Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania

Objednávky 2014

Poradové číslo
Dodávateľ
Popis
OBJ2014/001 ECOPRESS, a.s. predplatné časopisu Sestra na rok 2014
OBJ2014/002 AJFA+AVIS s.r.o. predplatné publikácií edície ,,Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." ročník 2014
OBJ2014/003 PETIT PRESS, a.s. predplatné týždenníka SME na rok 2014
OBJ2014/004 TREND REPRESENTATIVE, s.r.o. predplatné časopisu TREND na rok 2014
OBJ2014/005 ECOPRESS, a.s. predpatné denníka Hospodárske noviny na rok 2014
OBJ2014/006 SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. predplatné tlače na rok 2014: Ekonom, Mladá fronta dnes, Nový čas, Nový čas nedeľa, Plus jeden deň, Plus 7 dní, Pravda FP, Profit, Zdravie, Zdravotnícke noviny SK, Zdravotnícke noviny CZ
OBJ2014/007 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/008 E.M.G. preklad materiálu z poľského jazyka do slovenského jazyka
OBJ2014/009 SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. predplatné týždenníka Zdravotnícke noviny SK
OBJ2014/010 E.M.G. preklad materiálu zo SJ do AJ
OBJ2014/011 SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. predplatné časopisu PROFIT
OBJ2014/012 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/013 IURA EDITION s.r.o. predplatné dvojmesačníka Zo súdnej praxe ročník 2014
OBJ2014/014 SODEXO, s.r.o. stravné lístky v hodnote 3,36 € na mesiac január 2014
OBJ2014/015 IURA EDITION s.r.o. predplatné mesačníka Manažment školy v praxi na rok 2014
OBJ2014/016 RED TULIP, s.r.o. vizitky - riaditeľ IZP
OBJ2014/017 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/018 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. predplatné na rok 2014: Práca, mzdy a odmeňovanie; Personálny mzdový poradca podnikateľa
OBJ2014/019 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. predplatné Zbierky zákonov ročník 2014
OBJ2014/020 SNRPA, s.r.o. predplatné časopisu Národnej rady Slovenskej republiky Parlamentný kuriér na rok 2014
OBJ2014/021 SOFOS spol. s r.o. HP Pro Book 650 2ks, Docking station 2ks, HP Business Top Load Case (up to 15.6")
OBJ2014/022 TIBOR VARGA - TSV PAPIER kancelársky spotrebný materiál
OBJ2014/023 JUDr. MARTA SRNCOVÁ právne služby pre úrad MZ SR na mesiac január 2014
OBJ2014/024 ECOPRESS, a.s. uverejnenie riadkovej inzercie v Hospodárskych novinách dňa 16.1.2014
OBJ2014/025 XEPAP xeroxový papier A4
OBJ2014/026 MATICA SLOVENSKÁ predplatné časopisu Kultúra slova na rok 2014
OBJ2014/027 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/028 E.M.G. simultánne tlmočenie SJ/AJ a tlmočnícka technika pre cca 150 účastníkov v rámci konania medzinárodnej konferencie Health Workforce Planning and Foroecasting
OBJ2014/029 MARTINUS.SK, s.r.o. knižné publikácie o Slovensku
OBJ2014/030 VICOM s.r.o. hygienické potreby
OBJ2014/031 MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s. predplatné titulu ČESKÁ A SLOVENSKÁ FARMÁCIA
OBJ2014/032 KIWI, s.r.o. propagačné predmety na konferenciu Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting konanej dňa 28.-29.1.2014
OBJ2014/033 MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. služba hot-line Diamond a kreditovanie na rok 2014 k frankovaciemu stroju v podateľni MZ SR
OBJ2014/034 MALÍK MAREK - ELSAT výmena karty Skylink IRDETO aktivácia a nastavenie sat. Prijímača a signálu
OBJ2014/035 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/036 JURIGA s.r.o. tonery
OBJ2014/037 PROFIKLIMA, s.r.o. servisná kontrola na technických zariadeniach - klimatizačných a vzduchotechnických jednotkách
OBJ2014/038 SUVAHA, spol. s r.o. predplatné časopisu ÚAD na rok 2014
OBJ2014/039 MAGNET Press Slovakia s.r.o. predplatné CHIP DVD na rok 2014
OBJ2014/040 European Peripherals, spol. s r.o. motorová kosačka HUSQVARNA R 52S + olej 30 0,06l
OBJ2014/041 JURIGA s.r.o. tonery
OBJ2014/042 SODEXO, s.r.o. stravné lístky v hodnote 3,36 € na mesiac február 2014
OBJ2014/043 TIBOR VARGA - TSV PAPIER kancelársky spotrebný materiál
OBJ2014/044 ALEXANDER LINTNER - SAKON pravidelné údržby a opravy kávovarov na úrade MZ SR na rok 2014 v dvojmesačných intervaloch
