Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania

Objednávky 2013

Poradové číslo
Dodávateľ
Popis
OBJ2013/001 Slovenská pošta, a.s. odber tlače na rok 2013
OBJ2013/002 Slov. nár. rekl. a pr. Agentúra, s.r.o. predplatné časopisu Národnej rady Slovenskej republiky - Parlamentný kuriér
OBJ2013/003 Verlag Dashofer, vydavat., s.r.o. predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke "Praktický sprievodca účtovníctvom pre ROPO a neziskové organizácie"
OBJ2013/004 Verlag Dashofer, vydavat., s.r.o. predplatné na rok 2013 "Spravodajca vo vrejnej správe"
OBJ2013/005 Verlag Dashofer, vydavat., s.r.o. Predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke "Verejné obstarávanie"
OBJ2013/006 Ecopress a.s. predplatné časopisu Sestra
OBJ2013/007 Trend Representative, s.r.o. predplatné časopisu TREND a Profit
OBJ2013/008 AJFA+AVIS s.r.o. Predplatné publikácií edície ,,Čo má vedieť mzdová účtovníčka..."
OBJ2013/009 Sodexo, s.r.o. kapustnica k novoročnému príhovoru pani ministerky
OBJ2013/010 JUDr. Marta Srncová právne služby na obdobie január - február 2013
OBJ2013/011 UNIFY P&P, s.r.o. vyhotovenie vizitiek
OBJ2013/012 AVOAR, s.r.o. personálno-psychologické poradenstvo na dňa 21.1.2013 o 9.30 hod.
OBJ2013/013 Ecopress a.s. predplatné denníka Hospodárske noviny
OBJ2013/014 Petit Press, a.s. predplatné denníka SME
OBJ2013/015 Magnet Press Slovakia s.r.o. predplatné CHIP DVD
OBJ2013/016 Tirna, vydavateľské družstvo predplatné "Finančný spravodaj"
OBJ2013/017 GIRNI - Ing. Drahomír Hrnčiar Nakladanie a odvoz zberného papiera
OBJ2013/018 DAR, s.r.o. zrnková káva Brazília Santos
OBJ2013/019 Sofos spol. s r.o. notebook Lenovo ThinkPad X230
OBJ2013/020 IURA Edition s.r.o. predplatné mesačníka Manažment školy v praxi
OBJ2013/021 E.M.G. Zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ
OBJ2013/022 IURA Edition s.r.o. predplatné dvojmesačníka Zo súdnej praxe
OBJ2013/023 SUVAHA, spol. s r.o. predpaltné časopisu ÚAD na rok 2013
OBJ2013/024 E.M.G. zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia z AJ do SJ a naopak v súvislosti s prijatím delegácie Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť
OBJ2013/025 E.M.G. zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia z AJ do SJ a naopak v rámci pracovného stretnutia zástupcov EK a MZ SR
OBJ2013/026 Mailtec Slovakia s.r.o. servis frankovacieho stroja v podateľni MZ SR
OBJ2013/027 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. predplatné na rok 2013: ,,Práca, mzdy a odmeňovanie" a ,,Personálny a mzdový poradca podnikateľa
OBJ2013/028 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. predplatné na rok 2013 ,,Zbierka zákonov"
OBJ2013/029 Technické služby - ASA, s.r.o. posypová soľ
OBJ2013/030 E.M.G. Zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ
OBJ2013/031 Red Tulip, s.r.o. hlavičkový papier "Štátny kúpeľná komisia"
OBJ2013/032 Petit Press, a.s. predplatné denníka SME
OBJ2013/033 E.M.G. zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia z AJ do SJ a naopak v súvislosti s prijatím delegácie Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť
OBJ2013/034 Double Tree by Hilton Košice zabezpečenie ubytovania pre ministerku zdravotníctva SR (1 noc)
OBJ2013/035 Matica Slovenská predplatné na rok 2013 "Kultúra slova"
OBJ2013/036 Straka Ján upratovacie a čistiace práce, úprava kongresovej sály, prenášanie nábytku, úprava zelene, záhradnícke práce, odpratávanie snehu a solenie v zimnom období
OBJ2013/037 E.M.G. zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ
OBJ2013/038 Hotel Bôrik - Úrad Vlády SR zabezpečenie obedového menu v súvislosti so zahraničnou návštevou delegácie Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť
OBJ2013/039 Slovenský ústav  technickej normalizácie predplatné na rok 2013 ,,Meteorológia a skúšobníctvo"
OBJ2013/040 Ecopress a.s. uverejnenie riadkového inzerátu v Zdravotníckych novinách
OBJ2013/041 Vicom s.r.o. toaletný papier, Z-Z utierky, obrúsky, srevítky, vrecia na odpad
OBJ2013/042 M-Profex spol. s r.o. servis svetelného nápisu "Ministerstvo zdravotníctva SR"
OBJ2013/043 Verlag Dashofer, vydavat., s.r.o. predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke Účtovné súvsťažnosti od A po Z
OBJ2013/044 Disig, a.s. úprava aplikácie referencovania cien na priemer troch najnižších cien v EU...
OBJ2013/045 Juriga s.r.o. tonery HP
OBJ2013/046 FBF Interier - Bartek Viliam malovanie kancelárie č. 442
OBJ2013/047 Lintner Alexander - Sakon pravidelné opravy a údržby kávovarov na úrade MZ SR
OBJ2013/048 E.M.G. konzekutívne tlmočenie z AJ do SJ a naopak v súvislosti s prijatím delegácie Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť.
