Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2014

Faktúry 2014 - PP, PROJ, SEPP, OPIS, JADZP a ZZPP

Poradové číslo
Dodávateľ
Popis
Suma €
CN1 ROSOCHOVA J.MUDr. Cestoné náhrady
53,00
CN2 UK JLF Cestoné náhrady
36,68
CN3 Sládečková Regína PhDr. Cestoné náhrady
24,00
CN4 Vrlík Mojmír MUDr., CSc. Cestoné náhrady
33,04
CN5 Solovič Ivan, MUDr. Cestoné náhrady
246,00
CN6 Číž Ján Ing. Cestoné náhrady
49,62
CN7 PU FZ Cestoné náhrady
84,96
CN8 Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková Cestoné náhrady
23,80
CN9 CISÁRIK Franstišek MUDr. Cestoné náhrady
18,76
CN10 UK JLF Cestoné náhrady
31,52
CN11 Bandura Peter MUDr. Cestoné náhrady
59,97
CN12 Machová Mária, MUDr. Cestoné náhrady
36,80
CN13 Bandura Peter MUDr. Cestoné náhrady
68,31
CN14 JURINA V.RNDr. Cestoné náhrady
65,00
CN15 Bandura Peter MUDr. Cestoné náhrady
64,75
CN16 Číž Ján Ing. Cestoné náhrady
52,56
CN17 Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková Cestoné náhrady
23,80
CN18 UPJŠ Cestoné náhrady
37,40
CN19 Nemocnica s poliklinikou Cestoné náhrady
39,75
CN20 Dóci Ivan MUDr.Doc. Cestoné náhrady
234,90
CN21 Hudečková H. Doc.,MUDr.,PhD., Cestovné náhrady
73,31
CN22 PhDr. Mgr. Alena Heřmánková Cestovné náhrady
34,16
CN23 SYČOVÁ MILADA, Ing.-ZPC Cestovné náhrady
194,85
CN24 Lepej Ján, Doc.MUDr. Cestovné náhrady
49,18
CN25 Rosocha Ján MUDr.,CSc. Cestovné náhrady
38,00
CN26 JURINA V.RNDr. Cestovné náhrady
65,00
CN27 Hlinka Milan, Ing. Cestovné náhrady
38,60
CN28 Hlinka Milan, Ing. Cestovné náhrady
38,60
CN29 Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková Cestovné náhrady
25,80
CN30 ROSOCHOVA J.MUDr. Cestovné náhrady
352,50
CN31 JURINA V.RNDr. Cestovné náhrady
104,00
CN32 Bandura Peter MUDr. Cestovné náhrady
85,45
CN33 CISÁRIK Franstišek MUDr. Cestovné náhrady
43,89
CN34 Číž Ján Ing. Cestovné náhrady
52,56
CN35 HUDEC Jozef MUDr. Cestovné náhrady
27,80
CN36 MUDr. Lacko Marián Cestovné náhrady
27,80
CN37 Králik Ján, Ing. Cestovné náhrady
1 279,50
CN38 Lapuníková Miriam, Ing. Cestovné náhrady
636,95
CN39 KRAJČI Ján, PhDr. Cestovné náhrady
637,45
CN40 Bandura Peter MUDr. Cestovné náhrady
93,70
CN41 Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková Cestovné náhrady
25,80
CN42 Číž Ján Ing. Cestovné náhrady
52,56
CN43 Bandura Peter MUDr. Cestovné náhrady
85,45
CN44 Čáp Ján PharmDr Cestovné náhrady
465,52
CN45 SYČOVÁ MILADA, Ing.-ZPC Cestovné náhrady
185,45
CN46 Machová Mária, MUDr. Cestovné náhrady
37,40
CN47 Glasa Jozef, doc., MUDr., CSc. Cestovné náhrady
39,90
CN48 SOŠZ Cestovné náhrady
12,90
CN49 Číž Ján Ing. Cestovné náhrady
52,56
CN50 UK JLF Cestovné náhrady
35,52
CN51 Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková Cestovné náhrady
23,80
CN52 Hudečková H. Doc.,MUDr.,PhD., Cestovné náhrady
61,38
CN53 Marko Peter, MUDr. Cestovné náhrady
16,60
CN54 Palušková Monika, MUDr. Cestovné náhrady
34,74
CN55 Dóci Ivan MUDr.Doc. Cestovné náhrady
198,90
CN56 Číž Ján Ing. Cestovné náhrady
52,56
CN57 Spišáková Jana, MUDr. Cestovné náhrady
62,88
CN58 UPJŠ Cestovné náhrady
37,40
CN59 Stredná zdravotnícka škola Cestovné náhrady
26,48
CN60 Stredná zdravotnícka škola Cestovné náhrady
31,40
CN61 SOŠZ Cestovné náhrady
19,95
CN62 JURINA V.RNDr. Cestovné náhrady
65,00
CN63 SYČOVÁ MILADA, Ing.-ZPC Cestovné náhrady
168,30
CN64 Marko Peter, MUDr. Cestovné náhrady
24,12
CN65 UK JLF Cestovné náhrady
31,52
CN66 HUDEC Jozef MUDr. Cestovné náhrady
31,80
CN67 Machová Mária, MUDr. Cestovné náhrady
37,40
CN68 UPJŠ Cestovné náhrady
46,82
CN69 UPJŠ Cestovné náhrady
37,40