OBJ2014/045 Ing. Ivan Fischer vyhotovenie znaleckého posudku
OBJ2014/046 Rudolf Polák - RP kontroly prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov v budobe MZ SR
OBJ2014/047 Bašta Pajštún, s.r.o. prenájom priestorov v súvislosti so zabezpečením pracovného stretnutia vedenia MZ SR s Asociáciou štátnych nemocníc
OBJ2014/048 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka servis služobného motorového vozidla
OBJ2014/049 TIRNA, vydavateľské družstvo predplatné Finančný spravodaj na rok 2014
OBJ2014/050 JUDr. Jarmila Kováčová notárske služby (Dozorná rada SsúSCCH Banská Bystrica)
OBJ2014/051 Straka Ján pomocné práce na úrade MZ SR v mesiaci február 2014
OBJ2014/052 RED TULIP, s.r.o. hlavičkový papier
OBJ2014/053 Jarolín Ján- kancelárska technika oprava kopírovacích strojov
OBJ2014/054 Peter Finďo - Business Activities predplatné časopisu Slovenský lekár na rok 2014
OBJ2014/055 Progress promotion Bratislava, spol. s r.o. grafické spracovanie, tlač a dodanie tlačovín na medzinárodnú konferenciu - Nemocnice novej generácie
OBJ2014/056 E.M.G. preklad publikácie
OBJ2014/057 VICOM s.r.o. hygienické potreby
OBJ2014/058 RED TULIP, s.r.o. vizitky - riaditeľka OZEÚMV
OBJ2014/059 Wolters Kluwer s.r.o. predplatné mesačníka Účtovníctvo ropo a obcí na rok 2014
OBJ2014/060 Francúzsky inštitút na Slovensku kurz francúzskeho jazyka
OBJ2014/061 Slovenská štatistická a demografická spoločnosť predplatné časopisu Forum Statisticum Slovacum na rok 2014
OBJ2014/062 OBZOR s.r.o. predplatné časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti na rok 2014
OBJ2014/063 Sdružení SCAN predplatné časopisu Adiktologie na rok 2014
OBJ2014/064 Impromat-Slov s.r.o. servis kopírovacieho stroja RICOH AFICIO MP 1350 v podateľni MZ SR
OBJ2014/065 TRITON, s.r.o. oprava rampy na parkovisku MZ SR
OBJ2014/066 European Commission tlmočenie zo SJ do AJ a naopak v súvislosti so stretnutím zástupcami MZ SR a zástupcami Európskej komisie
OBJ2014/067 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/068 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/069 E.M.G. preklad materiálu z AJ do SJ
OBJ2014/070 JURIGA s.r.o. tonery
OBJ2014/071 DOUBLETREE BY HILTON BRATISLAVA zabezpečenie kongresových priestorov a hotelových služieb v súvislosti s realizáciou medzinárodnej konferencie Nemocnice novej generácie
OBJ2014/072 Slovenská zdravotnícka univerzita ubytovanie pre 1 osobu
OBJ2014/073 VICOM s.r.o. Z-Z utierky
OBJ2014/074 JUDr. Jarmila Kováčová notárske služby (Dozorná rada LVN, a.s. Košice)
OBJ2014/075 JURIGA s.r.o. tonery "OPZ"
OBJ2014/076 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/077 TIBOR VARGA - TSV PAPIER kancelársky spotrebný materiál
OBJ2014/078 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/079 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/080 JURIGA s.r.o. tonery
OBJ2014/081 SODEXO, s.r.o. stravné lístky na mesiac marec
OBJ2014/082 Mária Černá vyradenie registratúrnych záznamov
OBJ2014/083 TIBOR VARGA - TSV PAPIER kancelársky spotrebný materiál
OBJ2014/084 Double N, s.r.o. hygienický spotrebný materiál
OBJ2014/085 AVOAR, s.r.o. personálno-psychologické poradenstvo k výberovému konaniu
OBJ2014/086 RED TULIP, s.r.o. vizitky
OBJ2014/087 Slovak-Telecom, a.s. mobilné telefóny pre potreby MZ SR
OBJ2014/088 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/089 Entrans s.r.o. simultánne tlmočenie SJ/AJ počas Medzinárodnej konferencie organizovanej Ministerstvom zdravotníctva SR
OBJ2014/090 SODEXO, s.r.o. zabezpečenie obedov v mesiaci február 2014
OBJ2014/091 XEPAP xeroxový papier A4, A3
OBJ2014/092 Ján Straka pomocné práce na úrade MZ SR do konca februára 2015
OBJ2014/093 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/094 MLTB Group, s.r.o. letné pneumatiky pre motorové vozidlá MZ SR
OBJ2014/095 RED TULIP, s.r.o. obaly s potlačou MZ SR
OBJ2014/096 JURIGA s.r.o. tonery
OBJ2014/097 Elvyt s.r.o. oprava výťahu OTAN v budove MZ SR
OBJ2014/098 Mgr. Katarína Marečková úradný preklad materiálu z AJ do SJ
OBJ2014/099 TIBOR VARGA - TSV PAPIER kancelársky spotrebný materiál
