Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2015

Faktúry 2015 301 - 400

Poradové čí​slo​
Dodávateľ
Popis
Suma €
DFA301 PROFIKLIMA, s.r.o. Servis, údržba klimat. zar. serverovne
5 460,00
DFA302 AQUA PRO s.r.o.                Pramenitá voda, pl. poháriky 03/2015
387,07
DFA303 AQUA PRO s.r.o.                Pramenitá voda, pl. poháriky 03/2015 (SEPP)
25,99
DFA304 TASR                           Spravodajský servis a monit. 03/15
996,00
DFA305 CCN s.r.o.                     Servis softvéru 03/15
3 600,00
DFA306 VÍNO MATYŠÁK s.r.o. Občerstvenie k Centrám int. zdr. starostl. (IZP)
103,20
DFA307 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla 
205,22
DFA308 Zeleň Slovakia s.r.o. Zimná údržba parkovísk 03/15
90,00
DFA309 AVOAR, s.r.o. Personálno-psychologické poradenstvo
240,00
DFA310 Kancelária NR SR Strategické školenie- priestory, obč. ,techn. (SEPP)
2 417,60
DFA311 JUDr. Jarmila Kováčová Notárske služby
111,08
DFA312 Faveo s.r.o Letenky
1 294,00
DFA313 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenky
1 387,50
DFA314 Ružička Csekes s.r.o. Poradenské služby (IZP)
120 420,00
DFA315 B.V.S.  a.s. Zrážková voda 03/15
173,63
DFA316 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 
397,66
DFA317 Benestra, s.r.o. Telekomunikačné služby 03/2015
1 655,65
DFA318 STORNO FA
DFA319 Jarolíková Katarína, JAKA  Uprat. práce- II. časť I. posch.
1 263,00
DFA320 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r Predplatné- Zbierka zákonov SR, ročník 2015
792,00
DFA321 Hl.mesto SR                    Miestny popl. KO 03/15
530,88
DFA322 ELenAJ, s.r.o. Výučba anglického jazyka 03/2015 (SEPP)
2 560,00
DFA323 Robert Pecov Pravidelná mesačná prehliadka  EPS 03/15
21,10
DFA324 Marci Anton, Ing., HAPOSIS Technik požiarnej ochrany 03/2015
200,00
DFA325 Xepap Kancelársky papier A4, A3
2 191,20
DFA326 GrowJOB s.r.o. Školenie- prednáška, workshopy (SEPP)
2 862,00
DFA327 SPP, a.s.                      Vyúčt. plynu 03/2015 
71,90
DFA328 SPP, a.s.                      Pred. plynu 05/15 
2 301,00
DFA329 QUAZAR s.r.o. Odb. prehl. a skúšky el. zar., spotrebičov
1 969,34
DFA330 Slovak- Telecom, a.s. Telekom. služby 03/2015 
2 168,16
DFA331 Slovak- Telecom, a.s. Telekom. služby
733,69
DFA332 GRATEX INTERNATIONAL a.s.      Prevádzka, tech. podpora a údržby IS MD NA 03/15
540,00
DFA333 GRATEX INTERNATIONAL a.s.      Prevádzka, tech. podpora a údržby IS MD NA ´15
600,00
DFA334 STORNO FA
DFA335 ACADEMIA ISTROPOLITANA o.z.    Školenie
360,00
DFA336 Jarolíková Katarína, JAKA  Uprat. práce- I. časť I. posch.
1 464,07
DFA337 Jarolíková Katarína, JAKA  Uprat. práce- IV. posch.
