Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2014

Faktúry 2014 1101 - 1200

Poradové číslo
Dodávateľ
Popis
Suma €
DFA1101 AQUA PRO s.r.o.                Pramenitá voda, pl. poháriky 10/2014
455,52
DFA1102 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 7-12 za 11/14
344,72
DFA1103 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 11/14
590,11
DFA1104 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 13-18 za 11/14
340,76
DFA1105 Srncová Marta, JUDr.           Právna pomoc 10/2014
1 000,00
DFA1106 Disig, a.s. Prevádzka a podpora SW pre dat. cien 10/14
504,00
DFA1107 RUEFA REISEN CS s.r.o.         Letenka
513,00
DFA1108 RUEFA REISEN CS s.r.o.         Letenka
230,00
DFA1109 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
648,55
DFA1110 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
625,00
DFA1111 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
648,55
DFA1112 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
1 297,10
DFA1113 Faveo s.r.o Letenka
615,00
DFA1114 RUEFA REISEN CS s.r.o.         Letenka
1 947,00
DFA1115 RUEFA REISEN CS s.r.o.         Letenka
703,00
DFA1116 Jonatan Shimshoni Cestovné náhrady
786,19
DFA1117 PROEKO BA s.r.o. Školenie
138,00
DFA1118 AQUA PRO s.r.o.                Pramenitá voda, pl. poháriky 10/2014 (SEPP)
18,38
DFA1119 Hl.mesto SR                    Miestny popl. za KO 10/14
663,60
DFA1120 CCN s.r.o.                     Servis softvéru 10/14
3 600,00
DFA1121 Robert Pecov Pravidelná ročná odb. prehliadka  EPS 11/14
254,50
DFA1122 Entrans s.r.o. Preklad materiálu
96,00
DFA1123 Entrans s.r.o. Preklad 
86,40
DFA1124 ELenAJ, s.r.o. Výučba anglického jazyka 07/2014
1 620,00
DFA1125 KAPSCH, s.r.o. Servisná činnosť 11/14
379,20
DFA1126 ARRIVA a.s. Preprava osôb, cvičenie 
50,00
DFA1127 ELVYT s.r.o.                   Opravy a údržba výťahov- 3 m. prehl.
307,30
DFA1128 Talaš Juraj, Ing. Arch., ATELI Vypracovanie proj. dokumentácie- prístrešok
250,00
DFA1129 MM-Sat s.r.o. Výmena sat. prijímača + serv. nastavenie
276,00
DFA1130 DINERS CLUB Slovakia s.r.o. Cestovné náhrady
662,00
DFA1131 Štefan Tarnóczy Demontáž, montáž umýv. batériií
1 246,80
DFA1132 Slovak- Telecom, a.s. Neobmedzený mobilný internet, dátové karty
737,82
DFA1133 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 10/2014
2 818,52
DFA1134 GTS Slovakia,a.s. Telekomunikačné služby 10/2014
1 710,54
DFA1135 GRATEX INTERNATIONAL a.s.      Prevádzka, tech. podpora a údržby IS MD NA 10/14
300,00
DFA1136 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
278,00
DFA1137 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
403,07
DFA1138 SPP, a.s.                      Vyúčtovanie plynu 10/14 
437,82
DFA1139 TASR                           Spravodajský servis a monit. 10/14
996,00
DFA1140 DOUBLETREE BY HILTON BRATISLAV Zabezp. pracovného stretnutia V4
8 313,65
DFA1141 Faveo s.r.o Letenka
648,00
DFA1142 Faveo s.r.o Letenka
648,00
DFA1143 Marci Anton, Ing., HAPOSIS Technik požiarnej ochrany 10/2014
200,00
DFA1144 Centrum účelových zariadení Školenie
62,00
DFA1145 B.V.S.  a.s. Zrážková voda 10/14
171,42
DFA1146 Ernst & Young Slovakia Vyprac. štúdie uskutočniteľnosti (IZP)
107 568,000
DFA1147 EUROAQUA spol. s r.o. Vodoinštalačný materiál- senzorové splachovače
434,02
DFA1148 Centrum účelových zariadení Školenie
124,00
DFA1149 STORNO FA
DFA1150 VAREZ INTERIÉR,s.r.o. Kancelársky nábytok- dvojkreslá
