborná pracovná skupina pre klinickú onkológiu MUDr. Matej Hrnčár
38 Odborná pracovná skupina pre onkochirurgiu Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc. MPH.
38 Odborná pracovná skupina pre onkochirurgiu prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
38 Odborná pracovná skupina pre onkochirurgiu prof. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
38 Odborná pracovná skupina pre onkochirurgiu MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.
39 Odborná pracovná skupina pre radiačnú onkológiu doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA
39 Odborná pracovná skupina pre radiačnú onkológiu MUDr. Pavol Lukačko
39 Odborná pracovná skupina pre radiačnú onkológiu MUDr. Zuzana Dolinská
39 Odborná pracovná skupina pre radiačnú onkológiu MUDr. Dagmar Styková
40 Odborná pracovná skupina pre nukleárnu medicínu prim. MUDr. Pavol Povinec, PhD.
40 Odborná pracovná skupina pre nukleárnu medicínu MUDr. Eva Takácsová, PhD.
40 Odborná pracovná skupina pre nukleárnu medicínu MUDr. Viktória Cápová, MPH
40 Odborná pracovná skupina pre nukleárnu medicínu MUDr. Hubert Poláček, Ph.D.
41 Odborná pracovná skupina pre paliatívnu medicínu MUDr. Kristína Križanová
41 Odborná pracovná skupina pre paliatívnu medicínu MUDr. Andrea Škripeková, PhD.
41 Odborná pracovná skupina pre paliatívnu medicínu MUDr. Mária Jasenková
41 Odborná pracovná skupina pre paliatívnu medicínu MUDr. Leona Šóthová
41 Odborná pracovná skupina pre paliatívnu medicínu MUDr. Kristína Nemcová 
41 Odborná pracovná skupina pre paliatívnu medicínu MUDr. Jana Hoozová
41 Odborná pracovná skupina pre paliatívnu medicínu MUDr. Helena Kmecíková
42 Odborná pracovná skupina pre následnú starostlivosť MUDr. Miriam Dziaková, PhD.
42 Odborná pracovná skupina pre následnú starostlivosť MUDr. Martina Flašková 
42 Odborná pracovná skupina pre následnú starostlivosť MUDr. Jana Hoozová
42 Odborná pracovná skupina pre paliatívnu medicínu MUDr. Jozef Pribula, PhD., MBA
42 Odborná pracovná skupina pre následnú starostlivosť MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA
42 Odborná pracovná skupina pre následnú starostlivosť MUDr. Eva Časová 
42 Odborná pracovná skupina pre následnú starostlivosť MUDr. Eva Hazuchová 
42 Odborná pracovná skupina pre následnú starostlivosť MUDr. Valeria Javorská 
42 Odborná pracovná skupina pre následnú starostlivosť Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., FAAN
42 Odborná pracovná skupina pre následnú starostlivosť MUDr. Tatiana Leitmann 
42 Odborná pracovná skupina pre následnú starostlivosť Prof. MUDr. Bruno Rudinský,CSc
42 Odborná pracovná skupina pre následnú starostlivosť MUDr. Jozef Pribula, PhD., MBA
42 Odborná pracovná skupina pre následnú starostlivosť MUDr. Marína Romanová, MPH.
43 Odborná pracovná skupina pre pôrodníctvo doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
43 Odborná pracovná skupina pre pôrodníctvo prof. MUDr. Peter Urdzik, PhD. 
43 Odborná pracovná skupina pre pôrodníctvo MUDr. Peter Kaščák, PhD. 
43 Odborná pracovná skupina pre pôrodníctvo MUDr. Stanislav Bliščák 
43 Odborná pracovná skupina pre pôrodníctvo prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.
43 Odborná pracovná skupina pre pôrodníctvo MUDr. Vladimír Cupaník, CSc.
43 Odborná pracovná skupina pre pôrodníctvo MUDr. Ján Bujňák
43 Odborná pracovná skupina pre pôrodníctvo doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.
44 Odborná pracovná skupina pre neonatológiu prof. MUDr. Mirko Zibolen, PhD.
44 Odborná pracovná skupina pre neonatológiu MUDr. Mária Vasilová
44 Odborná pracovná skupina pre neonatológiu MUDr. Michal Kubina
44 Odborná pracovná skupina pre neonatológiu doc. MUDr. Katarínu Maťašová, PhD
44 Odborná pracovná skupina pre neonatológiu MUDr. Silvia Mikulajová
44 Odborná pracovná skupina pre neonatológiu MUDr. Jana Nikolínyová, PhD.
44 Odborná pracovná skupina pre neonatológiu MUDr. Slávka Virágová, PhD
45 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú anesteziológiu a intenzivnu medicínu prof. MUDr. Karol Králinský, CSc.
