Tlačiť Späť

Domov » Kategorizácia a cenotvorba

Zoznam členov pracovných skupín pre zdravotnícke pomôcky

​​1. Odborná pracovná skupina
A, H Obväzový materiál, náplasti, zdravotnícke pomôcky na aplikáciu liečiv a prsné epitézy
1. Predseda: MUDr. Ladislav Veselý, PhD
2. Podpredseda: MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.
3. Člen: MUDr. Edward Huľo, PhD., MPH

2. Odborná pracovná skupina
B Zdravotnícke pomôcky pre inkontinenciu a retenciu moču
1. Predseda: MUDr. Erich Mikurčík​​
2. Podpredseda: doc. MUDr. Ján Švihra, PhD.
3. Člen: MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.

3. Odborná pracovná skupina
D Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov
1. Predseda: MUDr. Radovan Plášil
2. Podpredseda: doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.​
3. Člen: MUDr. Vladimír Radolec

4. Odborná pracovná skupina
F Zdravotnícke pomôcky pre stomikov
1. Predseda: doc. MUDr. Augustín Prochotský,CSc.
2. Podpredseda: MUDr. Ľudovít Jančula, CSc.
3. Člen: MUDr. Marian Osuský

5. Odborná pracovná skupina
G Pančuchy, pančuchové nohavice, návleky a iné zdravotnícke pomôcky pre kompresívnu terapiu
1. Predseda: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
2. Podpredseda: MUDr. Martin Huťan, PhD., MPH
3. Člen: MUDr. Ewald Ambrózy, PhD.

6. Odborná pracovná skupina
I Individuálne zdravotnícke pomôcky
1. Predseda : MUDr. Blažena Brozmanová , CSc
2. Podpredseda : Mgr. Andrea Černá
3. Člen: MUDr. Dagmar Šefčíková

7. Odborná pracovná skupina
J Ortopedicko-protetické zdravotnícke pomôcky
1. Predseda:
2. Podpredseda:
3. Člen: MUDr. Roman Totkovič

8. Odborná pracovná skupina
K Rehabilitačné a kompenzačné zdravotnícke pomôcky
1. Predseda: MUDr. Eva Kmetyová
2. Podpredseda: MUDr. Helena Horváthová
3. Člen: MUDr. Eva Königsmarková

9. Odborná pracovná skupina
L Vozíky, kočíky, mobilné chodúľky, zdviháky chorých, špeciálne postele
1. Predseda:
2. Podpredseda: MUDr. Anna Kiralová, PhD.
3. Člen: MUDr. Jana Kuciaková

10. Odborná pracovná skupina
N Zdravotnícke pomôcky pre sluchovo postihnutých
1. Predseda: MUDr. Dagmar Volmutová
2. Podpredseda: MUDr. Richard Kulich
3. Člen: MUDr. Ivana Vrancová

11. Odborná pracovná skupina
O Zdravotnícke pomôcky pre zrakovo postihnutých
1. Predseda: MUDr. Peter Lysina
2. Podpredseda: MUDr. Zuzana Prepiaková, PhD
3. Člen: MUDr. Sylvia Ferková, PhD.

Odvolania členov pracovných skupín pre zdravotnícke pomôcky