OBJ2014/100 Entrans s.r.o. preklad materiálu zo SJ do AJ
OBJ2014/101 Entrans s.r.o. preklad listu zo SJ do AJ
OBJ2014/102 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/103 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/104 Double N, s.r.o. hygienický spotrebný materiál
OBJ2014/105 Regotrans Rittmeyer s.r.o. výmena servopohonu
OBJ2014/106 RED TULIP, s.r.o. vyhotovenie vizitiek pre SEPP
OBJ2014/107 RED TULIP, s.r.o. vyhotovenie vizitiek
OBJ2014/108 RED TULIP, s.r.o. vyhotovenie vizitiek
OBJ2014/109 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. elektronický ročný prístup do Verejnej správy SR
OBJ2014/110 TIBOR VARGA - TSV PAPIER kancelársky spotrebný materiál
OBJ2014/111 Double N, s.r.o. hygienický spotrebný materiál
OBJ2014/112 RED TULIP, s.r.o. vyhotovenie vizitiek
OBJ2014/113 SODEXO, s.r.o. občerstvenie na poradu IHR
OBJ2014/114 Entrans s.r.o. preklad materiálu zo SJ do AJ
OBJ2014/115 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/116 European Commission tlmočenie zo SJ do AJ a naopak v súvislosti so stretnutím zástupcami MZ SR a zástupcami Európskej komisie
OBJ2014/117 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/118 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/119 Entrans s.r.o. preklad dokumentu pre potreby OKCLP z AJ do SJ
OBJ2014/120 SODEXO, s.r.o. stravné lístky na mesiac apríl
OBJ2014/121 European Commission tlmočenie zo SJ do AJ a naopak v súvislosti so stretnutím zástupcami MZ SR a zástupcami Európskej komisie
OBJ2014/122 JURIGA s.r.o. tonery
OBJ2014/123 SODEXO, s.r.o. zabezpečenie obedov v mesiaci marec 2014
OBJ2014/124 RED TULIP, s.r.o. vyhotovenie vizitiek
OBJ2014/125 Nay a.s. kávovary Saeco Philips
OBJ2014/126 Jarolíková Katarína - JAKA jarné upratovanie v budove MZ SR
OBJ2014/127 Double N, s.r.o. hygienický spotrebný materiál
OBJ2014/128 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. predplatné Zbierky zákonov ročník 2014 (2.preddavok)
OBJ2014/129 QUAZAR s.r.o. vykonanie kontroly elektr. prenosných spotrebičov v budove MZ SR
OBJ2014/130 HOUR s.r.o. výroba služobných preukazov pre zamestnancov MZ SR
OBJ2014/131 Richadr Drinka - ADRIA presťahovanie kancelárií v rámci Bratislavy
OBJ2014/132 XEPAP xeroxový papier
OBJ2014/133 RED TULIP, s.r.o. vyhotovenie vizitiek
OBJ2014/134 European Commission tlmočenie zo SJ do AJ a naopak v súvislosti so stretnutím zástupcami MZ SR a zástupcami Európskej komisie
OBJ2014/135 Nay a.s. umývačka riadu 2ks
OBJ2014/136 Resulta s.r.o. diskový kontrolér, pevný disk
OBJ2014/137 ERV - JANIK s.r.o. odstránenie závad v zmysle revíznej správy - elektroinštalácia plynovej kotolne
OBJ2014/138 SOFOS spol. s r.o. notebook, multifunkčná tlačiareň, dataprojektor, tlačiareň
OBJ2014/139 JURIGA s.r.o. tonery
OBJ2014/140 Entrans s.r.o. preklad materiálu pre potreby SEPP zo SJ do AJ
OBJ2014/141 ALBIZIA s.r.o. ošetrenie stromov Magnolia grandiflora v átriu MZ SR
OBJ2014/142 VAREZ INTERIÉR, s.r.o. kancelárske stoličky
OBJ2014/143 TIBOR VARGA - TSV PAPIER kancelársky spotrebný materiál
OBJ2014/144 Impromat-Slov s.r.o. oprava kopírovacieho stroja
OBJ2014/145 ANKABA s.r.o. resuscitačný set
OBJ2014/146 RED TULIP, s.r.o. vyhotovenie vizitiek pre riaditeľa OZEÚMV
OBJ2014/147 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/148 MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. servis frankovacieho stroja v podateľni MZ SR
OBJ2014/149 Entrans s.r.o. zabezpečenie prekladu materiálu zo SJ do AJ
OBJ2014/150 SODEXO, s.r.o. stravné lístky
OBJ2014/151 Impromat-Slov s.r.o. oprava kopírovacieho stroja v rozmnožovni MZ SR
OBJ2014/152 Envigeo a.s. revízia registrácie minerálnych zdrojov na území Banskobystrického kraja
OBJ2014/153 VAREZ INTERIÉR, s.r.o. pracovná doska, stôl, (stolárske práce)
OBJ2014/154 SODEXO, s.r.o. zabezpečenie obedov v mesiaci apríl 2014
OBJ2014/155 Entrans s.r.o. zabezpečenie prekladu materiálu zo SJ do AJ
OBJ2014/156 Entrans s.r.o. zabezpečenie prekladu materiálu z NJ do SJ
OBJ2014/157 JUDr. Jarmila Kováčová notárske služby k dozornej rade Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s.