45 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú anesteziológiu a intenzivnu medicínu MUDr. Mária Pisarčíková, PhD.
45 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú anesteziológiu a intenzivnu medicínu MUDr. Marian Hargaš, DESA, MPH
45 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú anesteziológiu a intenzivnu medicínu MUDr. Vladimír Zoľák, PhD.
45 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú anesteziológiu a intenzivnu medicínu MUDr. Oliver Petrík, PhD.
45 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú anesteziológiu a intenzivnu medicínu MUDr. Denisa Raffajová
45 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú anesteziológiu a intenzivnu medicínu MUDr. Barbora Nedomová, PhD
45 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú anesteziológiu a intenzivnu medicínu Doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.                         
45 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú anesteziológiu a intenzivnu medicínu Doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD.
46 Odborná pracovná skupina pre intenzívnu starostlivosť v neonatológii  doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.
46 Odborná pracovná skupina pre intenzívnu starostlivosť v neonatológii  MUDr. Dana Dolníková
46 Odborná pracovná skupina pre intenzívnu starostlivosť v neonatológii  MUDr. Klaudia Demová, PhD. 
46 Odborná pracovná skupina pre intenzívnu starostlivosť v neonatológii  prof. MUDr. Mirko Zibolen, PhD.
46 Odborná pracovná skupina pre intenzívnu starostlivosť v neonatológii  doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
46 Odborná pracovná skupina pre intenzívnu starostlivosť v neonatológii  MUDr. Jana Nikolínyová, PhD.
47 Odborná pracovná skupina pre detskú chirurgiu doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., MHA
47 Odborná pracovná skupina pre detskú chirurgiu MUDr. Jozef Babala,PhD
47 Odborná pracovná skupina pre detskú chirurgiu MUDr. Roman Koreň, PhD.
47 Odborná pracovná skupina pre intenzívnu starostlivosť v neonatológii  MUDr.Katarína Chamutyová, MPH
47 Odborná pracovná skupina pre detskú chirurgiu MUDr. Peter Bartoň
48 Odborná pracovná skupina pre detskú oftalmológiu doc. MUDr. Dana Tomčíková, PhD, MHA
48 Odborná pracovná skupina pre detskú oftalmológiu MUDr. Beata Bušányová, PhD, MBA
48 Odborná pracovná skupina pre detskú oftalmológiu MUDr. Livia Javorská, PhD 
48 Odborná pracovná skupina pre detskú oftalmológiu MUDr. Monika Moravská
48 Odborná pracovná skupina pre detskú oftalmológiu MUDr. Jana Melocíková
49 Odborná pracovná skupina pre nemocničnú pediatriu  Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., 
49 Odborná pracovná skupina pre nemocničnú pediatriu  MUDr. Jaroslava Feketeová
49 Odborná pracovná skupina pre nemocničnú pediatriu  MUDr. Ján Kovaľ, PhD.
49 Odborná pracovná skupina pre nemocničnú pediatriu  MUDr. Peter Bartoň
49 Odborná pracovná skupina pre nemocničnú pediatriu  MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
49 Odborná pracovná skupina pre nemocničnú pediatriu  MUDr. Elenka Prokopová
49 Odborná pracovná skupina pre nemocničnú pediatriu  doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.
49 Odborná pracovná skupina pre nemocničnú pediatriu  prof. Jozef Kresánek, CSc.
49 Odborná pracovná skupina pre nemocničnú pediatriu  MUDr. Adriana Babičová 
49 Odborná pracovná skupina pre nemocničnú pediatriu  MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
49 Odborná pracovná skupina pre nemocničnú pediatriu  MUDr. Zuzana Šeligová
49 Odborná pracovná skupina pre nemocničnú pediatriu  prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
49 Odborná pracovná skupina pre nemocničnú pediatriu  Doc. MUDr. Dalibor Murgaš PhD. 
49 Odborná pracovná skupina pre nemocničnú pediatriu  Ing. Juraj Gallo
50 Odborná pracovná skupina pre nemocničnú pediatriu  MUDr. Dana Jurečková, PhD.
50 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú kardiológiu MUDr. Viera Illiková, PhD.
50 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú kardiológiu MUDr. Drahomíra Schwartzová, PhD.