OBJ2013/049 Peter Finďo - Business Activities predplatné časopisu Slovenský lekár
OBJ2013/050 Slovenský ústav  technickej normalizácie Slovenské technické normy
OBJ2013/051 Sodexo, s.r.o. zabezpečenie obedov v mesiaci január 2013 v súvislosti so zasadnutiami pracovných skupín
OBJ2013/052 Deloitte Advisory s.r.o. vypracovanie Analýzy hospodárnosti a efektívnosti "súvisí s implementáciou OPV"
OBJ2013/053 UNIFY P&P, s.r.o. vyhotovenie vizitiek
OBJ2013/054 DAR, s.r.o. zrnková káva Brazília Santos
OBJ2013/055 E.M.G. preklad materiálu zo SJ do AJ
OBJ2013/056 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. predplatné časopisu Česká a Slovenská farmácia
OBJ2013/057 AFP system s.r.o. oprava poruchy PC pre kamerový systém MZ SR
OBJ2013/058 Red Tulip, s.r.o. hlavičkový papier so slepotlačou ŠZ
OBJ2013/059 Juriga s.r.o. tonery HP
OBJ2013/060 ZOPI TRADE, s.r.o. umývanie služobných vozidiel úradu MZ SR
OBJ2013/061 Ing. Andrea Zlochová vykonanie auditu a oprávnenosti použitia finančných prostriedkov Grantu Národného monitorovacieho centra pre drogy z roku 2012
OBJ2013/062 Xepap xeroxový papier A/3
OBJ2013/063 Technické služby - ASA, s.r.o. posypová soľ
OBJ2013/064 UNIFY P&P, s.r.o. vyhotovenie vizitiek
OBJ2013/065 Sofos spol. s r.o. notebook HP ProBook 4340s
OBJ2013/066 Verlag Dashofer, vydavat., s.r.o. predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke Akciová spoločnosť
OBJ2013/067 JUDr. Marta Srncová právne služby na obdobie marec - máj 2013
OBJ2013/068 AVOAR, s.r.o. personálno-psychologické poradenstvo na dňa 18.2.2013 o 9.00 hod.
OBJ2013/069 Sofos spol. s r.o. notebook HP ProBook 4540s
OBJ2013/070 Vicom s.r.o. papierové vrecia, igelitové vrecia, sáčky do košov
OBJ2013/071 Mazuma s.r.o. úprava návrhu novely vyhlášky MZ SR o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné, týkajúce sa používania štruktúry dávky pre vykazovanie preddavkov elektronicky
OBJ2013/072 Jarolín Ján oprava kopírovacích strojov 
OBJ2013/073 Sodexo, s.r.o. stravné lístky pre zamestnancov štátnej služby
OBJ2013/074 Sodexo, s.r.o. stravné lístky pre zamestnancov verejnej služby
OBJ2013/075 PharmDr. Martin Beneš poradenstvo v oblasti liekovej politiky, tvorby zákonov a analitických činností v liekovej politike
OBJ2013/076 Sofos spol. s r.o. server, Cisco Firewall, záložný zdroj, patch káble
OBJ2013/077 Sofos spol. s r.o. notebook HP Envy 6-1150ec, HP USB 3.0 Port Replicator, HP taška do 16"-charcoal grey
OBJ2013/078 Slov. komora sestier a pôr. Asistentiek predplatné časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia na rok 2013
OBJ2013/079 E.M.G. zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia z AJ do SJ a naopak v rámci pracovného stretnutia zástupcov EK a MZ SR
OBJ2013/080 E.M.G. preklad materiálu ,,Internet Facsimile Message" z AJ do SJ
OBJ2013/081 Hour s.r.o. rozšírenie dochádzkového hardvéru o 1 prípojný bod, pre potreby SEPP MZ SR v priestoroch budovy na adrese Ferjenčíkova 20
OBJ2013/082 Kapsch, s.r.o. prekládka digitálnych telefónov pre potreby SEPP na Ferjenčíkovu 20
OBJ2013/083 Resulta s.r.o. inštalácia a konfigurácia sieťového firewallu, prepojenie rozvádzača a prepínačov, konfigurácia LAN/VLAN, konfigurácia DMZ, konfigurácia a zabezpečenie internetového prístupu, konfigurácia VPN a prepojenie z MZ SR, inštalácia servera intranetového prístupu, konfigurácia a integrácia na doménový radič MZ SR, testovanie 
OBJ2013/084 UNIFY P&P, s.r.o. vyhotovenie vizitiek
OBJ2013/085 Rudolf Polák - RP kontrola hydrantov v objekte MZ SR na rok 2013
OBJ2013/086 Eva Matlovičová-umelecké kníhviazačstvo zviazanie Zbierky zákonov SR a Vestníka MZ SR
OBJ2013/087 Poradca s.r.o. predplatné publikácie "Súvzťažnosti pre verejnú správu"
OBJ2013/088 E.M.G. preklad materiálu ,,Tkanivá do agentúry General Provisions" zo SJ do AJ
OBJ2013/089 AVOAR, s.r.o. personálno-psychologické poradenstvo dňa 8.3.2013
OBJ2013/090 Vicom s.r.o. drogistický tovar a hygienické potreby
OBJ2013/091 Valeo Moving services s.r.o. sťahovacie služby
OBJ2013/092 Sodexo, s.r.o. zabezpečenie obedov v mesiaci február 2013
OBJ2013/093 Vicom s.r.o. toaletný papier Jumbo, Z-Z utierky
OBJ2013/094 Motor-Car Bratislava s.r.o. oprava vozidla Mercedes E320
OBJ2013/095 E.M.G. zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia z AJ do SJ a naopak v rámci prijatia spoločnej misie WHO a ECDC štátnym tajomníkom MZ SR
OBJ2013/096 Madecorp s.r.o. transfer vozidlom pre 6 osôb