OBJ2014/158 Mad Hand, art & design s.r.o. tlač prezenčncýh materiálov pre Rezidentský program
OBJ2014/159 EQUILIBRIA, s.r.o. grafické a reprografické tlačiarenské služby
OBJ2014/160 JUDr. Jarmila Kováčová notárske služby k schváleniu odmien členov predstavenstva a dozornej rady akciových spoločností
OBJ2014/161 iMi Trade s.r.o. reklamné predmety
OBJ2014/162 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2014/163 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/164 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/165 European Commission konzekutívne tlmočenie zo SJ do AJ a naopak
OBJ2014/166 Double N, s.r.o. hygienický spotrebný materiál
OBJ2014/167 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/168 Entrans s.r.o. simultánne tlmočenie z AJ do SJ a naopak + tlmočnícka technika
OBJ2014/169 EMOC Alumatic s.r.o. oprava automotických vchodových dvreí MZ SR
OBJ2014/170 Datacomp s.r.o. WiFi router pre potreby sekcie európskych programov a projektov
OBJ2014/171 Double N, s.r.o. hygienický spotrebný materiál
OBJ2014/172 XEPAP xeroxový papier
OBJ2014/173 Entrans s.r.o. simultánne tlmočenie z AJ do SJ a naopak + tlmočnícka technika
OBJ2014/174 BE COOL agency s.r.o. občerstvenie pri príležitosti prezentácie Európskej správy o drogách 2014
OBJ2014/175 JUDr. Jarmila Kováčová notárske služby (Predstavenstvo spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.)
OBJ2014/176 JUDr. Jarmila Kováčová notárske služby (Dozorná rada spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.)
OBJ2014/177 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka servis služobného motorového vozidla
OBJ2014/178 RED TULIP, s.r.o. tlač vizitiek
OBJ2014/179 Impromat-Slov s.r.o. servis kopírovacieho stroja RICOH AFICIO MP 1350 v podateľni MZ SR
OBJ2014/181 Abrador, s.r.o. externé pevné disky 2ks
OBJ2014/182 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/183 Entrans s.r.o. simultánne tlmočenie z AJ do SJ a naopak
OBJ2014/184 RED TULIP, s.r.o. hlavičkový papier
OBJ2014/185 Hotel Bratislava City, Hotel Bratislava hotelové a kongresové služby s občerstvením v súvislosti so zabezpečením IX.zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OPZ
OBJ2014/186 QUAZAR s.r.o. vykonanie OS a OP el. zariadení pre kuchyňu MZ SR
OBJ2014/187 Bartek Viliam montáž horizontálnych žaluzií
OBJ2014/188 Lexxion Publisher dvojdňové školenie - State Aid and Services of General Economic Interest
OBJ2014/189 Pharmeca a.s. poradenstvo v oblasti strategických a koncepčných riešení v liekovej politike SR vrátane výkonu odborných činností súvisiacich s cenovou a úhradovou reguláciou liečivých prípravkov
OBJ2014/190 Jarolín Ján- kancelárska technika oprava kopírovacích a faxových strojov
OBJ2014/191 VAREZ INTERIÉR, s.r.o. kancelársky nábytok
OBJ2014/192 Double N, s.r.o. hygienický spotrebný materiál
OBJ2014/193 Slovak-Telecom, a.s. mobilný telefón
OBJ2014/194 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2014/195 Eva Matlovičová - umelecké kníhviazačstvo knižná väzby Zbierky Zákonov SR a vestníka MZ SR ročník 2013
OBJ2014/196 Motor-Car Bratislava s.r.o. oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/197 SODEXO, s.r.o. stravné lístky na rok 2014
OBJ2014/198 SOFOS spol. s r.o. dataprojektor so stropným držiakom
OBJ2014/199 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/200 Entrans s.r.o. preklad materiálu zo SJ do AJ
OBJ2014/201 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/202 TRITON, s.r.o. oprava elektronickej slučky na rampe MZ SR
OBJ2014/203 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/204 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2014/205 Motor-Car Bratislava s.r.o. oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/206 ADAM o.z. vypracovanie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2013
OBJ2014/207 Z-Návrat Centrum n.o. vypracovanie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2013
OBJ2014/208 MANUS o.z. vypracovanie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2013
OBJ2014/209 Návrat - RDZO o.z. vypracovanie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2013
OBJ2014/210 COR centrum n.o. vypracovanie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2013
OBJ2014/211 Provital o.z. vypracovanie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2013
OBJ2014/212 Čistý deň n.o. vypracovanie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2013
