Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2014

Faktúry 2014 101 - 200

Poradové číslo Dodávateľ Popis
Suma  €
DFA101 VICOM s.r.o. Hyg. potreby
1 084,32
DFA102 EQUILIBRIA, s.r.o. Tlač propagačných letákov
83,66
DFA103 MAGNET Press Slovakia s.r.o. Predplatné na rok 2014- CHIP DVD
84,84
DFA104 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
720,00
DFA105 SOFOS spol. s.r.o. Notebook HP ProBook 650, príslušenstvo
1 716,00
DFA106 HOUR s.r.o. Školenie
144,00
DFA107 European Peripherals, spol. s Motorová kosačka, príslušenstvo
470,00
DFA108 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
757,00
DFA109 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom - SEPP, Ferienčíkova, 12/2013
2 394,85
DFA110 EDOS-PEM s.r.o. Publikácia- Zákon o ochrane osob. údajov
25,00
DFA111 Centrum účelových zariadení Školenie
90,00
DFA112 UNION poisťovňa, a.s. Vyučtovanie poistného január 2014
79,04
DFA113 ZSE Energia a.s. Pred. el. energie 02/13
6 000,00
DFA114 SPP, a.s. Pred. plynu 02/14
5 879,00
DFA115 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
214,00
DFA116 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
737,00
DFA117 Jarolíková Katarína, JAKA Upratovacie práce 01/2014
2 941,29
DFA118 Straka Ján Za služby 01/14
896,70
DFA119 Robert Pecov Pravidelná štvrťročná prehliadka EPS 11/14
204,50
DFA120 Zeleň Slovakia s.r.o. Zimná údržba parkovísk - 01/14
90,00
DFA121 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
589,00
DFA122 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
519,00
DFA123 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
1 398,00
DFA124 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
555,00
DFA125 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
575,00
DFA126 Centrum účelových zariadení Školenie
90,00
DFA127 PROEKO BA s.r.o. Školenie
249,00
DFA128 JUDr. Jarmila Kováčová Notárske služby
386,72
DFA129 TIRNA, vydavateľské družstvo Predplatné na rok 2014- Finančný spravodaj
239,40
DFA130 Sodexo, s.r.o. Príspevok na závod.stravovanie dôch. 01/14
3,48
DFA131 Sodexo, s.r.o. Strav. lístky /700 ks/-02/14
2 359,14
DFA132 Sodexo, s.r.o. Stravné VS 01/2014-Sodexo
1 577,51
DFA133 Sodexo, s.r.o. Stravné SŠ 01/2014-Sodexo
4 569,68
DFA134 Marci Anton, Ing., HAPOSIS Technik požiarnej ochrany 01/2014
200,00
DFA135 Peter Finďo - BUSINESS ACTIVIT Predplatné na rok 2014- Slovenský lekár
21,60
DFA136 ELenAJ, s.r.o. Výučba anglického jazyka- OPZ
2 440,00
DFA137 CCN s.r.o. Servis softvéru 01/14
3 600,00
DFA138 AUTOSKLO H&D s.r.o. Úhr. spoluúčasti
66,00
DFA139 Tibor Varga - TSV PAPIER Kanc. potreby
361,06
DFA140 Tibor Varga - TSV PAPIER Kanc. potreby
597,53
DFA141 KAPSCH, s.r.o. Servisná činnosť 02/14
379,20
DFA142 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
364,23
DFA143 PROFIKLIMA, s.r.o. Servisná kontrola tech.zar. klim,vzduch. jednotiek
240,00
DFA144 Srncová Marta, JUDr. Právna pomoc 01/2014
1 000,00
DFA145 BAŠTA Pajštún, s.r.o. Prenájom- konf. priestory a občerstvenie
4 233,50
DFA146 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
397,72
DFA147 AQUA PRO s.r.o. Pramenitá voda, pl. poháriky 01/2014
397,92
DFA148 ELVYT s.r.o. Opravy a údržba výťahov- 3 m. prehl.
307,30
DFA149 Slovenská zdr.univerzita Ubytovanie ŠT 01/14
332,01
DFA150 Disig, a.s. Prevádzka a t. podpora SW pre dat. cien 1/14
504,00
DFA151 Hl.mesto SR Miestny popl. za KO 1/14
663,60
DFA152 REDI TOUR s.r.o. Letenka
577,00
DFA153 REDI TOUR s.r.o. Letenka
1 154,00
DFA154 REDI TOUR s.r.o. Letenka
575,00
DFA155 REDI TOUR s.r.o. Letenka
574,00
DFA156 PROEKO BA s.r.o. Školenie
138,00
DFA157 EDOS-PEM s.r.o. Školenie
98,00
DFA158 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
2 696,83
DFA159 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
173,71
DFA160 UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Príspevok na závod.s travovanie 1/14
12,18
DFA161 GTS Slovakia,a.s. Telekomunikačné služby
1 623,77
DFA162 JAROLÍN Ján - kancelárska tech Oprava kopírovacích strojov
900,00
DFA163 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
1 131,00
DFA164 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
540,00
DFA165 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
579,00
DFA166 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
559,00
DFA167 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
567,00
DFA168 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
568,00
DFA169 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
1 228,00
DFA170 PROEKO BA s.r.o. Školenie
177,00
DFA171 Bexa, a.s. Služby prev.podpory kategor. liečiv 1/14
1 800,00
DFA172 Talaš Juraj, Ing. Arch., ATELI Projekt realizácia bezbariérového prístupu k MZ SR
1 549,00
DFA173 JURIGA s.r.o. Tonery
7 740,00
DFA174 JURIGA s.r.o. Tonery
2 564,16
DFA175 TASR Spravodajský servis a monit. 1/14
996,00
DFA176 B.V.S. a.s. Zrážková voda 1/14
171,42
DFA177 EDOS-PEM s.r.o. Školenie
49,00
DFA178 Nakladateľstvo FORUM s.r.o., Školenie
385,56
DFA179 REDI TOUR s.r.o. Letenka
575,00
DFA180 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 13-18 za 02/14
332,98
DFA181 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 02/14
641,44
DFA182 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 7-12 za 02/14
336,86
DFA183 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
894,00
DFA184 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
100,00
DFA185 ZSE Energia a.s. Vyúčt. el. energie 01/14
12,23
DFA186 TRITON, s.r.o. Oprava rampy na spodnom parkovisku
158,88
DFA187 Denisa Berousková Pechová Preklad materiálu
20,00
DFA188 Daňový úrad Bratislava Preklad materiálu- DPH na DU
4,00
DFA189 CWS-boco Textil Servis Slovens Prenajom rohoží za 01/14
195,80
DFA190 SPP, a.s. Vyúčtovanie plynu 01/14
1 101,92
DFA191 B.V.S. a.s. Vodné, stočné 01/14
614,87
DFA192 SUVAHA, spol. s r.o. Predplatné rok 2014- časopis UAD
191,65
DFA193 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
180,76
DFA194 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
565,48
DFA195 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
436,03
DFA196 Centrum účelových zariadení Školenie
180,00
DFA197 PROEKO BA s.r.o. Školenie
138,00
DFA198 PosAm s.r.o. Podpora Lotus Notes 1.Q
478,01
DFA199 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom nebyt. priestorov 01/14
2 394,85
DFA200 Red Tulip, s.r.o. Hlav. papier
2 256,00