CN70 UPJŠ Cestovné náhrady
37,52
CN71 UPJŠ Cestovné náhrady
40,64
CN72 UK JLF Cestovné náhrady
31,52
CN73 Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková Cestovné náhrady
24,60
CN74 Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková Cestovné náhrady
23,80
CN75 Číž Ján Ing. Cestovné náhrady
52,56
CN76 Sládečková Regína PhDr. Cestovné náhrady
36,00
CN77 Sládečková Regína PhDr. Cestovné náhrady
53,30
CN78 Sládečková Regína PhDr. Cestovné náhrady
20,00
CN79 Madarasová Gecková A,.Doc.PhD. Cestovné náhrady
60,00
CN80 Číž Ján Ing. Cestovné náhrady
52,56
CN81 Hlinka Milan, Ing. Cestovné náhrady
38,60
CN82 Hlinka Milan, Ing. Cestovné náhrady
38,60
CN83 Hlinka Milan, Ing. Cestovné náhrady
38,60
CN84 UPJŠ Cestovné náhrady
37,40
CN85 Machová Mária, MUDr. Cestovné náhrady
37,40
CN86 MUDr. Lacko Marián Cestovné náhrady
31,80
CN87 Úrad verejného zdravotníctvaSR Cestovné náhrady
57,00
CN88 Regionálny úrad Verej. zdravot Cestovné náhrady
443,20
CN89 SYČOVÁ MILADA, Ing. Cestovné náhrady
204,45
CN90 Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková Cestovné náhrady
23,80
CN91 Machová Mária, MUDr. Cestovné náhrady
37,40
CN92 Úrad verejného zdravotníctvaSR Cestovné náhrady
53,00
CN93 Reg. úrad Verej. zdravotníctva Cestovné náhrady
834,80
CN94 Vrlík Mojmír MUDr., CSc. Cestovné náhrady
35,52
CN95 Machová Mária, MUDr. Cestovné náhrady
37,40
CN96 Sládečková Regína PhDr. Cestovné náhrady
20,00
CN97 Číž Ján Ing. Cestovné náhrady
52,56
CN98 Číž Ján Ing. Cestovné náhrady
52,56
CN99 Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková Cestovné náhrady
23,80
CN100 Nemocnica s poliklinikou Cestovné náhrady
27,50
CN101 Brozmanová Mária, Mgr. Cestovné náhrady
711,50
CN102 Úrad verejného zdravotníctvaSR Cestovné náhrady
1 277,65
CN103 JURINA V.RNDr. Cestovné náhrady
65,00
CN104 Bandura Peter MUDr. Cestovné náhrady
179,65
CN105 Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková Cestovné náhrady
25,80
CN106 UK JLF Cestovné náhrady
35,52
CN107 UK JLF Cestovné náhrady
36,68
CN108 Úrad verejného zdravotníctvaSR Cestovné náhrady 872,06
CN109 Bandura Peter MUDr. Cestovné náhrady 171,65
CN110 SYČOVÁ MILADA, Ing.-ZPC Cestovné náhrady
391,53
CN111 CISÁRIK Franstišek MUDr. Cestovné náhrady
17,80
CN112 Vrlík Mojmír MUDr., CSc. Cestovné náhrady
37,76
CN113 Lepej Ján, Doc.MUDr. Cestovné náhrady
52,39
CN114 Hlinka Milan, Ing. Cestovné náhrady
38,60
CN115 Hlinka Milan, Ing. Cestovné náhrady
38,60
CN116 Machová Mária, MUDr. Cestovné náhrady
37,70
CN117 Očkay Viktor, Ing. Cestovné náhrady 227,30
CN118 Úrad verejného zdravotníctvaSR Cestovné náhrady 398,50
CN119 Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková Cestovné náhrady 24,00
CN120 Číž Ján Ing. Cestovné náhrady 52,86
CN121 ŠÚKL Cestovné náhrady
251,75
CN122 Hlinka Milan, Ing. Cestovné náhrady
38,90
CN123 Hlinka Milan, Ing. Cestovné náhrady
38,90
CN124 Číž Ján Ing. Cestovné náhrady
52,86
CN125 Úrad verejného zdravotníctvaSR Cestovné náhrady
1 818,66
CN126 SYČOVÁ MILADA, Ing.-ZPC Cestovné náhrady
335,27
CN127 PU FZ Cestovné náhrady
81,26
CN128 Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková Cestovné náhrady
26,10
CN129 Regionálny úrad Verej. zdravot Cestovné náhrady
519,06
CN130 Nemocnica s poliklinikou Cestovné náhrady
27,70
CN131 UK JLF Cestovné náhrady
39,20
CN132 Regionálny úrad Verej. zdravot. Cestovné náhrady
411,00
CN133 JURINA V.RNDr. Cestovné náhrady
130,00
CN134 Úrad verejného zdravotníctvaSR Cestovné náhrady
1 762,19
CN135 Bandura Peter MUDr. Cestovné náhrady
68,20
 