OBJ2014/213 TEEN CHALENGE SLOVAKIA n.o. vypracovanie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2013
OBJ2014/214 Komunita Ľudovítov n.o. vypracovanie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2013
OBJ2014/215 NELEGÁL o.z. vypracovanie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2013
OBJ2014/216 Nádej - Reménység n.o. vypracovanie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2013
OBJ2014/217 PAHOROK n.o. vypracovanie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2013
OBJ2014/218 Združenie MUDr. Ivana Novotného o.z. vypracovanie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2013
OBJ2014/219 ROAD, n.o. vypracovanie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2013
OBJ2014/220 OZ Pro Retest vypracovanie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2013
OBJ2014/221 ReSocia n.o. vypracovanie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2013
OBJ2014/222 Inštitút Krista Veľkňaza o.z. vypracovanie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2013
OBJ2014/223 Gréckokatolícka charita Prešov vypracovanie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2013
OBJ2014/224 ŠANCA n.o. vypracovanie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2013
OBJ2014/225 o.z. VICTUS vypracovanie a zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie za rok 2013
OBJ2014/226 Impromat-Slov s.r.o. servis kopírovacieho stroja RICOH AFICIO MP 1350 v podateľni MZ SR
OBJ2014/227 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/228 Občianske združenie Prima vypracovanie a zaslanie výkazu nízkoprahových programov za rok 2013
OBJ2014/229 Občianske združenie Odyseus vypracovanie a zaslanie výkazu nízkoprahových programov za rok 2013
OBJ2014/230 Občianske združenie Pomocná ruka vypracovanie a zaslanie výkazu nízkoprahových programov za rok 2013
OBJ2014/231 Združenie STORM vypracovanie a zaslanie výkazu nízkoprahových programov za rok 2013
OBJ2014/232 Fronteras s.r.o. plastové hrebene na väzbu
OBJ2014/233 RED TULIP, s.r.o. tlač vizitiek
OBJ2014/234 TIBOR VARGA - TSV PAPIER kancelársky spotrebný materiál
OBJ2014/235 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2014/236 Panoráma Šport hotel, a.s. - Holiday Inn Žilina prenájom konferenčnej miestnosti s občerstvením "OPZ"
OBJ2014/237 Ezex s.r.o. - hotel Ambassador prenájom konferenčnej miestnosti s občerstvením "OPZ"
OBJ2014/238 Panoráma Šport hotel, a.s. - Holiday Inn Žilina prenájom konferenčnej miestnosti s občerstvením "OPZ"
OBJ2014/239 AVOAR, s.r.o. personálno-psychologické poradenstvo k výberovému konaniu
OBJ2014/240 Administer Slovakia, spol. s r.o., divízia Media uverejnenie riadkovej inzercie v Hospodárskych novinách dňa 23.6.2014
OBJ2014/241 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/242 XEPAP kancelársky papier A3
OBJ2014/243 Double N, s.r.o. hygienický spotrebný materiál
OBJ2014/244 Entrans s.r.o. preklad materiálu z AJ do SJ
OBJ2014/245 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/246 SODEXO, s.r.o. zabezpečenie stravovaniana mesiac jún 2014
OBJ2014/247 Kärcher Slovakia, s.r.o. oprava tlakového čističa Kärcher HD 650
OBJ2014/248 Prompt tlačiareň cenín, a.s. tlač chránených tlačív "POVOLENIE - dovoz"
OBJ2014/249 Euro Media Košice, s.r.o. zobrazovacia jednotka Ricoh Aficio 1027
OBJ2014/250 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/251 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/252 Prompt tlačiareň cenín, a.s. vyhotovenie chránených tlačovín "Osvedčenie - povolenie - na omamné a psychotropné látky"
OBJ2014/253 DOUBLETREE BY HILTON BRATISLAVA kongresové služby, ubytovacie služby a stravovacie služby
OBJ2014/254 Entrans s.r.o. preklad materiálu zo SJ do AJ
OBJ2014/255 PROFIKLIMA, s.r.o. dodávka a montáž klimatizačnej jednotkydv. Č. 121
OBJ2014/256 PROFIKLIMA, s.r.o. dodávka a montáž klimatizačnej jednotkydv. Č. 122
OBJ2014/257 Elvyt s.r.o. oprava riadiacej dosky núdzového obvodu na výťahu OTAB 1 000 6/6 DX v.č. 2348/02
OBJ2014/258 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/259 Adrian Kral - EXPAN Olepenie vstupných dverí do priestorov KM
OBJ2014/260 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2014/261 EXE spol. s r.o. softvér Adobe Acrobat XI Standard SK Win Full 2x + DVD pack 2x
OBj2014/262 Entrans s.r.o. preklad materiálu zo SJ do AJ
OBJ2014/263 Kema SK, s.r.o. vypracovanie štúdie na zabezpečenie výdaja stravy, s možnosťou pripravovať minútky
OBJ2014/264 SOFOS spol. s r.o. plátno k projektoru + montáž a inštalácia projektora a plátna
