Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2015

Faktúry 2015 901 - 1000

Poradové číslo
Dodávateľ
Popis
Suma €
DFA901 RESULTA s.r.o. Zab. funkčnej prevádzky IS 3.Q 2015
2 389,97
DFA902 Slovenská zdr.univerzita Ubytovanie ministra zdravotníctva 10/15
332,00
DFA903 GRIŠČÍK & PARTNERS s.r.o. Zabezpečenie právnych služieb (SEPP)
7 260,00
DFA904 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
1 328,00
DFA905 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
649,50
DFA906 EDOS-PEM s.r.o. Školenie
252,00
DFA907 EDOS-PEM s.r.o. Školenie
59,00
DFA908 EDOS-PEM s.r.o. Školenie
59,00
DFA909 Faveo s.r.o Letenka
645,00
DFA910 Faveo s.r.o Letenka
645,00
DFA911 REDI TOUR s.r.o. Letenka
569,90
DFA912 REDI TOUR s.r.o. Letenka
569,90
DFA913 EDOS-PEM s.r.o. Školenie
59,00
DFA914 EDOS-PEM s.r.o. Školenie
63,00
DFA915 Stephen Wright Poradenské služby- oblasť zdrav. star. (IZP)
8 049,60
DFA916 Stephen Wright Poradenské služby- oblasť zdrav. star. (IZP)
7 043,40
DFA917 Srncová Marta, JUDr. právna pomoc 09/2015
1 000,00
DFA918 REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. revízie a servis kotolne, prav. Servis
132,00
DFA919 RICOH Slovakia s.r.o. oprava kopírky AFICIO MP 1350 RICOH
99,02
DFA920 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
374,70
DFA921 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
1 358,82
DFA922 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
690,00
DFA923 A.R.S. spol. s r.o. Pneumatiky
1 990,00
DFA924 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
579,70
DFA925 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
549,37
DFA926 Vinohradnícke vinárske družstv Zabezp. reprezentač. daru
234,00
DFA927 CWS-boco Textil Servis Slovens Prenajom rohoží 10/15
198,44
DFA928 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
610,00
DFA929 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
738,00
DFA930 UNION poisťovňa, a.s. Vyučtovanie poistného Október 2015
187,92
DFA931 SPP, a.s. Pred. plynu 11/2015
4 415,00
DFA932 ZSE Energia a.s. Pred. el. energie 11/15
6 000,00
DFA933 HEKAS, s.r.o. Školenie
174,00
DFA934 Straka Ján Za služby 10/2015
940,00
DFA935 AMG Security s.r.o. Uprat. služby 10/2015
3 000,00
DFA936 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot.voz.
216,25
DFA937 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot.voz.
58,80
DFA938 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot.voz.
61,02
DFA939 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot.voz.
611,06
DFA940 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
610,00
DFA941 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
260,02
DFA942 Wolters Kluwer s.r.o. Predplatné- Právo a manažment v zdravotníctve´2016
69,60
DFA943 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r Zbierka zákonov SR, ročník 2016, 1. preddavok
1 365,65
DFA944 Robert Pecov Pravidelná ročná odb. prehliadka EPS 11/15
305,40
DFA945 Marci Anton, Ing., HAPOSIS Technik požiarnej ochrany 10/2015
200,00
DFA946 LINTNER Alexander Ing.-SAKON Servis a oprava kávovarov 10/15
607,00
DFA947 Aqua City Hotel Poprad Ubytovacie služby
557,80
DFA948 CCN s.r.o. Servis softvéru 10/15
3 600,00
DFA949 Faveo s.r.o Letenka
645,00
DFA950 Delikanti s.r.o. Občerstvenie k workshopu
266,80
DFA951 Delikanti s.r.o. Repre Akreditačná komisia (SZ), 10/15, 14 ks
50,40
DFA952 Delikanti s.r.o. Stravné ŠS, VS 10/2015
9 441,76
DFA953 Ružička Csekes s.r.o. Obst. dlhodobého majetku-nemoc.
120 420,00
DFA954 AQUA PRO s.r.o. Pramenitá voda,pl. poháriky 10/2015(SEPP)
38,76
DFA955 AQUA PRO s.r.o. Pramenitá voda, pl. poháriky 10/2015
288,00
DFA956 PROEKO BA s.r.o. Školenie
69,00
DFA957 Faveo s.r.o Letenka
1 294,00
DFA958 ELVYT s.r.o. Opravy a údržba výťahov-3 m. prehl.
268,80
DFA959 FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 13-18 za 10/15
323,65
DFA960 FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 10/15
559,87
DFA961 FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 7-12 za 10/15
327,40
DFA962 DINERS CLUB Slovakia s.r.o. Poplatok ZPC
350,52
DFA963 TASR Spravodajský servis a monit. 10/15
996,00
DFA964 Ernst & Young Slovakia Obst. dlhodobého majetku- nemoc.
214 080,00
DFA965 B.V.S. a.s. Zrážková voda 10/15
173,63
DFA966 B.V.S. a.s. Vodné, Stočné 10/15
657,55
DFA967 SPP, a.s. vyúčt. plynu 10/2015
476,70
DFA968 Benestra, s.r.o. Telekomunikačné služby 10/2015
1 645,52
DFA969 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 10/2015
2 371,38
DFA970 Slovak- Telecom, a.s. Telekom. služby 10/2015
402,30
DFA971 Hl.mesto SR Miestny popl. za KO 10/15
597,24
DFA972 Arthur D.Little GmbH, Komplexné zabezp. poradenských skužieb e-health
3 690,00
DFA973 Daňový úrad Bratislava Kompl. zabezp. por. skužieb e-health- odvod na DÚ
738,00
DFA974 Arthur D.Little GmbH, Komplexné zabezp. poradenských skužieb e-health
3 690,00
DFA975 Daňový úrad Bratislava Kompl. zabezp. por. skužieb e-health- odvod na DÚ
738,00
DFA976 MEDIAPRINT - Kapa Pressegrosso Česká a Slov.farmácia 2015
33,00
DFA977 STORNO FA
DFA978 Faveo s.r.o Letenka
455,00
DFA979 Slovak- Telecom, a.s. Neobmedzený mobilný internet, dátové karty
348,00
DFA980 Wolters Kluwer s.r.o. Školenie
90,00
DFA981 Disig, a.s. Prevádzka a podpora SW pre dat. cien 10/15
504,00
DFA982 UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Prísp. na závod.stravovanie 10/2015
25,23
DFA983 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
229,00
DFA984 BSP Softwaredistribution a.s. Licencie, softvér-OI
223 908,000
DFA985 GRATEX INTERNATIONAL a.s. Za poskyt.služby pre systém Navision 10/15
2 430,00
DFA986 EMARK s.r.o. Quick View ročná softwarová podpora
230,40
DFA987 Richard Drinka - ADRIA Sťahovacie práce (SEPP)
630,00
DFA988 REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. revízie a servis kotolne, neprav. Servis
1 374,00
DFA989 REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. servis, údržba, opravy MaR- prav. Servis
1 974,00
DFA990 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
659,41
DFA991 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
806,37
DFA992 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
913,74
DFA993 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
614,37
DFA994 Faveo s.r.o Letenka
687,00
DFA995 Faveo s.r.o Letenka
1 290,00
DFA996 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
659,41
DFA997 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
675,00
DFA998 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
690,00
DFA999 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
640,00
DFA1000 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
458,00