50 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú kardiológiu MUDr. Martin Záhorec
50 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú kardiológiu MUDr. Marta Dzivá
50 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú kardiológiu MUDr. K.atarína Recabarrenová
50 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú kardiológiu MUDr. Juraj Oravec
51 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú pneumológiu a ftizeológiu MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.
51 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú pneumológiu a ftizeológiu MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., MBA
51 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú pneumológiu a ftizeológiu MUDr. Ivona Bacmaňáková
51 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú pneumológiu a ftizeológiu MUDr. Branko Takáč, PhD.
52 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú gastroenterológiu, hepatológiu a poruchy výživy  doc. MUDr. Zuzana Havličeková, PhD.
52 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú gastroenterológiu, hepatológiu a poruchy výživy  MUDr. Iveta Čierna, PhD., 
52 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú gastroenterológiu, hepatológiu a poruchy výživy  MUDr. Miroslava Petrášová, PhD.
52 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú gastroenterológiu, hepatológiu a poruchy výživy  MUDr. Iveta Valachová
53 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú endokrinológiu, diabetológiu a vrodené chyby metabolizmu  doc. MUDr. Juraj Staník, PhD., 
53 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú endokrinológiu, diabetológiu a vrodené chyby metabolizmu  MUDr. Juliana Ferenczová, PhD., 
53 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú endokrinológiu, diabetológiu a vrodené chyby metabolizmu  MUDr. Alena Szokeová, PhD. 
53 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú endokrinológiu, diabetológiu a vrodené chyby metabolizmu  doc. MUDr. Vladimir Bzduch, CSc. 
53 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú endokrinológiu, diabetológiu a vrodené chyby metabolizmu  MUDr. Miroslava Lysinová
54 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú nefrológiu prof. MUDr. Ľudmila Podracká, PhD.
54 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú nefrológiu doc. MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD.
54 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú nefrológiu MUDr. Ivo Topoľský, PhD., MPH
54 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú nefrológiu MUDr. Gabriel Koľvek, PhD. 
54 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú nefrológiu MUDr. Martin Dluholucký
55 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú reumatológiu doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
55 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú reumatológiu Doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
55 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú reumatológiu MUDr. Lenka Turoňová, PhD.
55 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú reumatológiu MUDr. Dušana Moravčíková
56 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú hematológiu a onkológiu doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
56 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú hematológiu a onkológiu MUDr. Eva Bubanská, PhD.
56 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú hematológiu a onkológiu MUDr. Michaela Murgašová
56 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú hematológiu a onkológiu MUDr. Viktória Halušková
57 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú infektológiu MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
57 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú infektológiu Doc. MUDr. Katarína Holečková, CSc.
57 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú infektológiu MUDr. Dana Hudáčková, PhD.  
58 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú imunológiu a alergológiu doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD.
58 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú imunológiu a alergológiu prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA, FAAAAI
58 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú imunológiu a alergológiu MUDr. Robert Ostró
58 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú imunológiu a alergológiu MUDr. Zuzana Podmanická
59 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú neurológiu doc. MUDr. Miriam Kolníková PhD.                    
59 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú neurológiu MUDr. Katarína Okáľová PhD.                               
59 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú neurológiu MUDr. Eva Zavadilíková                                        
59 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú neurológiu MUDr. Stanislava Suroviaková, PhD.   
59 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú neurológiu MUDr. Magdaléna Perichtová 
59 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú neurológiu MUDr. Katarína Chamutyová, MPH
60 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú psychiatriu doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD
60 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú psychiatriu doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
60 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú psychiatriu MUDr. Ján Šuba, MPH 
60 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú psychiatriu MUDr. Terézia Rosenbergerová 
60 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú psychiatriu MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
60 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú psychiatriu doc. MUDr. Igor Škodáček, CSc., 
60 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú psychiatriu MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.
60 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú psychiatriu MUDr. Terézia Rosenbergerová
61 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú spánkovú medicínu MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
61 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú spánkovú medicínu Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
61 Odborná pracovná skupina pre pediatrickú spánkovú medicínu MUDr. Iveta Neuschlová
62 Odborná pracovná skupina pre diagnostické metódy v pediatrii  MUDr. Juraj Jakubička
62 Odborná pracovná skupina pre diagnostické metódy v pediatrii  MUDr. Marek Pršo, PhD.
62 Odborná pracovná skupina pre diagnostické metódy v pediatrii