OBJ2014/265 European health forum Gastein účasť na 17. európskom zdravotnom fóre Gastein v dňoch 1. - 3. 10.14
OBJ2014/266 SOFOS spol. s r.o. notebook Lenovo + operačný systém Windows 8.1 - 4ks
OBJ2014/267 AQUA PRO s.r.o. elektroinštalačný, vodoinštalačný a zámočnícky materiál
OBJ2014/268 Impromat-Slov s.r.o. oprava kopírovacieho stroja v rozmnožovni MZ SR
OBJ2014/269 TIBOR VARGA - TSV PAPIER kancelársky spotrebný materiál
OBJ2014/270 PROFIKLIMA, s.r.o. oprava havarijného stavu klimatizačnej jednotky v serverovni MZ SR
OBJ2014/271 RED TULIP, s.r.o. tlačoviny
OBJ2014/272 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. predplatné Zbierky zákonov ročník 2014 - 3. preddavok
OBJ2014/273 RED TULIP, s.r.o. rowmarková tabula na označenie kancelárie riaditeľky KM
OBJ2014/274 Entrans s.r.o. preklad materiálu z AJ do SJ
OBJ2014/275 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/276 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/277 Slovak-Telecom, a.s. mobilné telefóny pre potreby MZ SR
OBJ2014/278 Europ-Autosklo BA, s.r.o. výmena čelného skla na služobnom vozidle MZ SR
OBJ2014/279 MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. pravidelná údrža frankovacieho stroja + atramentová náplň do podateľne MZ SR
OBJ2014/280 Entrans s.r.o. preklad materiálu zo SJ do AJ
OBJ2014/281 Entrans s.r.o. preklad materiálu z AJ do SJ
OBJ2014/282 HOUR s.r.o. nastavenie parametrov pre zostavu na nároky stravných lístkov zo systému HUMAN
OBJ2014/283 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/284 Double N, s.r.o. hygienický spotrebný materiál
OBJ2014/285 XEPAP kancelársky papier A4
OBJ2014/286 TIBOR VARGA - TSV PAPIER kancelársky spotrebný materiál
OBJ2014/287 MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. výmena náhradného dielu na frankovacom stroji v podateľni MZ SR
OBJ2014/288 RED TULIP, s.r.o. hlavičkové papiere MZ SR
OBJ2014/289 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. oprava kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub C253
OBJ2014/290 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/291 Regotrans Rittmeyer s.r.o. servis kotolne na 2. polrok 2014
OBJ2014/292 Unitec Holding spol. s r.o. oprava systému PTV v priestoroch kancelárie ministerky zdravotníctva
OBJ2014/293 Double N, s.r.o. hygienické potreby
OBJ2014/294 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2014/295 XEPAP kancelársky papier A3
OBJ2014/296 RED TULIP, s.r.o. vizitky pracovníkov SEPP
OBJ2014/297 ALBIZIA s.r.o. ošetrenie stromov Magnolia grandiflora v átriu MZ SR
OBJ2014/298 Euro Media Košice, s.r.o. toner
OBJ2014/299 European Commission tlmočenie zo SJ do AJ a naopak na bilaterálne rokovanie zástupcov MZ SR so zástupcami Európskej komisie
OBJ2014/300 VAREZ INTERIÉR, s.r.o. kancelárske stoličky
OBJ2014/301 Euro Media Košice, s.r.o. multifunkčné zariadenia (3ks) pre potreby úradu MZ SR
OBJ2014/302 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2014/303 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/304 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/305 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/306 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/307 QUAZAR s.r.o. OS a OP prenosných el. spoltrebičov
OBJ2014/308 Entrans s.r.o. tlmočenie na stretnutí ministrov zdravotníctva V4, Rakúska, Chorvátska a Slovinska.
OBJ2014/309 Vzdelávacie a doškol. zariadenie VS-Financie ubytovacie a stravovacie služby
OBJ2014/310 Entrans s.r.o. preklad materiálu zo slovenského jazyka do ruského jazyka
OBJ2014/311 Entrans s.r.o. preklad materiálu zo SJ do AJ
OBJ2014/312 HOUR s.r.o. vyhotovenie služobných preukazov nových zamestnancov MZ SR
OBJ2014/313 Robert Pecov výmena požiarnych hlásičov
OBJ2014/314 SWEE, s.r.o. občerstvenie na workshop národných stakeholdrov
OBJ2014/315 VIVE servis viazač strunovej väzby do rozmnožovne MZ SR
OBJ2014/316 PEREX a.s. riadková inzercia v denníku Pravda
OBJ2014/317 ECOPRESS, a.s. riadková inzercia v denníku Hospodárske noviny
OBJ2014/318 Impromat-Slov s.r.o. oprava kopírovacieho stroja v rozmnožovni MZ SR
OBJ2014/319 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/320 MALÍK MAREK - ELSAT oprava satelitného prijímača
OBJ2014/321 MLTB Group, s.r.o. zimné pneumatiky na služobné motorové vozidlá
OBJ2014/322 Double N, s.r.o. hygienický spotrebný materiál
OBJ2014/323 C.C.C. s.r.o. diagnostika kopírovacieho stroja
