Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2014

Faktúry 2014 801 - 900

Nová stránka 3
Poradové číslo
Dodávateľ
Popis
Suma €
DFA801 MAD HAND, art & design s.r.o. Graf. manuál, logo, tlač letákov (SEPP) 1 113,60
DFA802 Tatra Tender s.r.o. Konzultačné služby VO (IZP) 14 196,00
DFA803 SOFOS spol. s r.o. Dataprojektor, príslušenstvo 610,46
DFA804 SOFOS spol. s r.o. Plátno, príslušenstvo 262,80
DFA805 CWS-boco Textil Servis Slovens Prenajom rohoží 07/14 259,04
DFA806 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom- SEPP, Ferienčíkova, 06/2014 2 394,85
DFA807 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla 34,70
DFA808 ELVYT s.r.o. Opravy a údržba výťahov 307,30
DFA809 B.V.S. a.s. Zrážková voda 7/14 171,42
DFA810 AQUA PRO s.r.o. Pramenitá voda, pl. poháriky 07/2014 (SEPP) 44,38
DFA811 AQUA PRO s.r.o. Pramenitá voda, pl. poháriky 07/2014 546,72
DFA812 CCN s.r.o. Servis softvéru 07/14 3 600,00
DFA813 KAPSCH, s.r.o. Servisná činnosť 08/14 379,20
DFA814 IMPROMAT-SLOV s.r.o. Servisný zásah 31,51
DFA815 SOFOS spol. s r.o. Notebooky, príslušenstvo 2 973,70
DFA816 Kancelária NR SR Ref. nákladov- ZPC IZRAEL 155,84
DFA817 REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Revízie a servis kotolne 1 930,20
DFA818 DINERS CLUB Slovakia s.r.o. Ubytovanie- ZPC 156,00
DFA819 Ružička Csekes s.r.o. Právne služby- štúdia uskutočniteľnosti (IZP) 1 596,00
DFA820 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 396,91
DFA821 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 814,54
DFA822 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 07/2014 2 659,22
DFA823 GTS Slovakia,a.s. Telekomunikačné služby 07/2014 1 443,22
DFA824 ELenAJ, s.r.o. Výučba anglického jazyka 07/2014 (SEPP) 360,00
DFA825 Disig, a.s. Prevádzka a podpora SW pre dat. cien 7/14 504,00
DFA826 KEMA SK, s.r.o. Vypracovanie Štúdie na zab. výdaja stravy 180,00
DFA827 Red Tulip, s.r.o. Obaly, spisy, štítky, vizitky 544,80
DFA828 Red Tulip, s.r.o. Rowmarková tabula 32,16
DFA829 TASR Spravodajský servis a monit. 7/14 996,00
DFA830 HOUR s.r.o. Školenie 32,40
DFA831 UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Príspevok na závod. stravovanie 7/14 17,40
DFA832 B.V.S. a.s. Vodné, Stočné 07/14 394,52
DFA833 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla 255,35
DFA834 Hl.mesto SR Miestny popl. KO 7/14 597,24
DFA835 Tibor Varga - TSV PAPIER Kanc. potreby 687,12
DFA836 PROFIKLIMA, s.r.o. Oprava hav. stavu klimatiz. jednotky- serverovňa 6 612,00
DFA837 Slovenská zdr.univerzita Ubytovanie ŠT 08/14 332,00
DFA838 Entrans s.r.o. Preklad materálu 1 008,00
DFA839 Entrans s.r.o. Preklad materálu 24,00
DFA840 Marci Anton, Ing., HAPOSIS Technik požiarnej ochrany 07/2014 200,00
DFA841 Garaj Miroslav, MUDr. Úhrada právopl. rozsudku 90,89
DFA842 Xepap Xeroxový papier 2 091,68
DFA843 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 7-12 za 08/14 344,72
DFA844 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 13-18 za 08/14 340,76
DFA845 FNSP BA- Univerzitna nemocnica Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 08/14 590,11
DFA846 MAILTEC SLOVAKIA. s.r.o. Servis frank. stroja v podateľni 265,08
DFA847 MAILTEC SLOVAKIA. s.r.o. Servis frank. stroja v podateľni 199,20
DFA848 Euro Media Košice, s.r.o. Tonery 1 303,20
