Tlačiť Späť

Domov » CKS DRG

Základné informácie

Systém “skupín súvisiacich diagnóz” umožňuje kategorizovať hospitalizačné prípady do DRG-skupín a tým zároveň analyzovať a porovnávať zdravotnícke zariadenia, ktoré poskytujú lôžkovú zdravotnú starostlivosť. Inými slovami, je to systém, ktorý podľa stanovených pravidiel kategorizuje hospitalizácie do definovaných skupín na základe podobných nákladov pre účely preplácania zdravotnej starostlivosti.

DRG – systém  je objektívnym a transparentným mechanizmom na zlepšovanie spôsobu riadenia a financovania poskytnutej ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Zásadným spôsobom prispieva:

  • k zabezpečeniu spravodlivejšieho financovania lôžkovej zdravotnej starostlivosti,
  • k porovnávaniu výkonnosti nemocníc.