Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2014

Faktúry 2014 001 - 100

Poradové číslo Dodávateľ Popis
Suma  €
DFA1 UNIQA poisťovňa, a.s. Poistenie vodičov
577,56
DFA2 Straka Ján Za služby 12/13
788,90
DFA3 Jarolíková Katarína, JAKA Upratovacie práce 12/2013
2 941,29
DFA4 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
39,79
DFA5 ELenAJ, s.r.o. Výučba anglického jazyka - OPZ
2 200,00
DFA6 Red Tulip, s.r.o. Vizitky
70,80
DFA7 Red Tulip, s.r.o. Vizitky
72,00
DFA8 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
569,00
DFA9 KAPSCH, s.r.o. Servisná činnosť 01/14
379,20
DFA10 TASR Spravodajský servis a monit. 12/13
996,00
DFA11 Hl.mesto SR Miestny popl. za KO 12/13
530,88
DFA12 Agentúra Tempo Školenie
54,00
DFA13 Agentúra Tempo Školenie
39,90
DFA14 EMARK s.r.o. Soft. platforma, licencie, tech. arch, školenia-IS
22 800,00
DFA15 EMARK s.r.o. Metodické riešenie expertného systému
11 640,00
DFA16 Red Tulip, s.r.o. Vizitky
50,40
DFA17 Red Tulip, s.r.o. Novoročné pozdravy
600,00
DFA18 AQUA PRO s.r.o. Pramenitá voda, pl. poháriky 12/2013
266,16
DFA19 Zeleň Slovakia s.r.o. Zimná údržba parkovísk 11,12/13
180,00
DFA20 Sodexo, s.r.o. Stravné VS 12/2013
1 106,62
DFA21 Sodexo, s.r.o. Stravné ŠS 12/2013
3 204,00
DFA22 Sodexo, s.r.o. Repre- pracovná skupina, kategorizačná rada 12/13
DFA23 Sodexo, s.r.o. Príspevok na závod.stravovanie dôch. 12/13
4,06
DFA24 ZSE Energia a.s. Pred. el. energie 01/14
6 000,00
DFA25 ECOPRESS a.s. Predplatné na rok 2014- Sestra
45,00
DFA26 AJFA+AVIS s.r.o. Predplatné na rok 2014-Čo má vedieť mzdová účt.
49,50
DFA27 PETIT PRESS,a.s. Predplatné na rok 2014- SME
684,00
DFA28 TREND Representative, s.r.o. Predplatné na rok 2014- Trend
370,00
DFA29 ECOPRESS a.s. Predplatné na rok 2014- Hospodárske noviny
3 526,56
DFA30 Slovenská pošta, a.s. Predplatné na rok 2014- Profit
6,00
DFA31 IURA Edition s.r.o. Predplatné na rok 2014- Zo súdnej praxe
69,00
DFA32 IURA Edition s.r.o. Predplatné na rok 2014-Manažment školy v praxi
64,20
DFA33 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
397,50
DFA34 CCN s.r.o. Servis softvéru 12/13
3 600,00
DFA35 GTS Slovakia,a.s. Telekomunikačné služby
1 397,68
DFA36 PRO - TENDER s.r.o. Služby VO 12/2013
234,00
DFA37 JAROLÍN Ján - kancelárska tech Oprava kopírovacieho stroja
210,00
DFA38 JAROLÍN Ján - kancelárska tech Výmena tonerov
155,90
DFA39 JAROLÍN Ján - kancelárska tech Výmena tonerov
84,00
DFA40 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
173,71
DFA41 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
2 751,95
DFA42 Blueframe, s.r.o. Chod web. stánky 4Q. 2013 SEPP
716,40
DFA43 Generali Slovensko Zák. poistné na rok 2014
1 383,52
DFA44 Pandy Peter, JUDr. Trovy konania
397,82
DFA45 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
405,00
DFA46 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
960,00
DFA47 SATUR TRAVEL a.s. Letenka
418,00
DFA48 SPP, a.s. Vyúčtovanie plynu 12/13
1 021,82
DFA49 Disig, a.s. Prevádzka a podpora SW pre dat. cien 12/13
504,00
DFA50 UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Príspevok na závod. stravovanie 12/13