OBJ2013/097 E.M.G. zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia z poľského jazyka do slovenského jazyka a naopak 
OBJ2013/098 Prompt tlačiarne cenín, a.s. špeciálny papier na vydávanie povolení na dovoz a vývoz omamných látok, psychotropných látok a liekov s obsahom omamných látok
OBJ2013/099 DAR, s.r.o. zrnková káva Brazília Santos
OBJ2013/100 E.M.G. zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia z AJ do SJ a naopak v rámci prijatia J. E. Akira Takamatsu, veľvyslanca Japonska štátnym tajomníkom MZ SR
OBJ2013/101 Pieniny resort s.r.o. ubytovanie pre 1 osobu na 1 noc v rámci stretnutia pracovnej skupiny pre ochranu zdravia a zdravotnú záchrannú službu v rámci Slovensko-Poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu
OBJ2013/102 Slovenská pošta, a.s. predplatné týždenníka Zdravotnícke noviny (1ks) na rok 2013
OBJ2013/103 Obzor s.r.o. predplatné časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti na rok 2013
OBJ2013/104 Sdružení SCAN predplatné časopisu ADIKTOLOGIE na rok 2013
OBJ2013/105 Slov. štatistická a demografická spol. predplatné časopisu Forum Statisticum Slovacum na rok 2013
OBJ2013/106 E.M.G. Zabezpečenie prekladu materiálu zo slovenského jazyka do arménskeho jazyka
OBJ2013/107 E.M.G. Zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ
OBJ2013/108 Vicom s.r.o. papierové Z-Z utierky, biele
OBJ2013/109 Hewlett Packard Slovakia s.r.o. USB token iKey 2032 FIPS + sw lic. + 2m USB predlžovací kábel
OBJ2013/110 Sodexo, s.r.o. stravné lístky pre SEPP
OBJ2013/111 Vicom s.r.o. kuchynské utierky, biele servítky
OBJ2013/112 Impromat-Slov s.ro. servis kopírovacieho stroja RICOH AFICIO 1350 v rozmnožovni MZ SR
OBJ2013/113 Juriga s.r.o. tonery HP
OBJ2013/114 IURA Edition s.r.o. predplatné mesačníka ÚČTOVNÍCTVO ROPO A OBCÍ
OBJ2013/115 E.M.G. Zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ
OBJ2013/116 Sodexo, s.r.o. zabezpečenie obedov v mesiaci marec v súvislosti so zasadnutiami pracovných skupín a kategorizačných komisií
OBJ2013/117 Be cool agency s.r.o. catering na "raňajky s ministerkou" dňa 28.3.2013
OBJ2013/118 Juriga s.r.o. tonery HP
OBJ2013/119 E.M.G. preklad materiálu zo SJ do poľského jazyka
OBJ2013/120 Tibor Varga - TSV PAPIER kancelársky spotrebný materiál
OBJ2013/121 Tibor Varga - TSV PAPIER kancelársky spotrebný materiál
OBJ2013/122 Jarolíková Katarína - JAKA jarné upratovanie v budove MZ SR
OBJ2013/123 AZ pneu s.r.o. letné pneumatiky; Barum Bravuris 2-195/65 R15 91H - 4ks, Continental-235/45 R17 94 Y - 8ks
OBJ2013/124 Impromat-Slov s.ro. nahradná súčiastka "veba" a jej výmena na kopírovacom stroji Ricoh Aficio 1050 v rozmnožovni MZ SR
OBJ2013/125 E.M.G. simultánne tlmočenie SJ/AJ a naopak s technickým vybavením "služby súvisia s implementáciou OPZ"
OBJ2013/126 PhDr. Eva Timková, ASERTÍV - agentúra metodická príručka "Zákon o verejnom obstarávaní - komentár k platnému a účinnému zneniu" - 3ks
OBJ2013/127 Juriga s.r.o. tonery HP
OBJ2013/128 Xepap xeroxový papier A/3
OBJ2013/129 DAR, s.r.o. zrnková káva Brazília Santos
OBJ2013/130 Kamenný obchod Kávička kávovar Jura ENA 7
OBJ2013/131 E.M.G. zabezpečenie prekladu materiálu zo SJ do AJ
OBJ2013/132 Rehánek Igor informačná tabuľa MZ SR (SEPP)
OBJ2013/133 Bartek Viliam maľovanie kancelárií
OBJ2013/134 E.M.G. preklad materiálu ,,Informácia o príradných liečebných kúpeľoch v SR" zo SJ do AJ
OBJ2013/135 AZ pneu s.r.o. letné pneumatiky; Continental-235/45 R17 94 Y - 4ks
OBJ2013/136 Iuris Libri, s.r.o. publikácia z edície Judikatúra - Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy
OBJ2013/137 STORNO
OBJ2013/138 E.M.G. preklad materiálu ,,Medzirezortný charakter verejného zdravia - pozícia verejného zdravia v legislatíve krajín V4" zo SJ do AJ
OBJ2013/139 Albatrade spol. s r.o. cateringové služby na VII. Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPZ, dňa 25.4.13
OBJ2013/140 E.M.G. technické zabezpečenie rokovania (mikrofóny, ozvučenie, zvuková nahrávka) v súvislosti s organizovaním Monitorovacieho výboru pre OPZ
OBJ2013/141 IURA Edition s.r.o. Storno
OBJ2013/142 Sodexo, s.r.o. stravné lístky (SEPP)
OBJ2013/143 Abela s.r.o. oprava elektronického vrátnika umiestneného na 1. posch. smerom od kongresovej sály na komunikačný odbor
OBJ2013/144 Imi Trade s.r.o. reklamné predmety a ich potlač (pre potreby OKPSaMD - NMCD)
OBJ2013/145 Best hotel properties a.s. ubytovanie oficiálnej návštevy popredných kuvajtských predstaviteľov
OBJ2013/146 E.M.G. konzekutívne tlmočenie SJ/AJ v súvislosti s prijatím veľvyslankyne Holandského kráľovstva v SR štátnym tajomníkom MZ SR