1 144,80
DFA1151 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
925,00
DFA1152 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
771,00
DFA1153 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
835,00
DFA1154 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
498,00
DFA1155 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
564,92
DFA1156 UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Príspevok na závod.stravovanie 10/14 
30,45
DFA1157 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
645,00
DFA1158 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
648,85
DFA1159 Faveo s.r.o Letenka
648,00
DFA1160 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
195,00
DFA1161 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
988,00
DFA1162 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
334,00
DFA1163 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
289,00
DFA1164 SANET - Združenie používateľov Služby počítačovej siete 10-12/2014 
600,00
DFA1165 Kaye Health Systems Consulting Cestovné náhrady
812,94
DFA1166 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Ubytovanie
2 335,000
DFA1167 DELTECH, a.s. Pravidelná kontrola a servis 
261,00
DFA1168 Robert Pecov Výmena akumulátorov EPS- ústredňa
156,50
DFA1169 REDI TOUR  s.r.o.              Letenka
648,55
DFA1170 Centrum účelových zariadení Školenie
62,00
DFA1171 Red Tulip, s.r.o. Pamätná plaketa 
73,96
DFA1172 B.V.S.  a.s. Vodné, Stočné 10/14
414,60
DFA1173 VAREZ INTERIÉR,s.r.o. kancelársky nábytok
558,00
DFA1174 Poprocký Ivan, Mgr. Repre
112,27
DFA1175 Tibor Varga - TSV PAPIER kanc. potreby
740,71
DFA1176 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
373,13
DFA1177 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
256,98
DFA1178 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
1 951,02
DFA1179 RUEFA REISEN CS s.r.o.         Letenka
363,00
DFA1180 RUEFA REISEN CS s.r.o.         Letenka
612,00
DFA1181 REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Revízia a servis kotolne 10/14
1 542,000
DFA1182 Red Tulip, s.r.o. Vizitky, Rowmarková tabula 
367,92
DFA1183 Asociácia samaritánov Slovensk Občerstvenie- cvičenie vo Vyšnom Nemeckom
912,00
DFA1184 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
393,00
DFA1185 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
311,00
DFA1186 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom- SEPP, Ferienčíkova,  10/2014
2 394,85
DFA1187 KOVOVÝROBA, Boris Stoklas Výroba a montáž prestrešenia podesty
1 495,00
DFA1188 Slovenská zdr.univerzita       Ubytovanie ŠT 11/14
332,00
DFA1189 INGEO - ENVILAB s.r.o. Kontr. analýzy vybr. minerálnych vôd
7 533,00
DFA1190 Slovenská pošta, a.s.          Kreditovanie frank. stroja- podateľňa
3 000,00
DFA1191 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Strav. lístky /7110 ks/  
23 889,60
DFA1192 SPP, a.s.                      Pred. plynu 12/14
6 199,00
DFA1193 ZSE Energia a.s. Pred. el. energie 12/14 
6 000,00
DFA1194 Adrian Kral - EXPAN Prelepenie vstupných dverí
209,00
DFA1195 Straka Ján Za služby 11/14
830,00
DFA1196 Jarolíková Katarína, JAKA  Upratovacie práce 11/2014
2 941,29
DFA1197 CWS-boco Textil Servis Slovens Prenajom rohoží za 11/14
198,44
DFA1198 UNION poisťovňa, a.s.          Vyučtovanie poistného október 2014
234,15
DFA1199 Centrum účelových zariadení Školenie
70,00
DFA1200 STORNO FA
0,00
​​