Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2014

Faktúry 2014 1301 - 1324

Poradové číslo
Dodávateľ
Popis
Suma €
DFA1301 Stephen Wright Poradenské služby- oblasť zdrav. star. (IZP)
4 945,00
DFA1302 Slovenská pošta, a.s. Predpatné novín r. 2015
548,14
DFA1303 PROFIKLIMA, s.r.o. Oprava v klimat. zariadení
634,63
DFA1304 Faveo s.r.o Letenka
580,00
DFA1305 RUEFA REISEN CS s.r.o. Letenka
282,00
DFA1306 RUEFA REISEN CS s.r.o. Letenka
1 297,10
DFA1307 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
1 297,10
DFA1308 MEDIAPRINT - Kapa Pressegrosso Česká a Slov. farmácia r. 2015
39,60
DFA1309 UNION poisťovňa, a.s. Vyúčtovanie poistného december 2014
70,32
DFA1310 LYNX spol. s r.o. Školenie zam. MZ SR- oblasť inform. bezpečnosti
12 000,00
DFA1311 B.V.S. a.s. Vodné, Stočné 11/14
341,03
DFA1312 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
255,00
DFA1313 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. Vozidla
66,00
DFA1314 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. Vozidla
66,00
DFA1315 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. Vozidla
66,00
DFA1316 Entrans s.r.o. Peklad materiálu
216,00
DFA1317 Slovenská zdr.univerzita Ubytovanie ŠT
332,00
DFA1318 Faveo s.r.o Letenka
648,00
DFA1319 Srncová Marta, JUDr. Právna pomoc 12/2014
1 000,00
DFA1320 Generali Poisťovňa, a.s. Zákonné poistné rok 2015
1 477,32
DFA1321 PROFIKLIMA, s.r.o. Oprava a servis klimat. zariadení
3 489,000
DFA1322 Technické služby - ASA, s.r.o. Posypový materiál
108,00
DFA1323 Technické služby - ASA, s.r.o. Dovoz posypového materiálu
23,26
DFA1324 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
58,49