OBJ2013/147 Vicom s.r.o. drogistický spotrebný materiál
OBJ2013/148 Donor Group, s.r.o. kancelárske stoličky (20 ks)
OBJ2013/149 B2B Partner s.r.o. kovové 4-zásuvkové kartotéky A4 (2ks)
OBJ2013/150 AVOAR, s.r.o. personálno-psychologické poradenstvo
OBJ2013/151 E.M.G. preklad materiálu ,,2013 National Report to the EMCDDA" z AJ do SJ
OBJ2013/152 Ecopress a.s. uverejnenie riadkového inzerátu v denníku Hospodárske noviny
OBJ2013/153 Juriga s.r.o. tonery HP
OBJ2013/154 E.M.G. konzekutívne tlmočenie z arabského jazyka do slovenského jazyka a naopak, v súvislosti s oficiálnou návštevou ministra zdravotníctva Kuvajtského štátu
OBJ2013/155 G.Laminátor materiál na hrebeňové viazanie
OBJ2013/156 Albizia s.r.o. chemické ošetrenie drevín v átriu MZ SR
OBJ2013/157 Tibor Varga - TSV PAPIER kancelársky spotrebný materiál
OBJ2013/158 Hotel Bôrik - Úrad Vlády SR obedové menu v súvislosti s oficiálnou návštevou ministra zdravotníctva Kuvajtského štátu v SR
OBJ2013/159 Juriga s.r.o. tonery Konica Minolta A0DT-WYO (3ks)
OBJ2013/160 Best line s.r.o. deratizácia mravcami napadnutých priestorov budovy MZ SR
OBJ2013/161 Regotrans Rittmeyer s.r.o. údržba a revízia vzduchotechnických zariadení
OBJ2013/162 Vicom s.r.o. drogistický spotrebný materiál
OBJ2013/163 Jarolín Ján oprava kopírovacích strojov 
OBJ2013/164 Česká lékarská spoločnost J.E. Purkyne účasť pre 2 osoby na celosvetovej konferencii WONCA 2013
OBJ2013/165 E.M.G. preklad materiálu ,,Súhrnná reakcia na pozičný dokument EK" zo SJ do AJ (súvisí s implementáciou OPZ)
OBJ2013/166 Quazar s.r.o. odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení + kontroly elektrických prenosných spotrebičov na rok 2013 v budove MZ SR
OBJ2013/167 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. elektronický ročný prístup do Verejnej správy SR
OBJ2013/168 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra revízia registrácie minerálnych zdrojov na území Prešovského kraja
OBJ2013/169 Webster s.r.o. súbor prác pre kampaň s názvom "Pýtajte sa lekára"
OBJ2013/170 Ing. Matúš Smatana - GKS geodetické zameranie pozemkov vo vlastníctve MZ SR a pozemkov s nimi susediacich
OBJ2013/171 Cooltech s.r.o. kontrola a servis vnútorných klimatizačných jednotiek na MZ SR
OBJ2013/172 Sofos spol. s r.o. počítač HP Pro 3500 MT i3-3220/4GB/500GB/DVD/Windows 7P+8P
OBJ2013/173 Hour s.r.o. vyhotovenie služobných preukazov zamestnancov MZ SR
OBJ2013/174 E.M.G. preklad materiálu ,,Transpozícia smernice 2010/53/EC" zo SJ do AJ
OBJ2013/175 Sofos spol. s r.o. notebook HP ProBook 4340s display 13,3 procesor i5-3230 4GB pamäť 500GB HDD, B, Windows 7P + 8P + taška
OBJ2013/176 Vicom s.r.o. drogistický spotrebný materiál
OBJ2013/177 E.M.G. preklad materiálu ,,Vzor písomného informovaného súhlasu pred vykonaním sterilizácie" zo SJ do jazykov národnostných menšín
OBJ2013/178 Bartek Viliam malé rekonštrukčné práce v budove MZ SR
OBJ2013/179 RNDr. Ivan Šarík znalecký posudok geologického vrtu Bo-3 na Sliači, okres: Zvolen, Obec Sliač, katastrálne územie Rybáre
OBJ2013/180 Impromat-Slov s.ro. oprava a servis kopírovacieho stroja Ricoh Aficio MP 1350 (podateľňa MZ SR)
OBJ2013/181 E.M.G. konzekutívne tlmočenie z AJ do SJ a naopak v súvislosti s návštevou Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť
OBJ2013/182 Janica.sk, s.r.o. cateringové služby na akciu "Posedenie pani ministerky s novinármi" dňa 23.5.13
OBJ2013/183 Talaš Juraj - Ateliér 2T vypracovanie jednostupňového projektu chladenia kancelárií č.: 249, 250, 344, 345, 448, 449 a 450 v budove MZ SR
OBJ2013/184 Kamenný obchod Kávička zrnková káva Brazília Santos
OBJ2013/185 E.M.G. preklad materiálu pre potreby SFLP zo SJ do AJ
OBJ2013/186 KINX, s.r.o. cateringové služby na konferenciu dňa 28.5.13 (OKPSaMD)
OBJ2013/187 Sodexo, s.r.o. stravné lístky (SEPP)
OBJ2013/188 Sodexo, s.r.o. zabezpečenie obedov v nesiaci máj 2013 v súvislosti so zasadnutím pracovných skupín a kategorizačných komisií
OBJ2013/189 Juriga s.r.o. toner Konica Minolta TN217k, black
OBJ2013/190 Decs consulting, s.r.o. oprava kávovaru Impressa S9OT (KM)
OBJ2013/191 Petit Press, a.s. uverejnenie riadkového inzerátu v denníku SME (SEPP)
OBJ2013/192 Richard Drinka - ADRIA sťahovacie služby
OBJ2013/193 E.M.G. preklad materiálu zo SJ do AJ (SZ)
OBJ2013/194 E.M.G. konzekutívne tlmočenie SJ/AJ v súvislosti s prijatím veľvyslanca štátu Izrael v SR ministerkou zdravotníctva