Poradové číslo
Dodávateľ
Popis
Suma €
PP1 Oľga Gregorovičová Sl. admin. a ekon. manažmentu 12/13
880,00
PP2 Frančík Jiří, Ing. Počítačové sprac. údajov 12/2013
1 080,00
PP3 E.M.G. Preklad
1 669,20
PP4 Slovenská pošta, a.s. Predplatné- Zdravotnícke noviny I.Q 2014
23,40
PP5 DINERS CLUB Slovakia s.r.o. Ubytovanie
61,75
PP6 E.M.G. Preklad materiálu
539,75
PP7 Frančík Jiří, Ing. Ppočítačové sprac. údajov 02/2014
558,00
PP8 Oľga Gregorovičová Sl. admin. a ekon. manažmentu 02/13
702,00
PP9 Slovenská štatistická a demogr Predplatné- Forum Statisticum Slovacum 2014
120,00
PP10 Ing. Andrea Zlochová Audit fin. prostr. Grantu NMC
4 300,00
PP11 Slovenská pošta, a.s. Predplatné- Zdravotnícke noviny I.Q r. 2014
23,40
PP12 OBZOR s.r.o. Predplatné- Alkoholizmus a drog. závislosti r. 2014
150,63
PP13 Oľga Gregorovičová Sl. admin. a ekon. manažmentu 03/13
900,00
PP14 Frančík Jiří, Ing. Počítačové sprac. údajov 03/2013
1 248,00
PP15 CPLDZ Real. prac. progr. EMCDDA rok 2014
50 000,00
PP16 Oľga Gregorovičová Sl. admin. a ekon. manažmentu 04/13
900,00
PP17 Slovenská lekárska spoločnosť Odb. časopis + webhosting, servis int. Stránky
8 000,00
PP18 STORNO
 