OBJ2014/324 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2014/325 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. servis kopírovacieho stroja RICOH AFICIO MP 1350 v podateľni MZ SR
OBJ2014/326 HI-Reklama, s.r.o. propagačné materiály
OBJ2014/327 Double N, s.r.o. hygienický spotrebný materiál
OBJ2014/328 Nay a.s. kávovar Philips Saeca HD8751/19 Intelia
OBJ2014/329 Hrnčiar Drahomír Ing. - GIRNI odvoz a likvidácia naupotrebiteľného majetku
OBJ2014/330 ŠEMŠEJ IMRICH - Inštalačný materiál inštalačný materiál
OBJ2014/331 RED TULIP, s.r.o. vyhotovenie vizitiek
OBJ2014/332 TIBOR VARGA - TSV PAPIER kancelársky spotrebný materiál
OBJ2014/333 Greyson Consulting, s.r.o. operatívna analýza k vybraným záverom kontroly ÚVO s návrhom odborného stanoviska a ďalšieho postupu
OBJ2014/334 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/335 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2014/336 SWEE, s.r.o. cateringové služby v súvislosti s realizáciou pracovného stretnutia v rámci projektu European Union Network for Patient Sagety and Quality of Care
OBJ2014/337 KÁVIČKA.SK, s.r.o. kávovar Jura Impressa F8
OBJ2014/338 Entrans s.r.o. zabezpečenie prekladu vybraných otázok v rámci dotazníka ESPAD z AJ do SJ a naopak
OBJ2014/339 Wolters Kluwer s.r.o. knižné tituly ,,súvisí s implementáciou OPZ"
OBJ2014/340 Vinohradnícke vinárske družstvo upomienkové predmety pre ministrov zdravotníctva krajín V4, Rakúska, Chorvátska a Slovinska
OBJ2014/341 INGEO - ENVILAB s.r.o. kontrolné analýzy vybraných prírodných liečivých a minerálnych vôd využívaných na pitné procedúry a z voľného oodberu pre verejnosť
OBJ2014/342 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/343 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/344 RED TULIP, s.r.o. propagačné a organizačné predmety v súvislosti so stretnutím ministrov zdravotníctva V4 + Rakúska, Chorvátska a Slovinska
OBJ2014/345 ECOPRESS, a.s. uverejnenie riadkovej inzercie
OBJ2014/346 TIBOR VARGA - TSV PAPIER organizačné predmety v súvislosti so stretnutím ministrov zdravotníctva V4 + Rakúska, Chorvátska a Slovinska
OBJ2014/347 2U s.r.o. vlajky v súvislosti s organizovaním stretnutia ministrov zdravotníctva V4 + Rakúska, Chorvátska a Slovninska
OBJ2014/348 Double N, s.r.o. hygienické potreby
OBJ2014/349 VAREZ INTERIÉR, s.r.o. kancelársky nábytok
OBJ2014/350 Bašta Pajštún, s.r.o. cateringové služby na rezortné pracovné stretnutie k príprave stretnutia ministrov zdravotníctva V4 + Rakúska, Chorvátska
OBJ2014/351 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/352 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2014/353 Ego Zlín, spol. s r.o. prenájom bioboxu EBXT-06 a príslušenstva
OBJ2014/354 ARRIVA a.s. autobusová preprava na cvičenie vo Vyšnom Nemeckom dňa 23.10.2014
OBJ2014/355 Knihomol, s.r.o. Odborná literatúra
OBJ2014/356 Asociácia samaritánov Slovenskej republiky zabezpečenie občerstvenia v súvislosti s organizovaním súčinnostného ukážkového cvičenia dňa 23.10.2014
OBJ2014/357 VAREZ INTERIÉR, s.r.o. kancelársky nábytok
OBJ2014/358 Profesia, s.r.o. uverejnenie inzercie
OBJ2014/359 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka servis služobného motorového vozidla
OBJ2014/360 Impromat-Slov s.r.o. servis kopírovacieho stroja RICOH AFICIO MP 1350 v rozmnožovni MZ SR
OBJ2014/361 TIBOR VARGA - TSV PAPIER kancelársky spotrebný materiál
OBJ2014/362 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka servis služobného motorového vozidla
OBJ2014/363 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/364 Štefan Tarnóczy demontáž starých umývadlových batérií a montáž nových batérií na úrade MZ SR
OBJ2014/365 KIWI, s.r.o. propagačné predmety pre potrebu publicity OPZ
OBJ2014/366 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka servis služobného motorového vozidla
OBJ2014/367 Ing., Arch. Juraj Talaš, Ateliér 2T spracovanie projektovej dokumentácie "prístrešok nad podestou pred bočným vstupom do budovy MZ SR"
OBJ2014/368 Kovovýroba, Boris Stoklas výroba a montáž prestrešenia podesty pred bočným vchodom do budovy MZ SR
OBJ2014/369 Entrans s.r.o. zabezpečenie prekladu materiálu zo SJ do AJ
OBJ2014/370 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka servis služobného motorového vozidla
OBJ2014/371 Entrans s.r.o. preklad materiálu zo SJ do AJ
OBJ2014/372 Le Cheque Dejeuner s.r.o. jedálne kupóny pre potreby úradu MZ SR
OBJ2014/373 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka servis služobného motorového vozidla