OBJ2013/195 Malík Marek - ELSAT nastavenie TV prijímača a programov (KM)
OBJ2013/196 Štefan Tarnóczy oprava vodoinštalácie (KM)
OBJ2013/197 EUROAQUA spol. s r.o. elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál
OBJ2013/198 Denisa Berousková Pechová preklad materiálu ,,Informovaný súhlas pred vykonaním sterilizácie osoby" do rómskeho jazyka
OBJ2013/199 Kľúčová služba - KUX zámočnícky materiál
OBJ2013/200 E.M.G. Košice simultánne tlmočenie SJ/AJ a zabezpečenie tlmočníckej techniky v súvislosti s organizovaním Monitorovacieho výboru pre OPZ
OBJ2013/201 EQUILIBRIA, s.r.o. tlačové materiály v súlade s rámcovou dohodou č. 142/2013
OBJ2013/202 Vicom s.r.o. servítky, kuchynské utierky, toaletný papier
OBJ2013/203 Sofos spol. s r.o. Ultrabook Lenovo Idea Pad Yoga s procesorom core i5
OBJ2013/204 Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť výcvikové zariadenia a služby
OBJ2013/205 Vicom s.r.o. xeroxový papier A/3, červený a béžový
OBJ2013/206 E.M.G. Košice úradný preklad materiálu
OBJ2013/207 E.M.G. Košice konzekutívne tlmočenie SJ/AJ v súvislosti s priatím mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v SR, štátnym tajomníkom MZ SR
OBJ2013/208 Juriga s.r.o. tonery HP
OBJ2013/209 Hotel LUX B&B s.r.o. hotelové, kongresové a cateringové služby spolu s ubytovaním na VIII. Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPZ
OBJ2013/210 Synerta Transport s.r.o. zabezpečenie dopravy v súvislosti s VIII. Zasadnutím Monitorovacieho výboru pre OPZ
OBJ2013/211 Informačné centrum mesta Banská Bystrica prehliadka mesta Banská Bystrica v súvislosti s VIII. Zasadnutím Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo
OBJ2013/212 Webster s.r.o. 5ks fotografií z fotobanky (kampaň Pýtajte sa lekára) a montáž fotografií
OBJ2013/213 Profiklima, s.r.o. realizácia stavby ,,chladenie kancelárií v budove MZ SR" v kanceláriách č. 249, 250, 344, 345, 448, 449, 450
OBJ2013/214 Kamenný obchod Kávička zrnková káva Chicco d´Oro Tradition 250g
OBJ2013/215 E.M.G. Košice preklad materiálu ,,Analýza k návrhu revízie Operačného programu Zdravotníctvo"
OBJ2013/216 Jarolín Ján tonery RICOH Aficio
OBJ2013/217 NAR marketing s.r.o. prístup do virtuálnej aukčnej siene PROe.biz pre realizáciu 15 elektronických aukcií
OBJ2013/218 Talaš Juraj - Ateliér 2T vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu "Realizácia bezbariérového prístupu k budove MZ SR"
OBJ2013/219 Bartek Viliam horizontálne žalúzie s retiazkou
OBJ2013/220 Sofos spol. s r.o. počítačová zostava
OBJ2013/221 Xepap xerox papier A4
OBJ2013/222 Sofos spol. s r.o. HW technika pre potreby OKPSaMD
OBJ2013/223 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. multifunkčné zariadenie bizhub C224e s príslušenstvom
OBJ2013/224 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. multifunkčné zariadenie Konica Minolta 240f
OBJ2013/225 TASR jednorázové vydanie tlačovej správy v rámci OTS v spravodajskom servise Tlačovej agentúry SR
OBJ2013/226 Sodexo, s.r.o. stravné lístky v hodnote 3,36 € na mesiac júl 2013
OBJ2013/228 Sodexo, s.r.o. zabezpečenie obedov na mesiac jún 2013 pre kategorizačné komisie a pracovné skupiny
OBJ2013/229 Prompt tlačiarne cenín, a.s. papier s hologramom štátneho znaku SR
OBJ2013/230 Občianske združenie Odyseus vypracovanie a zaslanie Výkazu nízkoprahových programov za rok 2012
OBJ2013/231 Občianske združenie Prima vypracovanie a zaslanie Výkazu nízkoprahových programov za rok 2012
OBJ2013/232 Centrum dobrovoľníctva vypracovanie a zaslanie Výkazu nízkoprahových programov za rok 2012
OBJ2013/233 Občianske združenie Pomocná ruka vypracovanie a zaslanie Výkazu nízkoprahových programov za rok 2012
OBJ2013/234 Združenie STORM vypracovanie a zaslanie Výkazu nízkoprahových programov za rok 2012
OBJ2013/235 ROAD, n.o. vypracovanie a zaslanie Výkazu klientov a programov resocializačného zariadenia za rok 2012
OBJ2013/236 ADAM o.z. vypracovanie a zaslanie Výkazu klientov a programov resocializačného zariadenia za rok 2012
OBJ2013/237 Združenie MUDr. Ivana Novotného o.z. vypracovanie a zaslanie Výkazu klientov a programov resocializačného zariadenia za rok 2012
OBJ2013/238 PAHOROK n.o. vypracovanie a zaslanie Výkazu klientov a programov resocializačného zariadenia za rok 2012
OBJ2013/239 NELEGÁL o.z. vypracovanie a zaslanie Výkazu klientov a programov resocializačného zariadenia za rok 2012
OBJ2013/240 Komunita Ľudovítov n.o. vypracovanie a zaslanie Výkazu klientov a programov resocializačného zariadenia za rok 2012
