Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2014

Faktúry 2014 601 - 700

Poradové číslo
Dodávateľ
Popis
Suma €
DFA601 Marci Anton, Ing., HAPOSIS Technik požiarnej ochrany 05/2014
200,00
DFA602 KAPSCH, s.r.o. Servisná činnosť 05/14
379,20
DFA603 Hl.mesto SR Miestny popl. KO 5/14
597,24
DFA604 TASR Spravodajský servis a monit. 5/14
996,00
DFA605 PRO - TENDER s.r.o. Služby VO 05/2014
216,00
DFA606 Wolters Kluwer s.r.o. Aktualizácia ASPI 2014
3 265,31
DFA607 Double N, s.r.o. Hyg. potreby
1 163,26
DFA608 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
400,61
DFA609 GTS Slovakia,a.s. Telekomunikačné služby 05/2014
1 473,88
DFA610 SPP, a.s. Vyúčtovanie plynu 05/14
493,02
DFA611 Faveo s.r.o Letenka
350,00
DFA612 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
720,00
DFA613 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
602,00
DFA614 RTVS, s.r.o. Ročná platba za rozhlas a televíziu
955,92
DFA615 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
2 439,59
DFA616 DINERS CLUB Slovakia s.r.o. Ubytovanie
391,00
DFA617 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
731,40
DFA618 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 5/2014
2 785,10
DFA619 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 13-18 za 06/14
340,76
DFA620 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 7-12 za 06/14
344,72
DFA621 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 06/14
590,11
DFA622 Disig, a.s. Prevádzka a podpora SW pre dat. cien 5/14
504,00
DFA623 Red Tulip, s.r.o. Vizitky
40,20
DFA624 Red Tulip, s.r.o. Vizitky
96,00
DFA625 Red Tulip, s.r.o. Hl. papier
156,00
DFA626 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
697,55
DFA627 Eva Matlovičová - umelecké kní Knižná väzba Zz SR a vestníka MZSR
307,40
DFA628 MOTOR-CAR Bratislava s.r.o. Oprava mot. vozidla
917,54
DFA629 B.V.S. a.s. Vodné, Stočné 05/14
505,98
DFA630 UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Príspevok na závod. stravovanie 5/14
17,40
DFA631 BARTEK Viliam Oprava žalúzií
201,60
DFA632 Entrans s.r.o. Simultánne tlmočenie
1 873,95
DFA633 Entrans s.r.o. Simultánne tlmočenie
600,00
DFA634 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
863,78
DFA635 FRONTERAS s.r.o. Plastové hrebeňové väzby
53,80
DFA636 Enermont s.r.o. Prevádzkovanie tech. zar. I. polrok 2014
482,86
DFA637 Euro Media Košice, s.r.o. Tonery
8 535,60
DFA638 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
932,55
DFA639 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
609,55
DFA640 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
436,60
DFA641 REDI TOUR s.r.o. Letenka
601,90
DFA642 REDI TOUR s.r.o. Letenka
600,90
DFA643 REDI TOUR s.r.o. Letenka
399,00
DFA644 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
370,04
DFA645 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
66,00
DFA646 Double N, s.r.o. Hyg. a čistiace potreby
2 900,04
DFA647 TRITON, s.r.o. Oprava rampy na parkovisku
230,28
DFA648 QUAZAR s.r.o. Odb. prehl. a skúšky el. zar., spotrebičov
1 380,00
DFA649 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
600,00
DFA650 MOTOR-CAR Bratislava s.r.o. Oprava mot. vozidla
371,56
DFA651 QUADRIQ a.s. Pravidelná kontrola a servis
200,76
DFA652 IMPROMAT-SLOV s.r.o. Servisný zásah
92,71
DFA653 Sodexo, s.r.o. Strav. lístky /20 000ks/
67 200,00
DFA654 Ružička Csekes s.r.o. Vyprac. štúdie uskutočniteľnosti- IZP
46 740,00
DFA655 Generali Poisťovňa, a.s. Havarijné poistnenie motorových vozidiel
6 361,75
DFA656 Slovenská zdr.univerzita Ubytovanie ŠT 06/14
332,00
DFA657 Euro Media Košice, s.r.o. Tonery
966,00
DFA658 Hotel Bratislava Zasadnutie monitor. výboru OPZ
2 594,50
DFA659 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
448,79
DFA660 ECOPRESS a.s. Školenie
82,80
DFA661 Entrans s.r.o. Preklad materiálu
816,00
DFA662 Ernst & Young Slovakia Vyprac. štúdie uskutočniteľnosti (IZP)
175 080,00
DFA663 HOSPODáRSKA MOBILIZÁCIA Hosp. mobilizácia 2Q. 2014
254 081,70
DFA664 ZDRAVOTNÍCKA PODPORA OBRANY Zdrav. podpora obrany 2Q. 2014
119 528,18
DFA665 Slovenská pošta, a.s. Predplatné časopisov 3Q. 2014
530,83
DFA666 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
600,00
DFA667 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
489,00
DFA668 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
601,00
DFA669 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
1 258,00
DFA670 euroedu s.r.o. Školenie
1 580,00
DFA671 Ezex s.r.o. - hotel Ambassador Informačný seminár OPZ
357,70
DFA672 UNION poisťovňa, a.s. Vyučtovanie poistného jún 2014
132,06
DFA673 Xepap Xeroxový papier A3
86,40
DFA674 SPP, a.s. Pred. plynu 07/14
2 290,00
DFA675 ZSE Energia a.s. Pred. el. energie 07/14
6 000,00
DFA676 Jarolíková Katarína, JAKA Upratovacie práce 06/2014
2 941,29
DFA677 CWS-boco Textil Servis Slovens Prenájom rohoží 06/14
198,44
DFA678 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
665,80
DFA679 Straka Ján Za služby 06/14
885,00
DFA680 Euro Media Košice, s.r.o. Tonery
945,36
DFA681 KAPSCH, s.r.o. Servisná činnosť 07/14
379,20
DFA682 PANORÁMA ŠPORT HOTEL,a.s.-Hol Zab. Informačného semináru OPZ
465,10
DFA683 CCN s.r.o. Servis softvéru 06/14
3 600,00
DFA684 HOUR s.r.o. Systémová údržba HUMAN 04-06/2014
1 298,30
DFA685 PANORÁMA ŠPORT HOTEL,a.s.-Hol Zab. Informačného semináru OPZ
412,50
DFA686 ADMINISTER Slovakia, spol. s r Inzerát HN/0169/14
257,40
DFA687 TASR Spravodajský servis a monit. 6/14
863,30
DFA688 EMARK s.r.o. Ročná softwarová podpora
230,40
DFA689 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
284,64
DFA690 Srncová Marta, JUDr. Právna pomoc 06/2014
1 000,00
DFA691 Disig, a.s. Prevádzka a podpora SW pre dat. cien 6/14
504,00
DFA692 AQUA PRO s.r.o. Pramenitá voda, pl. poháriky 06/2014
479,52
DFA693 AQUA PRO s.r.o. Pramenitá voda, pl. poháriky 06/2014 (SEPP)
37,58
DFA694 B.V.S. a.s. Zrážková voda 6/14
165,89
DFA695 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom- SEPP, Ferienčíkova, 05/2014
2 394,85
DFA696 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
347,00
DFA697 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
565,00
DFA698 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
600,00
DFA699 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
565,00
DFA700 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
601,00