PP19 Frančík Jiří, Ing. Počítačové sprac. údajov 04/2014
1 248,00
PP20 iMi Trade s.r.o. Potlač reklamných predmetov
4 109,57
PP21 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
956,00
PP22 EQUILIBRIA, s.r.o. Tlačové materiály,potlač CD + prísl.
2 642,14
PP23 Oľga Gregorovičová Admin.a ekon. manažment 05/13
900,00
PP24 Frančík Jiří, Ing. Počítačové sprac. údajov 05/2014
1 248,00
PP25 Sdružení SCAN Predplatné- časopisu Adiktorologie na rok 2014
26,40
PP26 Entrans s.r.o. Simultnánne tlmočenie
1 023,48
PP27 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
384,00
PP28 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
260,00
PP29 Daňový úrad Bratislava Predplatné- časopisu Adiktologie- odvod na DÚ
5,28
PP30 BE COOL agency s.r.o. Cateringové služby
895,92
PP31 Slovenská pošta, a.s. Predplatné- Zdravotnícke noviny 3.Q r. 2014
12,60
PP32 Občianske združenie Prima Výkazy nízkoprahových programov r. 2013
420,00
PP33 Oľga Gregorovičová Sl. admin. a ekon. Manažmentu 06/13
900,00
PP34 Frančík Jiří, Ing. Počítačové sprac. údajov 06/2014
1 248,00
PP35 ROAD, n.o. Výkaz klientov a progr. resoc. zariadení r. 2013
170,00
PP36 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
516,02
PP37 Inštitút Krista Veľkňaza o.z. Výkaz klientov a progr. resocializácie za r. 2013
170,00
PP38 MANUS o.z. Výkaz klientov a progr. resocializácie za r. 2013
170,00
PP39 Čistý deň n.o. Výkaz klientov a progr. resocializácie za r. 2013
170,00
PP40 Združenie STORM Výkaz klientov a progr. resocializácie za r. 2013
840,00
PP41 Združenie MUDr. Ivana Novotnéh Výkaz klientov a progr. resocializácie za r. 2013
170,00
PP42 o.z. VICTUS Výkaz klientov a progr. resocializácie za r. 2013
170,00
PP43 ŠANCA n.o. Výkaz klientov a progr. resocializácie za r. 2013
170,00
PP44 OZ Pro Retest Výkaz klientov a progr. resocializácie za r. 2013
170,00
PP45 ReSocia n.o. Výkaz klientov a progr. resocializácie za r. 2013
170,00
PP46 Nádej - Reménység n.o. Výkaz klientov a progr. resocializácie za r. 2013
170,00
PP47 TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. Výkaz klientov a progr. resocializácie za r. 2013
170,00
PP48 COR centrum n.o. Výkaz klientov a progr. resocializácie za r. 2013
170,00
PP49 Návrat - RDZO o.z. Výkaz klientov a progr. resocializácie za r. 2013
170,00
PP50 NELEGÁL o.z. Výkaz klientov a progr. resocializácie za r. 2013
170,00
PP51 Oľga Gregorovičová Sl. admin. a ekon. manažmentu 07/13
900,00
PP52 ADAM o.z. Výkaz klientov a progr. resocializácie za r. 2013
170,00
PP53 Občianske združ. Pomocná ruka Výkaz klientov a progr. resocializácie za r. 2013
210,00
PP54 PAHOROK n.o. Výkaz klientov a progr. resocializácie za r. 2013
170,00
PP55 Komunita Ľudovítov n.o. Výkaz klientov a progr. resocializácie za r. 2013
170,00
PP56 Gréckokatolícka charita Prešov Výkaz klientov a progr. resocializácie za r. 2013
170,00
PP57 Z-Návrat Centrum n.o. Výkaz klientov a progr. resocializácie za r. 2013
170,00
PP58 Frančík Jiří, Ing. Počítačové sprac. údajov 07/2014
1 248,00
PP59 AČE SR Real. akcie EMCDDA rok 2014
20 000,00
PP60 Provital o.z. Výkaz klientov a pr. res.zar. 2013-PP
170,00
PP61 Oľga Gregorovičová Sl. admin. a ekon. manažmentu 08/13
900,00
PP62 Frančík Jiří, Ing. Počítačové sprac. údajov 08/2014
1 248,00
PP63 Slovenská pošta, a.s. predpl. Zdravotnícke noviny 4.Q r. 2014
21,60
PP64 Faveo s.r.o Letenka
1 034,00
PP65 Oľga Gregorovičová Sl. admin. a ekon. manažmentu 09/13
900,00
PP66 VÚDPaP Realiz. ved.-výskum. úloh
16 362,50
PP67 Frančík Jiří, Ing. Počítačové sprac. údajov 09/2014
1 248,00
PP68 RUEFA REISEN CS s.r.o. Letenka
1 236,90
PP69 Entrans s.r.o. Preklad
96,00
PP70 RUEFA REISEN CS s.r.o.         Letenka
547,67
PP71 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
310,00
PP72 Frančík Jiří, Ing. Počítačové sprac. údajov 10/2014
1 248,00
PP73 VÚDPaP Realiz. ved.-výskum. úloh detí a mládeže
3 200,000
PP74 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
527,00
PP75 Frančík Jiří, Ing. Počítačové sprac. údajov 11/2014
1 248,000
PP76 DINERS CLUB Slovakia s.r.o. Ubytovanie
212,00
PP77 Entrans s.r.o. Preklad
1 574,40
PP78 EQUILIBRIA, s.r.o. Tlač dotazníkov ESPAD
4 401,60
PP79 EQUILIBRIA, s.r.o. Výročná správa NMCD o stave drogovej problematiky
1 152,00
PP80 Entrans s.r.o. Preklad
744,00
PP81 Občianske združenie Odyseus Výkaz nízkoprah. progr. za rok 2013
210,00
 