OBJ2013/241 TEEN CHALENGE SLOVAKIA n.o. vypracovanie a zaslanie Výkazu klientov a programov resocializačného zariadenia za rok 2012
OBJ2013/242 Čistý deň n.o. vypracovanie a zaslanie Výkazu klientov a programov resocializačného zariadenia za rok 2012
OBJ2013/243 Provital o.z. vypracovanie a zaslanie Výkazu klientov a programov resocializačného zariadenia za rok 2012
OBJ2013/244 Návrat - RDZO o.z. vypracovanie a zaslanie Výkazu klientov a programov resocializačného zariadenia za rok 2012
OBJ2013/245 COR centrum n.o. vypracovanie a zaslanie Výkazu klientov a programov resocializačného zariadenia za rok 2012
OBJ2013/246 MANUS o.z. vypracovanie a zaslanie Výkazu klientov a programov resocializačného zariadenia za rok 2012
OBJ2013/247 Z-Návrat Centrum n.o. vypracovanie a zaslanie Výkazu klientov a programov resocializačného zariadenia za rok 2012
OBJ2013/248 ReSocia n.o. vypracovanie a zaslanie Výkazu klientov a programov resocializačného zariadenia za rok 2012
OBJ2013/249 ŠANCA n.o. vypracovanie a zaslanie Výkazu klientov a programov resocializačného zariadenia za rok 2012
OBJ2013/250 Inštitút Krista Veľkňaza o.z. vypracovanie a zaslanie Výkazu klientov a programov resocializačného zariadenia za rok 2012
OBJ2013/251 Gréckokatolícka charita Prešov vypracovanie a zaslanie Výkazu klientov a programov resocializačného zariadenia za rok 2012
OBJ2013/252 Retest vypracovanie a zaslanie Výkazu klientov a programov resocializačného zariadenia za rok 2012
OBJ2013/253 Nádej - Reménység n.o. vypracovanie a zaslanie Výkazu klientov a programov resocializačného zariadenia za rok 2012
OBJ2013/254 Red Tulip, s.r.o. vyhotovenie obojstranných vizitiek SJ/AJ - riaditeľ SZ
OBJ2013/255 E.M.G. Košice preklad materiálu
OBJ2013/256 Red Tulip, s.r.o. hlavičkové papiere, obálky, obaly na spisy s potlačou
OBJ2013/257 E.M.G. Košice preklad materiálu "OPZ"
OBJ2013/258 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. dopreva, inštalácia a pripojenie do siete na multifunkčné zariadenia
OBJ2013/259 Vicom s.r.o. ZZ utierky, toaletný papier
OBJ2013/260 Jarolín Ján tonery Ricoh
OBJ2013/261 Juriga s.r.o. tonery HP
OBJ2013/262 Red Tulip, s.r.o. vizitky
OBJ2013/263 E.M.G Košice preklad materiálu
OBJ2013/264 E.M.G. Košice konzekutívne tlmočenie SJ/AJ v súvislosti s prijatím zástupcov investičného fondu  Gulf  Capital  Abú Dhabí
OBJ2013/265 Geo Slovakia s.r.o. Kontrolné merania a rozbory vôd  v  ochranných  pásmach I. stupňa  prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd
OBJ2013/266 Impromat-Slov s.ro. servis kopírovacieho stroja Ricoh Aficio MP C2550 + čistenie
OBJ2013/267 Juriga s.r.o. tonery HP Q2624A
OBJ2013/268 Kávička.sk, s.r.o. zrnková káva LAVAZZA 250g, 100% arabica, čierna
OBJ2013/269 Jarolín Ján tonery FT 1350E
OBJ2013/270 Jarolín Ján oprava kopírovacích strojov 
OBJ2013/271 Sodexo, s.r.o. stravné lístky na mesiac august 2013
OBJ2013/272 Sodexo, s.r.o. zabezpečenie obedov v mesiaci júl 2013 pre pracovné skupiny
OBJ2013/273 INTERNATIONAL FORUM GASTEIN účastnícky poplatok na 16. európskom zdravotnom fóre Gastein
OBJ2013/274 E.M.G. Košice preklad materiálu z AJ do SJ
OBJ2013/275 Kávička.sk, s.r.o. zrnková káva Chicco d´Oro Tradition 250g, filter Jura Claris Blue, čistiace tabletky Jura 6, dekalcifikačné tabletky Jura
OBJ2013/276 E.M.G. Košice zabezpečenie ,,úradného" prekladu materiálu z AJ do SJ
OBJ2013/277 Abrador, s.r.o. PC zostava HP
OBJ2013/278 Red Tulip, s.r.o. hl. papiere MZ SR
OBJ2013/279 Prompt tlačiarne cenín, a.s. špeciálny papier s modrým glišovým pásikom s mikrotextom, slepotlačou štátneho znaku a hologramon s reliéfom štátneho znaku.
OBJ2013/280 Entrans s.r.o. preklad materiálov z AJ do SJ
OBJ2013/281 Xepap xeroxový papier A3
OBJ2013/282 Jarolín Ján toner Bizhub C 224
OBJ2013/283 Entrans s.r.o. preklad materiálu zo SJ do AJ
OBJ2013/284 Tibor Varga - TSV PAPIER kancelársky spotrebný materiál
OBJ2013/285 Richard Drinka - ADRIA presťahovanie kancelárií z Ferienčíkovej ul. na Limbovu MZ SR
OBJ2013/286 Vicom s.r.o. drogistický tovar a hygienické potreby
OBJ2013/287 Jarolín Ján oprava kopírovacieho stroja Dialta Di 152
OBJ2013/288 Sodexo, s.r.o. zabezpečenie obedov pre pracovné skupiny
OBJ2013/289 Entrans s.r.o. konzekutívne tlmočenie z AJ do SJ a naopak v súvislosti s prijatím guvernéra Rozvojovej banky Rady Európy Rolfa Wenzela u ministerky zdravotníctva SR
OBJ2013/290 Entrans s.r.o. konzekutívne tlmočenie z AJ do SJ a naopak v súvislosti s účasťou štátneho tajomníka MZ SR na stretnutí ministrov zdravotníctva V4
