Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Verejné obstarávanie

Zákazky s nízkou hodnotou (paragraf 102 zákona č. 25/2006 Z.z.)

​​​​Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur
v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov verejného obstarávateľa : MZ SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Sledované obdobie:
01.04. 2011 – 30.06. 2011 (2. štvrťrok 2011)

P.č.

Identifikácia úspešného uchádzača predmet zákazky

hodnota zákazky s DPH (EUR)

1
center.sk s.r.o.Vodárenská 90, 921 01 Piešťany Notebook, LCD monitor, multifunkčné zariadenie, príslušenstvo k notebooku, kancelársky software, antivírus, kamera
4 587,00
2
FBF Interier Združenie, Viliam Bartek, Kuklovská 1, 841 04 Bratislava Dodanie a pokladanie kobercov
2 082,70

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur
v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov verejného obstarávateľa : MZ SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Sledované obdobie:
01.07. 2011 – 30.09. 2011 (3. štvrťrok 2011)

P.č.

Identifikácia úspešného uchádzača predmet zákazky

hodnota zákazky s DPH

1
mediworx software solutions, a.s., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava notebooky a príslušenstvo k NB
7 570,60
2
Sofos s.r.o., Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava pamäte do PC (32 GB RAM)
1 452,00
3
Red Tulip s.r.o., Budatínska 59, 851 06 Bratislava tlačoviny na zabezpečenie publicity Operačného programu Zdravotníctvo a opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie
11 999,04
4
Globe Production s.r.o. Koreničova12, 811 03 Bratislava propagačné predmety na zabezpečenie publicity - konferencia Operačný program Zdravotníctvo
9 918,48
5
mediworx software solutions, a.s., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava grafický softvér Adobe CS 5.5 Design Standard
1 357,20
6
Techcontrol s.r.o., Pezinská 25, 903 01 Senec odstránenie závad na trafostanici a hlavnom rozvádzači NN
8 634,84

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur
v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov verejného obstarávateľa : MZ SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Sledované obdobie:
01.10. 2011 – 31.12. 2011 (4. štvrťrok 2011)

P.č.

Identifikácia úspešného uchádzača predmet zákazky

hodnota zákazky s DPH

1
Ing. Zuzana Lacková, Trnavská 73, 902 01 Pezinok vyznačenie hraníc ochranných pásiem I. stupňa prírodných liečivých a minerálnych zdrojov do operátu katastra nehnuteľností /vybrané lokality/
1 812,00
2
Ing. Zuzana Lacková, Trnavská 73, 902 01 Pezinok vyznačenie hraníc ochranných pásiem I. stupňa prírodných liečivých a minerálnych zdrojov do operátu katastra nehnuteľností /vybrané lokality/
2 060,50
3
Sofos s.r.o., Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava monitory LCD, PC, notebook, tašky na notebook
2 115,19
4
HOUR, spol. s r.o., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina dochádzkový systém
8 655,60
5
Centrálna obstarávacia agentúra s.r.o., Dlhá 25, 949 01 Nitra elektronická aukcia a poskytnutie súvisiacich služieb
8 400,00
6
Centrálna obstarávacia agentúra s.r.o., Dlhá 25, 949 01 Nitra elektronická aukcia a poskytnutie súvisiacich služieb
1 800,00
7
THE-M s.r.o., Jašíkova 22, 821 03 Bratislava Analýza bezpečnosti a procesov súvisiacich so zavedením elektronického archívu pre potreby dlhodobého uchovávania zaručeného elektronického podpisu v rámci rezortu MZ SR
11 400,00

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur
v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov verejného obstarávateľa : MZ SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Sledované obdobie: 01.01. 2012 – 31.03.2012 (1. štvrťrok 2012)