Poradové číslo
Dodávateľ
Popis
Suma €
PROJ1 ORANGE Slovensko a.s. Telekomunikačné služby
50,09
PROJ2 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Ubytovanie
210,00
PROJ3 Bandura Peter MUDr. Cestoné náhrady
129,24
PROJ4 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Ubytovanie
104,00
PROJ5 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
98,00
PROJ6 Bandura Peter MUDr. Cestovné náhrady
129,4
PROJ7 Bandura Peter MUDr. Cestovné náhrady
92,11
PROJ8 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
270,00
PROJ9 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
655,00
PROJ10 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Ubytovanie
149,00
PROJ11 Bandura Peter MUDr. Cestovné náhrady
121,15
PROJ12 Faveo s.r.o Letenka
375,00
PROJ13 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
645,00
PROJ14 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Ubytovanie
74,00
PROJ15 Bandura Peter MUDr. Cestovné náhrady
85,25
PROJ16 Bandura Peter MUDr. Cestovné náhrady
126,54
PROJ17 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Ubytovanie
104,00
PROJ18 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
202,79
PROJ19 Faveo s.r.o Letenka
549,00
PROJ20 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Ubytovanie
245,00
PROJ21 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Ubytovanie
206,00
PROJ22 Matloňová Zuzana, Ing. Cestovné náhrady
146,50
PROJ23 Bandura Peter MUDr. Cestovné náhrady
195,10
PROJ24 Bandura Peter MUDr. Cestovné náhrady
97,80
PROJ25 Lám Judit Cestovné náhrady
77,75
PROJ26 Surján Cecília Cestovné náhrady
112,75
PROJ27 SWEEE, s.r.o. Zabezpečenie eventu
940,00
PROJ28 Bandura Peter MUDr. Cestovné náhrady 105,32
PROJ29 Faveo s.r.o Letenka 521,00
PROJ30 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Ubytovanie 89,00
PROJ31 Pavol Mikula-GASTROline Zabezp. strav. Služieb
1 608,75
PROJ32 Bandura Peter MUDr. Cestovné náhrady
241,90
 
Poradové číslo
Dodávateľ
Popis
Suma €
SEPP1 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom - SEPP 12/2013
15 886,45
SEPP2 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom - SEPP 01/2014
15 886,45
SEPP3 EUROPEAN COMMISSION tlmočenie k auditu EK
880,00
SEPP4 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom - SEPP 02/2014
15 886,45
SEPP5 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom - SEPP 03/2014
15 886,45
SEPP6 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom - SEPP 04/2014
15 886,45
SEPP7 Lexxion Publisher Učast. poplatok - Brusel
1 197,90
SEPP8 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom - SEPP 05/2014

15 886,45

SEPP9 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom - SEPP 06/2014
15 886,45
SEPP10 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom - SEPP 07/2014
13 377,57
SEPP11 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom - SEPP, Ferienčíkova, 08/2014
15 886,45
SEPP12 ŠKODA AUTO SLOVENSKO s.r.o. Nákup osobného motororového vozidla
40 100,17
SEPP13 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom- SEPP, Ferienčíkova,  09/2014
15 886,45
SEPP14 Europaische Akademie Účastnícky poplatok Workshop
6 135,64
SEPP15 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom- SEPP, Ferienčíkova, 10/2014
15 886,45
SEPP16 KIWI, s.r.o. propagačné predmety- publicita OPZ
22 918,51
SEPP17 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom- SEPP, Ferienčíkova, 11/2014
15 886,45
 