DFA849 REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. Revízie a servis kotolne 1 248,00
DFA850 SANET - Združenie používateľov Služby počítačovej siete 07-09/2014 600,00
DFA851 Xepap Xeroxový papier A4 53,63
DFA852 Euro Media Košice, s.r.o. Tonery 93,60
DFA853 Euro Media Košice, s.r.o. Tonery 921,60
DFA854 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla 100,00
DFA855 Jarolíková Katarína, JAKA Upratovacie práce 08/2014 2 941,29
DFA856 UNION poisťovňa, a.s. Vyučtovanie poistného august 2014 23,23
DFA857 ZSE Energia a.s. Pred. el. energie 09/14 6 000,00
DFA858 SPP, a.s. Pred. plynu 09/14 2 729,00
DFA859 Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom- SEPP, Ferienčíkova, 07/2014 2 016,64
DFA860 Ezex s.r.o. - hotel Ambassador Ubytovanie- TC (SEPP) 51,50
DFA861 Xepap Xeroxový papier 86,40
DFA862 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Doplatok poistného- spoluúčasť 131,15
DFA863 VAREZ INTERIÉR,s.r.o. Kancelárske stoličky 1 170,00
DFA864 CCN s.r.o. Servis softvéru 08/14 3 600,00
DFA865 Double N, s.r.o. Hyg. a čistiace potreby 465,96
DFA866 Euro Media Košice, s.r.o. Multifunkčné zariadenia 1 989,60
DFA867 Marci Anton, Ing., HAPOSIS Technik požiarnej ochrany 08/2014 200,00
DFA868 Straka Ján Za služby 08/14 570,00
DFA869 Faveo s.r.o Letenka 652,00
DFA870 Srncová Marta, JUDr. Právna pomoc 08/2014 1 000,00
DFA871 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla 655,06
DFA872 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla 100,00
DFA873 Disig, a.s. Prevádzka a podpora SW pre dat. cien 8/14 504,00
DFA874 KONICA MINOLTA Slovakia, spol. Oprava kop. stroja 187,37
DFA875 AQUA PRO s.r.o. Pramenitá voda, pl. poháriky 08/2014 363,70
DFA876 AQUA PRO s.r.o. Pramenitá voda,pl. poháriky 08/2014 (SEPP) 19,20
DFA877 Double N, s.r.o. Hyg. a čistiace potreby 118,66
DFA878 CWS-boco Textil Servis Slovens Prenájom rohoží 08/14 198,44
DFA879 UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Príspevok na závod. stravovanie 8/14 34,80
DFA880 GRATEX INTERNATIONAL a.s. Prevádzka, tech. podpora a údržby IS MD NA 07-8/14 810,00
DFA881 KAPSCH, s.r.o. Servisná činnosť 09/14 379,20
DFA882 TASR Spravodajský servis a monit. 8/14 996,00
DFA883 PROEKO BA s.r.o. Školenie 69,00
DFA884 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 08/14 2 378,01
DFA885 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 734,27
DFA886 Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 401,14
DFA887 GTS Slovakia,a.s. Telekomunikačné služby 08/14 1 208,54
DFA888 Hl.mesto SR Miestny popl. KO 8/14 597,24
DFA889 Exekútorský úrad Bratislava Trovy konania 3 966,67
DFA890 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 600,00
DFA891 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 708,00
DFA892 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 600,00
DFA893 Faveo s.r.o Letenka 597,00
DFA894 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 600,00
DFA895 Robert Pecov Pravidelná mesačná prehliadka EPS 09/14 21,10
DFA896 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla 151,34
DFA897 Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI Oprava mot. vozidla 1 456,82
DFA898 Ružička Csekes s.r.o. Právne služby- štúdia uskutočniteľnosti (IZP) 855,00
DFA899 ALBIZIA s.r.o. Ošetrenie drevín 139,20
DFA900 HOUR s.r.o. Servis dochádzkového systému 35,40