P.č. Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH (EUR)
1
MORE s.r.o., cestovná kancelária Vajnorská 22/24, 831 04 Bratislava Zabezpečenie dopravy v súvislosti s realizáciou Operačného programu Zdravotníctvo v roku 2012. Podujatia realizované Ministerstvom zdravotníctva SR v rámci SR
8 250,00
2
Sofos s.r.o., Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava PC, monitor a tlačiareň - počet 5 ks
3 654,00
3
Sofos s.r.o., Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava Notebook Toshiba Portege Z830-10V (1 ks)
1 554,00
4
KAPSCH s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava Dell PowerEdge R310, 8 GB Ram, Intel Xeon X3470, 4C, 2.93 GHz, 500 GB HDD (1 ks) OEM MS Windows Svr Std 2008 R2 w/SP164Bit x64 (1 ks) inštalačné a konfiguračné práce
2 261,34
5
MY EVENT s.r.o., Tichá 34, 811 02 Bratislava Zabezpečenie cateringových služieb v súvislosti s realizáciou Operačného programu Zdravotníctvo a Operačného programu Vzdelávanie v roku 2012
7 460,48
6
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava Kancelárske potreby pre Ministerstvo zdravotníctva SR
do 12 000,00
7
VICOM s.r.o., Hraničná 16, 821 05 Bratislava Hygienické potreby pre MZ SR
do 12 000,00
8
Techo s.r.o., Továrenská 14, 811 09 Bratislava Nábytok pre Ministerstvo zdravotníctva SR
do 12 000,00
9
KAPSCH s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava Konferenčný systém pre digitálny telekomunikačný systém Avaya CS1000E
11 776,32
10
TRIGEMA spol s r.o.,Lenárdova ul. 12, 851 01 Bratislava; Realizácia terénnych úprav na pozemku vedľa budovy MZ SR
12 370,07
11
JUDr. Marta Srncová - advokátka, Seberíniho č. 9, 821 03 Bratislava Poskytovanie právnych služieb
do 10 000,00
12
EMIS s.r.o., Česká 15, 831 03 Bratislava SW riešenie - IS evidencie a správy pozemkov
11 970,00


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Názov verejného obstarávateľa : MZ SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Sledované obdobie: 01.04. 2012 – 30.06.2012 (2. štvrťrok 2012)

P.č. Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH (EUR)
1 Tlačová agentúra SR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava ; Dodávanie, odber a využívanie spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky 996,00 s DPH/mes.
(do 10 000,00)
2 Sofos s.r.o., Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava HP Z620 Workstation (1 ks), CPU Xeon E5 (2 ks), TB HDD (1 ks), 16 GB RAM, DVD RW 2 280,00
3 Dittrich&Partner Consulting GmbH Prinzenstr. 2 D42697 Solingen Zakúpenie software Stata MP 12 2 472,00
4 EMARK s.r.o. Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava Dodávka software licencií QlikViev Local Client 1 ks 2 073,60


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Názov verejného obstarávateľa : MZ SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Sledované obdobie: 01.07. 2012 – 30.09.2012 (3. štvrťrok 2012)

P.č. Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH (EUR)
1 ART&DTP, Miroslav Štekláč, F.Kafendu 225, 038 21 Mošovce Grafické, tlačiarenské služby a dodávka propagačných materiálov - 15 000 ks letákov a 5 000 ks plagátov na povinné očkovanie rómskych detí 1 060,80
2 AZ pneu s.r.o. Vojtaššákova 616 02 744 Tvrdošín Nákup pneumatík pre služobné motorové vozidlá 2 776,85
3
MB Vision, s.r.o. Jégeho 8 821 08 Bratislava Mobilné klimatizačné jednotky - 7 ks 6 101,28


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Názov verejného obstarávateľa : MZ SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava 
Sledované obdobie: 01.10. 2012 – 31.12.2012 (4. štvrťrok 2012)

P.č. Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH (EUR)
1
JUDr. Ján Drgonec, DrSc., advokát
Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
Vypracovanie analýzy - Unitárny systém verejného zdravotného poistenia
8 880,00
2
ABRADOR s.r.o.,
Hanulova 11,
841 01 Bratislava
Notebooky pre potreby OKM 
9 839,95
3
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.,
Černyševského 10,
851 01 Bratislava
Digitálne multifunkčné zariadenie bizhub 223 (1 ks)
2 296,20
4
Štátny geolog.ústav Dionýza Štúra,
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava;
Revízia registrácie minerálnych zdrojov  Prešovského kraja - okresy: Kežmarok a Stará Ľubovňa 
9 462,00
5
PP&P Co, s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava Odborné služby pre oblasť verejného obstarávania pre SEPP
do 12 000,00
6
Mária Černá, Na Kalvárii 6, 811 04 Bratislava Vyradenie registratúrnych záznamov po uplynutí lehoty uloženia v súlade splatnou legislatívou
do 12 000,00
7
PRO-TENDER s.r.o., Stierova 1132/1, 040 23 Košice Odborné služby pre oblasť verejného obstarávania pre SI
do 12 000,00
8
Euro Dotácie, a.s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina Odborné služby pre oblasť verejného obstarávania pre OCVO
do 12 000,00


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Názov verejného obstarávateľa : MZ SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Sledované obdobie: 01.01. 2013 – 31.03.2013 (1. štvrťrok 2013)