Poradové číslo
Dodávateľ
Popis
Suma €
ZZPP1 KIWI, s.r.o. Propagačné predmety- konferencia
696,72
ZZPP2 E.M.G. Simultánne tlmočenie- konferencia
997,20
ZZPP3 Martinus.sk, s.r.o. Knihy o Slovensku- konferencia
319,90
ZZPP4 ORANGE Slovensko a.s. Telekomunikačné služby
47,15
ZZPP5 DOUBLETREE BY HILTON BRATISLAV Kongr. priestory + občerstvenie- konferencia
10 876,40
ZZPP6 Faveo s.r.o Letenka
279,00
ZZPP7 Faveo s.r.o Letenka
305,00
ZZPP8 Matloňová Zuzana, Ing. Cestoné náhrady
169,87
ZZPP9 Kováčová Miloslava, Ing. Cestoné náhrady
169,87
ZZPP10 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
268,00
ZZPP11 ORANGE Slovensko a.s. Telekomunikačné služby
50,34
ZZPP12 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Ubytovanie
268,00
ZZPP13 Kováčová Miloslava, Ing. Cestovné náhrady
119,32
ZZPP14 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
332,00
ZZPP15 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Ubytovanie
276,00
ZZPP16 ORANGE Slovensko a.s. Telekomunikačné služby
47,15
ZZPP17 ORANGE Slovensko a.s. Telekomunikačné služby
52,78
ZZPP18 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Ubytovanie
540,00
ZZPP19 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
488,55
ZZPP20 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
544,00
ZZPP21 Kováčová Miloslava, Ing. Cestovné náhrady
179,90
ZZPP22 Matloňová Zuzana, Ing. Cestovné náhrady
179,90
ZZPP23 ORANGE Slovensko a.s. Telekomunikačné služby
52,58
ZZPP24 Nagy Marián, Mgr. Cestovné náhrady
218,00
ZZPP25 Kováčová Miloslava, Ing. Cestovné náhrady
443,75
ZZPP26 Slezáková Z.,Doc.PhDr.PhD.MPH. Cestovné náhrady
268,50
ZZPP27 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
1 746,00
ZZPP28 ORANGE Slovensko a.s. Telekomunikačné služby
53,20
ZZPP29 ORANGE Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 50,72
ZZPP30 ORANGE Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 49,15
ZZPP31 ORANGE Slovensko a.s. Telekomunikačné služby 52,83
ZZPP32 RUEFA REISEN CS s.r.o. Letenka 775,24
ZZPP33 RUEFA REISEN CS s.r.o. Letenka 775,24
ZZPP34 Matloňová Zuzana, Ing. Cestovné náhrady
56,00
ZZPP35 Škorvaga Edmund, Mgr. Cestovné náhrady
56,00
ZZPP36 RUEFA REISEN CS s.r.o.         Letenka
680,00
ZZPP37 ORANGE Slovensko a.s.          Telekomunikačné služby 64,93
ZZPP38 Matloňová Zuzana, Ing. Cestovné náhrady 97,50
ZZPP39 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Ubytovanie
123,00
ZZPP40 ORANGE Slovensko a.s. Telekomunikačné služby
52,02
ZZPP41 Kováčová Miloslava, Ing. Cestovné náhrady
407,50
ZZPP42 Strachotová Soňa, MVDr. Cestovné náhrady
182,75
ZZPP43 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
715,00
ZZPP44 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
586,00
ZZPP45 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
416,00
ZZPP46 Matloňová Zuzana, Ing. Cestovné náhrady
182,75
ZZPP47 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Ubytovanie
219,00
 
Poradové číslo
Dodávateľ
Popis
Suma €
OPIS1 LYNX spol. s r.o Softvér
126 000,00
OPIS2 LYNX spol. s r.o. Softvér 311 000,00
OPIS3 Ness Slovensko, a.s. Softvér 180 000,00
OPIS4 Ness Slovensko, a.s. Softvér 268 360,00
 
Poradové číslo
Dodávateľ
Popis
Suma €
JADZP1 Entrans s.r.o. Preklad materálu
480,00
JADZP2 SWEEE, s.r.o. Zabezpečenie eventu na Worshop
333,00
JADZP3 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
2 158,00
JADZP4 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Ubytovanie
770,00
JADZP5 Paulusová Markéta, Mgr. Cestovné náhrady
252,34
JADZP6 Matloňová Zuzana, Ing. Cestovné náhrady
252,34