11,02
DFA51 Bexa, a.s. Služby prev. podpory kategor. liečiv 12/13
1 800,00
DFA52 B.V.S. a.s. Zrážková voda 12/13
172,69
DFA53 ZSE Energia a.s. Vyúčt. el. energie 12/13
28,22
DFA54 REDI TOUR s.r.o. Letenka
675,00
DFA55 REDI TOUR s.r.o. Letenka
565,90
DFA56 SPP, a.s. Pred. plynu 01/14
6 280,00
DFA57 HOUR s.r.o. Systémová údržba HUMAN I.Q 2014
1 313,14
DFA58 JURIGA s.r.o. Tonery
565,20
DFA59 Red Tulip, s.r.o. Vizitky
90,00
DFA60 Sodexo, s.r.o. Strav. lístky /900 ks/ 01/14
3 024,00
DFA61 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r Predplatné na rok 2014- Zbierka zákonov SR, 1. preddavok 1 241,46
DFA62 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r Predplatné na rok 2014- Person. a mzd. poradca; Práca, mzdy a odmeň. 119,11
DFA63 Slov.nár.rekl.a pr.agentúra, Predplatné na rok 2014- Parlam. Kuriér
39,90
DFA64 IURA Edition s.r.o. Školenie
96,00
DFA65 PROEKO BA s.r.o. Školenie
118,00
DFA66 E.M.G. Preklad materiálu
160,78
DFA67 PROEKO BA s.r.o. Školenie
59,00
DFA68 B.V.S. a.s. Vodné, Stočné 12/13
412,54
DFA69 RESULTA s.r.o. Zab. funkčnej prevádzky IS- I.Q 2014
2 389,97
DFA70 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
438,04
DFA71 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
569,00
DFA72 MAILTEC SLOVAKIA. s.r.o. Kreditovanie frank. stroja- ročný popl. 2014
144,00
DFA73 MEDIAPRINT - Kapa Pressegrosso Predplatné na rok 2014- Česká a slov. farmácie, 1-6 39,60
DFA74 Centrum účelových zariadení Školenie
69,00
DFA75 EDOS-PEM s.r.o. Školenie
59,00
DFA76 EDOS-PEM s.r.o. Školenie
49,00
DFA77 HOUR s.r.o. Školenie
90,00
DFA78 E.M.G. preklad materiálu
231,12
DFA79 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 7-12 za 01/14
332,72
DFA80 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 13-18 za 01/14
328,88
DFA81 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 01/14A
634,22
DFA82 Slovenská pošta, a.s. Predplatné na rok 2014- Zdravotnícke noviny I.Q
639,37
DFA83 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
319,00
DFA84 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
319,00
DFA85 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
840,82
DFA86 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla
38,40
DFA87 ECOPRESS a.s. Inzeráty HN- HN10394 dňa 16.01.14
1 212,12
DFA88 MATICA SLOVENSKÁ Predplatné na rok 2014- Kultúra slova
7,20
DFA89 Robert Pecov Pravidelná mesačná prehliadka EPS 01/14
21,10
DFA90 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
44,78
DFA91 Centrálny depozitár CP SR a.s. Vedenie účtu CP-2013
198,00
DFA92 EDOS-PEM s.r.o. Školenie
49,00
DFA93 SANET - Združenie používateľov Členské na r. 2014
33,00
DFA94 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. Vozidla
366,66
DFA95 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. Vozidla
199,80
DFA96 Xepap Xeroxový papier A4
1 072,66
DFA97 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
1 212,00
DFA98 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
1 028,00
DFA99 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
557,00
DFA100 REDI TOUR s.r.o. Letenka
572,90