Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Verejné obstarávanie

Realizované elektronické aukcie

​Rok 2013:

Predmet zákazky:
„Nákup výpočtovej techniky pre sekciu európskych programov a projektov“
Predmet zákazky:
„Náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení pre Ministerstvo zdravotníctva SR“
Predmet zákazky:
„Kancelárske potreby pre Ministerstvo zdravotníctva SR“
Predmet zákazky:     
„Nákup HW-techniky pre potreby OKPSaMD“
Predmet zákazky:     
„Poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora“

 

Rok 2012:

Predmet zákazky:
„Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Trnavský kraj“
Predmet zákazky:
„Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Bratislavský kraj“
Predmet zákazky:
„Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Banskobystrický kraj“
Predmet zákazky:
„Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Žilinský kraj“
Predmet zákazky:
„Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Trenčiansky kraj“
Predmet zákazky:     
„Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Košický kraj“
Predmet zákazky:     
„Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Prešovský kraj“
Predmet zákazky:     
„Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Nitriansky kraj“
Predmet zákazky:     
„Propagačné predmety pre Operačný program Zdravotníctvo a Operačný program Vzdelávanie“
Predmet zákazky:     
„Tlačoviny pre Operačný program Zdravotníctvo a Operačný program Vzdelávanie“
Predmet zákazky:     
„Nákup kancelárskeho papiera pre Ministerstvo zdravotníctva SR“
Predmet zákazky:     
„Diskové pole pre SEPP“
Predmet zákazky:     
„Digitálne multifunkčné zariadenia pre SEPP“


Rok 2011:

Predmet zákazky:
„Náplne do tlačiarní a multifunkčných zariadení“
Predmet zákazky:
„Telekomunikačné služby mobilného operátora“
​​