P.č. Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH (EUR)
1
Sofos s.r.o.,
Dúbravská cesta 3
845 46 Bratislava
Notebook Lenovo ThinkPad X320 (1 ks) 1 420,00
2
MAZUMA, s.r.o.
Vajnorská 84
831 03 Bratislava
Vypracovanie XSD schém pre účely novely vyhlášky MZ SR o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov 3 500,00
3
Deloitte Advisory s.r.o.
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Analýza hospodárnosti a efektívnosti k položke nájom školiacich pomôcok a zariadenia/vybavenia z pohľadu kúpy a z pohľadu nájmu 9 190,00
4
Sofos s.r.o.,
Dúbravská cesta 3
845 46 Bratislava
IBM server x3250M4, Xeon 4C E31230v2 69w 3.3 Ghz/1600Mhz/8MB 4x4 GB moduly 2x500 GBHS 2.5in SAS, SR h1110, Multiburner (2 ks)
APC smart UPS RT2000VA RM online (1 ks)
CISCO Firewall - ASA5515-K9 + SW+ 36 m záruka
patch káble FTP CAT5e dĺžka 2m; rozširujúca záruka IBM CTR oprava do 8 hod na mieste
7 280,30
5
Resulta s.r.o.
Moskovská 25
811 08 Bratislava
Poskytnutie služieb:
- inštalácia a konfigurácia sieťového firewallu
- prepojenie rozvádzača a prepínačov
- konfigurácia LAN/VLAN
- konfigurácia DMZ
- konfigurácia a zabezpečenie internetového prístupu
- inštalácia servera internetového prístupu
- konfigurácia VPN a prepojenie z MZ SR
- inštalácia servera intranetového prístupu
- konfigurácia a integrácia na doménový radič MZ SR
- testovanie
10 000,00
6
Valeo Moving services s.r.o.
Košická 37
821 08 Bratislava 
Objednanie sťahovacej služby na presťahovanie kancelárskeho nábytku MZ SR 3 925,00
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov verejného obstarávateľa :
MZ SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Sledované obdobie: 01.04. 2013 – 30.06.2013 (2. štvrťrok 2013)

P.č. Identifikácia úspešného uchádzača Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH (EUR)
1 Oľga Gregorovičová
Gwerkovej 20
851 04 Bratislava
Zabezpečenie ekonomického manažmentu Národného monitorovacieho centra pre drogy
7 920,00
2 Ing. Jiří Frančík
Klasov 442
951 33 Klasov
Poskytovanie služieb v oblasti počítačového spracovania údajov a služieb s tým spojených pre Národné monitorovacie centrum pre drogy
9 720,00
3 ALBATRADE spol. s r.o.
Langsfeldova 7
811 04 Bratislava 
Zabezpečenie cateringových služieb v súvislosti s realizáciou zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OPZ dňa 25.04.2013
1 072,52
4 iMi Trade, s.r.o.
Jánošíkova 21
010 01 Žilina
Nákup a potlač reprezentačných predmetov pre potreby OKPPaMD -  Národného monitorovacieho centra pre drogy 
1 157,70
5 EQUILIBRIA, s.r.o.
Poštová 13
040 01 Košice
Grafické a reprografické tlačiarenské služby na rok 2013 pre potreby OKPPaMD -  Národného monitorovacieho centra pre drogy 
4 349,00
6 QUAZAR s.r.o.
Zátišie 10
831 03 Bratislava
Odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení + kontroly el. prenosných spotrebičov
9 250,00
7 JUDr. Marta Srncová - advokátka
Seberíniho 9821 03
Bratislava 
Poskytovanie právnej pomoci pre MZ SR
1 000,00/mes.
(do vyčerpania fin. limitu zákazky) 
8 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava
Revízia registrácie minerálnych zdrojov na území Prešovského kraja - okresy: Levoča a Poprad
6 246,78
9 Tlačová agentúra SR
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
Odber monitoringu tlače a televízneho vysielania, spravodajský servis
830,00/mes.
(do vyčerpania fin. limitu zákazky)
10 Hotel LUX B&B, s.r.o.
Nám. Slobody 2
974 00 Banská Bystrica 
Hotelové a kongresové služby na VIII. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPZ spolu s občerstvením a ubytovaním účastníkov
2 850,00
11 NAR marketing s.r.o.
Šulekova 2
811 06 Bratislava
Obstaranie e-aukčného systému PROe.biz na balík 15 aukcíí
4 500,00
12 Sofos s.r.o.
Dúbravská cesta 3
845 46 Bratislava
Nákup HW-techniky pre potreby OKPSaMD
8 199,16
13 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o.
Černyševského 9
851 01 Bratislava 

Multifunkčné zariadenie - formát A3/A4 (1 ks)

2 974,00
14 RED TULIP, s.r.o.
Budatínska 59
851 06 Bratislava
Tlačoviny pre potreby MZ SR   
do 9 990,00 
15 GEO Slovakia,s.r.o.
Rampová 4
040 01 Košice
Kontrolné merania a rozbory vôd v ochranných pásmach I. stupňa prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd
9 984,00
​​​ ​​​​​​