OBJ2013/291 Sodexo, s.r.o. stravné lístky 
OBJ2013/292 Lintner Alexander - Sakon servis kávovaru JURA
OBJ2013/293 Red Tulip, s.r.o. hl. papier MZ SR
OBJ2013/294 Tibor Varga - TSV PAPIER kancelársky spotrebný materiál
OBJ2013/295 Hewlett Packard Slovakia s.r.o. PC k štátnej pokladnici
OBJ2013/296 EUROAQUA spol. s r.o. senzorový snímač (splachovač)
OBJ2013/297 E.M.G. Košice preklad textu "Zdravie 2020" zo slovenského jazyka do ruského
OBJ2013/298 AZ pneu s.r.o. zimné pneumatiky na služobné vozidlá MZ SR
OBJ2013/299 Impromat-Slov s.ro. servis kopírovacieho stroja RICOH AFICIO MP 1350
OBJ2013/300 Xepap xerox papier A4
OBJ2013/301 Vicom s.r.o. drogistický tovar a hygienické potreby
OBJ2013/302 Impromat-Slov s.ro. oprava kopírovacieho stroja RICOH AFICIO MP 13500 a AFICIO LP 1050
OBJ2013/303 E.M.G. Košice konzekutívne tlmočenie z AJ do SJ a naopak na prijatie veľvyslanca Talianskej republiky v SR štátnym tajomníkom MZ SR
OBJ2013/304 Enermont s.r.o. odstránenie závad na rozvodoch elektrickej energie MZ SR
OBJ2013/305 Red Tulip, s.r.o. vizitky SJ - 50ks
OBJ2013/306 E.M.G. Košice Zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ
OBJ2013/307 Vision Design vyhotovenie grafického vyobrazenia loga a housestylu spolu s grafickým manuálom pre Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting
OBJ2013/308 E.M.G. Košice Zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ
OBJ2013/309 E.M.G. Košice zabezpečenie prekladu materiálu zo SJ do AJ
OBJ2013/310 Juriga s.r.o. toner
OBJ2013/311 Bartek Viliam STORNO
OBJ2013/312 Kávička.sk, s.r.o. zrnková káva
OBJ2013/313 Vicom s.r.o. drogistický tovar
OBJ2013/314 Sodexo, s.r.o. stravné lístky
OBJ2013/315 Albatrade spol. s r.o. cateringové služby v súvislosti s realizáciou pracovného stretnutia WP7 v rámci European Union Network for Patient Safety and Quality of Care 
OBJ2013/316 Transfer osôb, Z. Krečeyová dopravné služby v súvislosti s realizáciou pracovného stretnutia WP7 v rámci projektu European Union Network for Patient Safety and Quality of Care
OBJ2013/317 Webster s.r.o. súbor prác pre kampaň s názvom "Pýtajte sa lekára"
OBJ2013/318 Sodexo, s.r.o. zabezpečenie obedov 
OBJ2013/319 Jarolíková Katarína - JAKA jesenné upratovanie v budove MZ SR
OBJ2013/320 E.M.G. Košice zabezpečenie prekladu materiálu zo SJ do AJ
OBJ2013/321 E.M.G. Košice zabezpečenie prekladu materiálu zo AJ do SJ
OBJ2013/322 E.M.G. Košice zabezpečenie prekladu materiálu zo SJ do AJ
OBJ2013/323 EGO Zlín Slovakia s.r.o. školenie zamestnancov MZ SR
OBJ2013/324 Jarolín Ján oprava kopírovacieho stroja Minolta EP 1030
OBJ2013/325 Ecopress a.s. uverejnenie riadkového inzerátu v Zdravotníckych novinách
OBJ2013/326 E.M.G. Košice zabezpečenie prekladu materiálu zo SJ do AJ
OBJ2013/327 Vicom s.r.o. drogistický tovar a hygienické potreby
OBJ2013/328 Technické služby - ASA, s.r.o. posypová soľ 
OBJ2013/329 FBF Interier - Bartek Viliam oprava a výmena vertikálnych žalúzií na úrade MZ SR
OBJ2013/330 Ecopress a.s. uverejnenie riadkového inzerátu v denníku Hospodárske noviny
OBJ2013/331 Mailtec Slovakia s.r.o. náplň a štítky do frankovacieho stroja
OBJ2013/332 Hotel Mikado kongresové priestory k usporiadaniu hlavnej informačnej aktivity OPC - konferencia o úspešne zrealitovaných projektoch
OBJ2013/333 Hotel Mikado služby na školenie OPZ
OBJ2013/334 Hotel Bôrik - Úrad Vlády SR zabezpečenie obedu k prijatiu ministreky zdravotníctva Talianskej republiky ministerkou zdravotníctva SR
OBJ2013/335 Entrans s.r.o. preklad materiálu z AJ do SJ
OBJ2013/336 Jarolín Ján tonery 
OBJ2013/337 Red Tulip, s.r.o. vyhotovenie vizitiek 100ks SJ, 100ks AJ
OBJ2013/338 Vzdelávacie a doškolovacie zariadenie VS - Financie ubytovacie a stravovacie služby v súvislosti s uskutočnením workshopu IZP ku strategickému rámcu
OBJ2013/339 Tibor Varga - TSV PAPIER kancelársky spotrebný materiál
OBJ2013/340 Juriga s.r.o. tonery
OBJ2013/341 Ezex s.r.o. - hotel Ambassador konferenčná miestnosť a občerstvenie k uskutočneniu informačného semináru OPZ
OBJ2013/342 Robert Pecov výmena 2ks požiarnych hlásičov EPS v kongresovej sále MZ SR
OBJ2013/343 Red Tulip, s.r.o. vyhotovenie vizitiek 100ks SJ, 50ks AJ
OBJ2013/344 E.M.G. Košice preklad materiálu zo SJ do AJ
OBJ2013/345 Sodexo, s.r.o. stravné lístky v hodnote 3,36 € na mesiac november2013
OBJ2013/346 Mailtec Slovakia s.r.o. pravidelné čístenie a údržba frankovacieho stroja v podateľni MZ SR