1 598,66
DFA338 RUEFA REISEN CS s.r.o.         Letenka
1 422,00
DFA339 RUEFA REISEN CS s.r.o.         Letenka
422,00
DFA340 RUEFA REISEN CS s.r.o.         Letenka
270,00
DFA341 RUEFA REISEN CS s.r.o.         Letenka
228,00
DFA342 RUEFA REISEN CS s.r.o.         Letenka
650,00
DFA343 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
649,00
DFA344 Faveo s.r.o Letenka
660,00
DFA345 Robert Pecov Naprogramovanie systému požiarneho tlačítka
89,00
DFA346 Dušan Keller F-RISK Sprac. zák. noriem činností energetik, BOZP technik
300,00
DFA347 PosAm s.r.o. Podpora Lotus Notes 2Q. 2015
478,01
DFA348 Blueframe, s.r.o. Systém. podpora- chod web. stánky 1Q.2015
716,40
DFA349 Entrans s.r.o. Zabezpečenie techniky, ozvučenie (SEPP)
376,68
DFA350 National Health Insurance Fund Databáza EURIPID- ročný poplatok
3 971,00
DFA351 Daňový úrad Bratislava Databáza EURIPID- ročný popl.- odvod na DÚ
794,20
DFA352 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
379,47
DFA353 Faveo s.r.o Letenka
395,00
DFA354 REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Revízie a servis kotolne, prav. servis
132,00
DFA355 PROEKO BA s.r.o. Školenie
69,00
DFA356 EDOS-PEM s.r.o. Školenie
102,00
DFA357 EDOS-PEM s.r.o. Školenie
51,00
DFA358 RESULTA s.r.o. Zab. funkčnej prevádzky IS 2Q. 2015
2 389,97
DFA359 MAILTEC SLOVAKIA. s.r.o. Servis frank. stroja v podateľni
90,60
DFA360 Faveo s.r.o Letenka
1 296,00
DFA361 Faveo s.r.o Letenka
648,00
DFA362 RESULTA s.r.o. Rekonfig. siete VPN spojenie s nemocnicami (IZP)
4 800,00
DFA363 Slovenská pošta, a.s.          Nakreditovanie frank. stroja v podateľni
5 000,00
DFA364 Jarolíková Katarína, JAKA  Uprat. práce- III. posch.
1 592,26
DFA365 Vzdelávacie a doškoľovacie zar Pracovná porada (IZP)
138,60
DFA366 Vzdelávacie a doškoľovacie zar Pracovná porada- poplatok (IZP)
10,00
DFA367 B.V.S.  a.s. Vodné, Stočné 03/15
392,30
DFA368 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla  
278,32
DFA369 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla  
951,31
DFA370 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla  
170,12
DFA371 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla  
623,52
DFA372 Tibor Varga - TSV PAPIER Kancelárske potreby
537,41
DFA373 Tibor Varga - TSV PAPIER Kancelárske potreby
1 861,88
DFA374 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
580,00
DFA375 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
518,00
DFA376 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
200,95
DFA377 RTVS, s.r.o. Ročná platba za rozhlas a televíziu 2015
955,92
DFA378 HOUR s.r.o.                    Školenie
230,40
DFA379 Wolters Kluwer s.r.o. Školenie
240,00
DFA380 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r El. prístup VS pokrač. roku 2015
84,00
DFA381 KNIHOMOL, s.r.o. Zákonník práce s komentárom
284,99
DFA382 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 04/15
590,11
DFA383 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 04/15
344,72
DFA384 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 04/15
340,76
DFA385 Euro Media Košice, s.r.o. Tonery
7 033,67
DFA386 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom - SEPP 02/2015
2 259,51
DFA387 PLUS BA STRAVEX Občerstvenie- zasadnutie monit. výboru (SEPP)
949,80
DFA388 UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Prísp. na závod. stravovanie 03/2015 
34,80
DFA389 REDI TOUR  s.r.o.              Letenka
648,70
DFA390 Faveo s.r.o Letenka
648,00
DFA391 Faveo s.r.o Letenka
203,00
DFA392 RUEFA REISEN CS s.r.o.         Letenka
405,00
DFA393 RUEFA REISEN CS s.r.o.         Letenka
1 297,72
DFA394 RUEFA REISEN CS s.r.o.         Letenka
300,00
DFA395 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
1 755,00
DFA396 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Ubytovanie 
450,00
DFA397 PROEKO BA s.r.o. Školenie
269,00
DFA398 Red Tulip, s.r.o. Vizitky
609,60
DFA399 VAREZ INTERIÉR,s.r.o. Kancel. stoly, skrine, roldor
1 236,00
DFA400 Jarolíková Katarína, JAKA  Uprat. práce- II. posch.
1 540,10