Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2014

Faktúry 2014 301 - 400

Poradové číslo Dodávateľ Popis Suma  €
DFA301 QUADRIQ a.s. Pravidelná kontrola a servis
200,76
DFA302 Double N, s.r.o. Hyg. potreby
453,60
DFA303 Tibor Varga - TSV PAPIER Kanc. potreby
597,52
DFA304 Tibor Varga - TSV PAPIER Kanc. potreby
689,44
DFA305 Marci Anton, Ing., HAPOSIS Technik požiarnej ochrany 02/2014
200,00
DFA306 REDI TOUR s.r.o. Letenka
579,00
DFA307 REDI TOUR s.r.o. Letenka
577,00
DFA308 REDI TOUR s.r.o. Letenka
578,00
DFA309 REDI TOUR s.r.o. Letenka
1 158,00
DFA310 REDI TOUR s.r.o. Letenka
577,00
DFA311 REDI TOUR s.r.o. Letenka
581,00
DFA312 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
316,45
DFA313 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
652,00
DFA314 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
535,00
DFA315 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
566,00
DFA316 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r El. ročný prístup do VS SR
76,00
DFA317 HOSPODáRSKA MOBILIZÁCIA Hosp. mobilizácia I.Q 2014
232 908,47
DFA318 STORNO
DFA319 MM-Sat s.r.o. Výmena karty Skylink, nastavenie prijímača
84,00
DFA320 Ing. Ivan Fischer Vyhotovenie znaleckého posudku
250,00
DFA321 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
18,48
DFA322 CWS-boco Textil Servis Slovens Prenajom rohoží 03/14
195,80
DFA323 Centrum účelových zariadení Školenie
58,00
DFA324 UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Príspevok na závod. stravovanie 2/14
17,40
DFA325 ADVANCE Hospital Analytics, Konferencia
330,00
DFA326 Double N, s.r.o. Hyg. potreby
529,86
DFA327 UNION poisťovňa, a.s. Vyučtovanie poistného marec 2014
136,23
DFA328 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
699,00
DFA329 Tatra Tender s.r.o. Porad. služby VO- Výber poradcu vyprac. štúdie,IZP
3 480,00
DFA330 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom - SEPP, Ferienčíkova, 02/2014
2 394,85
DFA331 MLTB Group, s.r.o. Pneumatiky
3 802,56
DFA332 Wolters Kluwer s.r.o. Predplatné- Účtovníctvo ropo a obcí, 2014
69,60
DFA333 SPP, a.s. Pred. plynu 03/14
3 103,00
DFA334 ZSE Energia a.s. Pred. el. energie 04/14
6 000,00
DFA335 Jarolíková Katarína, JAKA Upratovacie práce 03/2014
2 941,29
DFA336 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
602,00
DFA337 REDI TOUR s.r.o. Letenka
578,50
DFA338 REDI TOUR s.r.o. Letenka
578,00
DFA339 REDI TOUR s.r.o. Letenka
580,00
DFA340 REDI TOUR s.r.o. Letenka
578,50
DFA341 REDI TOUR s.r.o. Letenka
578,50
DFA342 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
628,00
DFA343 Straka Ján Za služby 03/14
925,00
DFA344 Entrans s.r.o. Preklad materiálu
312,00
DFA345 Entrans s.r.o. preklad materiálu
24,00
DFA346 PRO - TENDER s.r.o. Služby VO 03/2014
270,00
DFA347 Sodexo, s.r.o. Príspevok na závod. stravovanie dôch. 03/14
7,54
DFA348 Sodexo, s.r.o. Stravné VS 03/2014
4 577,55
DFA349 Sodexo, s.r.o. Stravné ŠS 03/2014
1 443,74
DFA350 Sodexo, s.r.o. Reprezentačné- porada OKM
170,10
DFA351 REDI TOUR s.r.o. Letenka
579,00
DFA352 REDI TOUR s.r.o. Letenka
690,00
DFA353 REDI TOUR s.r.o. Letenka
580,00
DFA354 REDI TOUR s.r.o. Letenka
580,00
DFA355 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
1 038,00
DFA356 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
579,00
DFA357 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r Predplatné- Zbierka zákonov
792,00
DFA358 Tibor Varga - TSV PAPIER Kanc. potreby
989,20
DFA359 REDI TOUR s.r.o. Letenka
578,50
DFA360 AQUA PRO s.r.o. Pramenitá voda, pl. poháriky 03/2014
366,96
DFA361 TASR Spravodajský servis a monit. 3/14
996,00
DFA362 Srncová Marta, JUDr. Právna pomoc 03/2014
1 000,00
DFA363 Jarolíková Katarína, JAKA Jarné upratovacie práce- 4. poschodie
1 215,13
DFA364 Jarolíková Katarína, JAKA Upratovacie práce- prízemie, suterén
1 464,87
DFA365 Hl.mesto SR Daň z nehnuteľnosti za rok 2014
13 765,39
DFA366 ELenAJ, s.r.o. Výučba anglického jazyka- OPZ 03/2014
2 780,00
DFA367 Zeleň Slovakia s.r.o. Zimná údržba parkovísk 03/14
90,00
DFA368 ELVYT s.r.o. Oprava výťahu
53,76
DFA369 Disig, a.s. Prevádzka a podpora SW pre dat. r. cien 3/14
504,00
DFA370 B.V.S. a.s. Zrážková voda 3/14
171,42
DFA371 DOUBLETREE BY HILTON BRATISLAV Medzinárodná konferencia Nemocnice novej generácie
DFA372 JURIGA s.r.o. Tonery
1 206,00
DFA373 Marci Anton, Ing., HAPOSIS Technik požiarnej ochrany 03/2014
200,00
DFA374 REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Výmena servopohonu
201,72
DFA375 Sodexo, s.r.o. Strav. lístky /800ks/- 04/14
2 688,00
DFA376 Daňový úrad Bratislava Školenie- odvod na DÚ
48,00
DFA377 CCN s.r.o. Servis softvéru 03/14
3 600,00
DFA378 Hl.mesto SR Miestny popl. KO 3/14
530,88
DFA379 GTS Slovakia,a.s. Telekomunikačné služby 3/2014
1 603,82
DFA380 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
1 218,26
DFA381 DINERS CLUB Slovakia s.r.o. Ubytovanie ZPC
129,00
DFA382 PROEKO BA s.r.o. Školenie
298,00
DFA383 Fórum pre strednú Európu- CEUF Školenie
50,00
DFA384 Fórum pre strednú Európu- CEUF Školenie
50,00
DFA385 Robert Pecov Pravidelná mesačná prehliadka EPS 04/14
21,10
DFA386 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
397,34
DFA387 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
257,11
DFA388 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 03/2014
3 290,27
DFA389 Double N, s.r.o. Hyg. potreby
367,20
DFA390 HOUR s.r.o. Systémová údržba HUMAN 01-03/2014
1 298,30
DFA391 NAY a.s. Kávovary 3ks
957,00
DFA392 Red Tulip, s.r.o. Vizitky
93,84
DFA393 Red Tulip, s.r.o. Vizitky
10,20
DFA394 Red Tulip, s.r.o. Vizitky
85,80
DFA395 Red Tulip, s.r.o. Vizitky
20,40
DFA396 Daňový úrad Bratislava konferencia- odvod na DÚ
66,00
DFA397 REDI TOUR s.r.o. Letenka
690,00
DFA398 REDI TOUR s.r.o. Letenka
690,00
DFA399 REDI TOUR s.r.o. Letenka
690,00
DFA400 REDI TOUR s.r.o. Letenka
690,00