OBJ2013/347 Hekas, s.r.o. účasť na 45. konferencii vodohospodárov v priemysle
OBJ2013/348 STORNO
OBJ2013/349 E.M.G. Košice preklad materiálu zo SJ do AJ
OBJ2013/350 E.M.G. Košice konzekutívne tlmočenie AJ/SJ na prijatie veľvyslanca Maltézskeho rádu štátnym tajomníkom MZ SR
OBJ2013/351 Autosklo H&D s.r.o. výmena skla na služobnom motorovom vozidle
OBJ2013/352 Hour s.r.o. vyhotovenie služobných preukazov zamestnancov MZ SR
OBJ2013/353 E.M.G. Košice preklad dokumentu
OBJ2013/354 Jarolín Ján výmena zobrazovacej jednotky na kopírovacom stroji Konica Minolta EP 1030 
OBJ2013/355 DOLIS s.r.o. publicita OPZ
OBJ2013/356 Red Tulip, s.r.o. vyhotovenie vizitiek
OBJ2013/357 Vicom s.r.o. toaletný papier, hyg. pap. Utierky
OBJ2013/358 Varez Interiér, s.r.o. kancelársky nábytok pre úrad MZ SR
OBJ2013/359 Marci Anton, Ing.  - HAPOSIS zabezpečenie PO v budove na Ferjenčíkovej 20, BA
OBJ2013/360 Juriga s.r.o. tonery
OBJ2013/361 PHDr. Vlasta Kurucová psychologické vyšetrenie vodičov MZ SR
OBJ2013/362 Impromat-Slov s.ro. servis kopírovacieho stroja AFICIO MP 1350 RICOH v podateľni MZ SR
OBJ2013/363 Štefan Tarnóczy oprava Geberitu na 2. posch. v budove MZ SR
OBJ2013/364 Xepap xeroxový papier A/4
OBJ2013/365 Jarolíková Katarína - JAKA tepovanie kobercov na úrade MZ SR
OBJ2013/366 G.Laminátor hrebeňové viazania, vrchné časti, spodné časti, lišta na upevnenie
OBJ2013/367 Vzdelávacie a doškolovacie zariadenie VS - Financie ubytovacie a stravovacie služby v súvislosti s uskutočnením workshopu IZP
OBJ2013/368 E.M.G. Košice zabezpečenie úradného prekladu materiálu do jazykov: bulharký, český, chorvátsky, maďarský, nemecký, poľský, ukrajinský
OBJ2013/369 Denisa Berousková Pechová zabezpečenie úradného prekladu materiálu do rómskeho jazyka
OBJ2013/370 AVOAR, s.r.o. presonálno-psychologické poradenstvo
OBJ2013/371 Vladislav Salamon - SALI FOTO kalendáre 2014 pre úrad MZ SR
OBJ2013/372 Double H Studio, s.r.o. fotografovanie na konferencii OPZ v projektoch
OBJ2013/373 Doubletree by Hilton Bratislava zabezpečenie kongresových priestorov, stravovacie a hotelové službyv súvislosti s realizáciou konferencie k spoločnej akcii Health Workforce Planning & Forecasting
OBJ2013/374 TRITON, s.r.o. oprava automatickej závory na parkovisku MZ SR
OBJ2013/375 EQUILIBRIA, s.r.o. tlač letákov
OBJ2013/376 Kovotyp, s.r.o spisové kovové skrine 15ks "OPZ"
OBJ2013/377 E.M.G. Košice preklad materiálu z AJ do SJ
OBJ2013/378 Zeleň Slovakia s.r.o. zabezpečenie zimnej údržby v areály MZ SR počas zimnej sezóny
OBJ2013/379 E.M.G. Košice preklad materiálu z AJ do SJ
OBJ2013/380 Vicom s.r.o. hygienické myslo, Z-Z utierky
OBJ2013/381 Juriga s.r.o. tonery
OBJ2013/382 Tibor Varga - TSV PAPIER kancelársky spotrebný materiál
OBJ2013/383 Sodexo, s.r.o. stravné lístky
OBJ2013/384 Sodexo, s.r.o. zabezpečenie obedov v mesiaci movember pre pracovné skupiny
OBJ2013/385 Xepap xerox papier A4 a A3
OBJ2013/386 Gratex International a.s. odborná konzultácia v oblasti účtovania v systéme Dynamics Navision
OBJ2013/387 Vicom s.r.o. hyg. materiál
OBJ2013/388 Tibor Varga - TSV PAPIER 3-mesačné nástenné kalendáre
OBJ2013/389 STORNO
OBJ2013/390 Hilka Stanislav, Autoservis HILKA oprava služobného motorového vozidla
OBJ2013/391 Bejly SK s.r.o. koncoročná porada vedenia MZ SR s riaditeľmi fakultných a univerzitných nemocníc a členov NRSR pre zravotníctva, menu
OBJ2013/392 STORNO STORNO
OBJ2013/393 S.V.S. Partner, s.r.o. diaľničné nálepky 2014
OBJ2013/394 Sodexo, s.r.o. stravné lístky
OBJ2013/395 Hilka Stanislav, Autoservis HILKA oprava služobného motorového vozidla
OBJ2013/396 Vicom s.r.o. hyg. materiál
OBJ2013/397 Red Tulip, s.r.o. vyhotovenie vizitiek
OBJ2013/398 Hilka Stanislav, Autoservis HILKA oprava služobného motorového vozidla
OBJ2013/399 EUROAQUA spol. s r.o. elektroinštalačný vodoinštalačný a zámočnícky materiál
OBJ2013/400 Malík Marek - ELSAT výmena karty Skyling a nastavenie satelitného prijímača a signálu
OBJ2013/401 Hilka Stanislav, Autoservis HILKA oprava služobného motorového vozidla
OBJ2013/402 E.M.G. Košice preklad materiálu 
OBJ2013/403 Juriga s.r.o. tonery
OBJ2013/404 Hilka Stanislav, Autoservis HILKA oprava služobného motorového vozidla
OBJ2013/405 Red Tulip, s.r.o. vyhotovenie novoročných pozdravov
OBJ2013/406 Sodexo, s.r.o. zabezpečenie obedov na mesiac december pre pracovné skupiny
OBJ2013/407 Hilka Stanislav, Autoservis HILKA oprava služobného motorového vozidla
OBJ2013/408 KIWI s.r.o. propagačné predmety pre potreby publicity OPZ