OBJ2014/374 RED TULIP, s.r.o. pamätná plaketa s certifikátom
OBJ2014/375 Slovenská zdravotnícka univerzita ubytovanie pre 1 osobu
OBJ2014/376 Euroaqua spol. s r.o. senzorový splachovaťč
OBJ2014/377 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka servis služobného motorového vozidla
OBJ2014/378 European Commission tlmočenie zo SJ do AJ a naopak na stretnutí zástupcov MZ SR so zástupcami EK
OBJ2014/379 RED TULIP, s.r.o. rowmarková tabula na označenie kancelárie ministra a štátneho tajomníka MZ SR a vizitky
OBJ2014/380 Impromat-Slov s.r.o. náhradné diely a ich výmena po dobe životnosti na kopírovacom stroji Ricoh Aficio MP 1350 v rozmnožovni MZ SR
OBJ2014/381 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka servis služobného motorového vozidla
OBJ2014/382 TIBOR VARGA - TSV PAPIER kancelársky spotrebný materiál "OPZ"
OBJ2014/383 TIBOR VARGA - TSV PAPIER kancelársky spotrebný materiál
OBJ2014/384 PAMAS - Trenčín s.r.o. novoročné pozdravy pre KM
OBJ2014/385 Nešt.amb.klinic.psychol. PhDr. Vlasta Kurucová psychologické vyšetrenie vodiča MZ SR
OBJ2014/386 Entrans s.r.o. preklad materiálu zo SJ do AJ
OBJ2014/387 Double N, s.r.o. hygienický spotrebný materiál
OBJ2014/388 TIBOR VARGA - TSV PAPIER kalendáre na rok 2015
OBJ2014/389 Pavol Mikula - Gastroline cateringové služby v súvislosti s realizáciou strategického školenia SEPP dňa 27.11.2014
OBJ2014/390 Pavol Mikula - Gastroline cateringové služby v súvislosti s realizáciou pracovného stretnutia WP7 Coordination meeting dňa 8.12 - 9.12.14
OBJ2014/391 Adrian Kral - EXPAN polep vstupných dverí v budove MZ SR
OBJ2014/392 Regotrans Rittmeyer s.r.o. oprava kotla na úrade MZ SR v zmysle zmluvy č. 161/2014
OBJ2014/393 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka servis služobného motorového vozidla
OBJ2014/394 MAGNET Press Slovakia s.r.o. predplatné časopisu CHIP na rok 2015
OBJ2014/395 XEPAP kancelársky papier
OBJ2014/396 ECOPRESS, a.s. predplatné denníka Hospodárske noviny
OBJ2014/397 SUVAHA, spol. s r.o. predplatné časopisu ÚAD na rok 2015
OBJ2014/398 Resulta s.r.o. služby k rekonfigurácii siete MZ SR pre VPN spojenie s nemocnicami
OBJ2014/399 Slov. národ. rekl. a realit. agentúra, s.r.o. predplatné časopisu Národnej rady Slovenskej republiky Parlamentný kuriér na rok 2015
OBJ2014/400 RED TULIP, s.r.o. tlačoviny
OBJ2014/401 CK Autotour diaľničné nálepky pre služobné motorové vozidlá
OBJ2014/402 Entrans s.r.o. preklad materiálu z AJ do SJ
OBJ2014/403 Entrans s.r.o. preklad materiálu zo SJ do AJ
OBJ2014/404 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka servis služobného motorového vozidla
OBJ2014/405 Robert Pecov výmena akumulátora v ústredni Satel umiestnenej v serverovni MZ SR
OBJ2014/406 Technické služby - ASA, s.r.o. posypová soľ
OBJ2014/407 PETIT PRESS, a.s. predplatné denníka SME na rok 2015
OBJ2014/408 Jarolíková Katarína - JAKA upratovacie práce naviac
OBJ2014/409 Euroaqua spol. s r.o. elektronický, zámočnícky a vodoinštalačný materiál
OBJ2014/410 Robert Pecov výmena akumulátorov v ústredni elektrického zabezpečovacieho systému, v ústredni kontroly vstupu a v ústredni zálohovaného otvárania rámp
OBJ2014/411 EQUILIBRIA, s.r.o. tlač dotazníkov ESPAD
OBJ2014/412 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/413 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/414 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/415 JUDr. Jarmila Kováčová notárske služby
OBJ2014/416 EQUILIBRIA, s.r.o. tlač dokumentu Výročná správa NMCD
OBJ2014/417 Euro Media Košice, s.r.o. tonery
OBJ2014/418 Mária Černá Spracovanie archívnych dokumentov
OBJ2014/419 Šiška & Partners s.r.o. právne posúdenie skutkového stavu z pohľadu ochrany osobných údajov
OBJ2014/420 Entrans s.r.o. preklad materiálu zo SJ do AJ
OBJ2014/421 TIRNA, vydavateľské družstvo predplatné Finančný spravodaj na rok 2015
OBJ2014/422 SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. predplatné tlače na rok 2015
OBJ2014/423 SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. predplatné Zdravotníckych novín na rok 2015
OBJ2014/424 MEDIAPRINT - KAPA PRESSEGROSSO, a.s. predplatné časopisu ČESKÁ A SLOVENSKÁ FARMÁCIA na rok 2015
OBJ2014/425 Slovenská zdravotnícka univerzita ubytovanie na rok 2015 pre 1 osobu
OBJ2014/426 HILKA STANISLAV, Autoservis Hilka oprava služobného motorového vozidla MZ SR
OBJ2014/427 AVOAR, s.r.o. personálno-psychologické poradenstvo k výberovému konaniu